BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Dorota (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Wpływ kontroli skarbowej na otoczenie gospodarcze
The Impact of Fiscal Control on the Economic Environment
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 129-141, wykr., tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Terapia finansów
Słowa kluczowe
Kontrola skarbowa, Ryzyko podatkowe, Działalność gospodarcza
Financial control, Tax risk, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor poprzez analizę raportów i sprawozdań z kontroli skarbowej zwraca uwagę na problemy legalnie funkcjonujących przedsiębiorców, związane z aktywnością organów skarbowych oraz wpływ tych czynności na jakość i sposób prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Należy nadmienić, że zagadnienia podjęte w niniejszym artykule trudno opisać w sposób klasyczny - odwołując się do tez badawczych i weryfikacji wniosków - ze względu na rozległość tematu, jak również wieloaspektowość tematu. (fragment tekstu)

Fiscal control is a method of prevention, which aims to prevent and counteract negative phenomena for the economy, such as tax evasion, failure to disclose income, operating in a "gray zone" or corruption officials. All these phenomena have a negative effect on the state budget, causing reducing budget takings, as well as limiting the basic task of state agencies consisting on the accumulation and securing budget revenues. Sound fiscal policies and maintaining effective controls are main tools for identifying and fighting illegal methods of shirking the taxation. A particular threat to the economic security of the state are tax evasion and embezzlement of public funds. However, a neglected problem by the Polish administration is the registration of business outside the borders of our country, and thus the derivation of capital and revenue of the Polish fiscal system. Difficulties in conducting business due to the protracted inspections, cause losses incurred by the company and have a negative impact both on the market and budget. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik-Purgat M., Mruk H., Schroeder J. (2013), Wiarygodność partnera zagranicznego w świetle badań polskich ekspertów, "Marketing i Rynek", nr 8/2013.
 2. Jagodziński B. (2014), Współpraca wywiadu skarbowego z ABW i z innymi organami ścigania, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", nr 11/14.
 3. Leoński W. (2008), Kontrola skarbowa i podatkowa jako reakcja władz publicznych na zjawisko uchylania się od opodatkowania dochodów, "Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania", Uniwersytet Szczeciński.
 4. Nowak K. (2014), Wybrane zagadnienia dotyczące działalności tzw. słupów w ramach zorganizowanych grup przestępczych dopuszczających się oszustw podatkowych w związku z obrotem wyrobami stalowymi, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", nr 10/14.
 5. Raczkowski K. (red.) (2012), Wyzwania dla zarządzania państwem, "Bezpieczeństwo Ekonomiczne".
 6. Raczkowski K. (red.), Wojciechowska-Filipek S. (2015), Zarządzanie Ryzykiem w Gospodarce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 8, cz. III.
 7. Rusek J. (2012), Prawo do odliczenia VAT w transakcjach karuzelowych w świetle orzecznictwa polskich sądów administracyjnych, "Przegląd Podatkowy", nr 6/2012.
 8. Solarz J.K., Klamut E. (2014), Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XX wieku, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 9, cz. III.
 9. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow.
 10. http://www.konsument.gov.pl/pl/news/408/101/Jak-sprawdzic-wiarygodnosc-zagranicznego-sprzedawcy-Pomocna-tabela.html.
 11. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe, poz. 6.
 12. Ministerstwo Finansow (2016), Sprawozdanie Roczne - Kontrola Skarbowa w 2015 r.
 13. Małysek K., Nogacki R. (2016), "eGazeta", nr 77.
 14. Najwyższa Izba Kontroli (2015), Informacja o wynikach kontroli - Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne.
 15. Ordynacja podatkowa 2016 (Dz.U. 2015, poz. 613 ze zm.).
 16. Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2016 (Dz.U. 2016, poz. 710).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu