BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciekanowski Zbigniew (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Patologie zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego w Polsce
Pathologies : a Threat to Social Security in Poland
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2015, nr 12, s. 5-15, bibliogr. 22 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Polityka bezpieczeństwa, Zagrożenia społeczne, Patologie społeczne
Security policy, Social risks, Social pathologies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono jak bardzo poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa społecznego są patologie. Do najczęściej występujących patologii zagrażających naszemu społeczeństwu zaliczyć należy alkoholizm, narkomanię, bezrobocie, przemoc i prostytucję. Alkoholizm to patologia, która w największym stopniu zagraża bezpieczeństwu społecznemu w naszym kraju. W artykule pokazano też, że jednym z zadań państwa w celu zapobiegania patologiom społecznym powinna być walka z alkoholizmem i ograniczenie tego zjawiska. Zjawiskiem, który powoduje podobne fatalne skutki jeśli chodzi o bezpieczeństwo społeczne jest narkomania - rozrastanie się tej patologii powinno być sygnałem alarmowym dla władz naszego państwa, szczególnie coraz częstsze kontakty z używkami młodych ludzi. Innego rodzaju patologiami niż alkoholizm i narkomania jest bezrobocie. Autorzy w swoim opracowaniu zwracają jak patologie społeczne są istotnym zagrożeniem każdego państwa. (abstrakt oryginalny)

This article outlines pathologies and their deleterious impact on social security. The most common pathologies that pester our society are alcoholism, drug abuse, unemployment, violence and prostitution. From all of them alcohol is the biggest threat to social security. This article also states that one of tasks of the government should be the straggle to curb alcoholism in order to limit this pathology. Another equally dangerous pathology to social security is drug abuse. The fact that it is growing and frequent contact of young people with stimulants should be an alert for the government. Another serious pathology is unemployment. Authors of this study pay attention to the fact that social pathologies represent a serious threat to each state security.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fehler W., Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Arte, Warszawa 2010.
 2. Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 3. Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne, Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 4. Kwiatkowski E., Bezrobocie, podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku - zarządzanie bezpieczeństwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 6. Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
 7. Słowik-Gabryelska A., Patologie społeczne, Alkoholizm, Narkomania, Nikotynizm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 8. Supińska J., Dylemat Polityki Społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR, Warszawa 2014
 9. Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009
 10. Szafrańska A., Zasada rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Synod Biskupów 1980, Instytut wydawniczy Pax, Warszawa 1986
 11. Raport NIK - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży
 12. Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2010 r.
 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r , (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).
 15. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593).
 16. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230).
 17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485).
 18. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).
 19. Dyjecińska J., Alkoholizm: kto w Polsce pije najwięcej?, www. poradnikzdrowie. pl/ psychologia /nalogi/alkoholizm-kto-w-polsce-pije-najwiecej _41657. html
 20. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie. Przybornik edukacyjny, raport krajowy- Polska, http:// unipd-centrodirittiumani. it/ public /docs/ overview_pl.pdf
 21. Sack B., Śliwczyńska E., Patologie społeczne występujące wśród młodzieży w środowisku wiejskim, www. edukacyjne. dyskursy.univ. szczecin.pl/ patologie.htm
 22. Wąsowski M., Przydrożna prostytucja. Biznes, który wciąż się kręci, http:// natemat. pl/ 56917,przydrozna-prostytucja-biznes-który -sie-kreci.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu