BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwaszczuk Natalia, Jarzęcka Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Porównanie wybranych aspektów bezpieczeństwa płatności internetowych kilku banków działających na polskim rynku
Comparison of Selected Aspects of Internet Payments Risks for Several Banks Operating on the Polish Market
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 199-217, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Terapia finansów
Słowa kluczowe
Bankowość elektroniczna, Elektroniczne płatności, Bezpieczeństwo w internecie, Bezpieczeństwo w bankach
E-banking, Electronic payments, Internet security, Banks security
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano polski rynek bankowości internetowej w aspekcie jego rozwoju, zweryfikowano spełnienie przez polskie banki wybranych wymagań stawianych w rekomendacjach oraz czy dotychczas zidentyfikowane zagrożenia i wprowadzone zabezpieczenia pozwalają czuć się w pełni bezpiecznie użytkownikom tej formy regulowania zobowiązań.
Problematyka zagrożeń bezpieczeństwa w bankowości internetowej nie jest tematem nowym w literaturze naukowej, jednakże wykazuje wysoką dynamikę zmian, co uwypuklono w niniejszym opracowaniu. Dobór metodyki badawczej pozwolił na analizę dokumentów, udostępnianych przez wybrane banki, pod kątem ich dostosowania się do poszczególnych aspektów rekomendacji, a także porównanie oferowanych funkcjonalności między wybranymi bankami. Ustosunkowano się również do przeglądu zagrożeń w bankowości internetowej, z odniesieniem się do przykładowych przypadków, wynikających z praktyki gospodarczej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że rynek bankowości internetowej w Polsce rozwija się dynamicznie, a analizowane banki spełniają wymagania, stawiane w rekomendacjach dostawcom płatności internetowych, w zakresie analizowanych aspektów. Jednak nawet te działania nie zapewniają pełnej ochrony dla użytkowników bankowości internetowej. (fragment tekstu)

E-commerce and internet payments have become more and more popular among consumers - thanks to the rapid development of internet banking. At the same time, the threats for the bank customers and the banking system itself, have become more significant, which may give rise to an imbalance of the economy. In order to secure its safety, European Forum on the Security of Retail Payments has issued several recommendations for banks operating in the European Union. The purpose of this paper is to compare certain aspects of those recommendations that were implemented by the banks with the recommendations document, as well as the description of the internet banking in Poland. The analysis of documentation and comparative analysis of the 3 selected banks have shown that the recommendations have been implemented which, as economic practice shows, does not fully protect the banks' customers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Garczyński D. (2015), Technologiczne aspekty ryzyka operacyjnego w bankach, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza, nr 3, t. 2 (23)/2015, Oficyna Wydawnicza Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, również [online], http://kolgia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/DG232.pdf, dostęp: 21 marca 2016.
 2. Górnisiewicz M., Obczyński R., Pstruś M. (2014), Bezpieczeństwo Finansowe w Bankowości Elektronicznej - Przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną, Komisja Nadzoru Finansowego (Cedur), Wydanie I, Warszawa.
 3. Koźliński T. (2013), Zwyczaje płatnicze Polaków według dzienniczków płatności [w:] H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót Bezgotówkowy w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 4. Mendyk-Krajewska T., Mazur Z., Mazur H. (2010), Rozwój usług internetowych w dobie gwałtownego wzrostu zagrożeń bezpieczeństwa sieciowego, "Zeszyty Naukowe", nr 597 Ekonomiczne problemy usług, nr 57, E-gospodarka w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Mitnick K. (2003), Sztuka podstępu, Helion, Warszawa.
 6. Pacewicz P. (2012), Socjotechnika jako metoda do przełamywania zabezpieczeń w systemach informatycznych, "Modele Inżynierii Teleinformatyki", nr 7, Politechnika Koszalińska.
 7. Adamski A. (2007) [online], http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty Naukowe KZiF/Documents/z. 80.pdf, dostęp: 21 marca 2016.
 8. Assessment Guide for the Security of Internet Payments (2014) [online], http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/assessmentguidesecurityinternetpayments201402en.pdf, dostęp: 21 marca 2016.
 9. Barbrich P. (2014) Informacja prasowa [online], https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/czerwiec_2014/konferencja/2014_06_24_Netbank_Q12014_Informacja_Prasowa_v3.pdf, dostęp: 21 marca 2016.
 10. Czyżak M. (2012), Cyberprzestępczość i jej wpływ na rozwój gospodarki elektronicznej [online], http://www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf, dostęp: 21 marca 2016.
 11. Decyzje Rady Prezesów EBC (2014) [online], http://www.ecb.europa.eu/press/govcdec/otherdec/2014/html/gc140221.pl.html, dostęp: 21 marca 2016.
 12. Janczy M. (2016), Systemy antyfraudowe ograniczające nadużycia w Internecie. Konieczność czy zbyt restrykcyjne wymogi prawne? [online], http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55289:prezentacja-systemy-antyfraudowe-ograniczajacenaduzycia-w-internecie-koniecznosc-czy-zbyt-restrykcyjne-wymogi-prawne&catid=926:bank-2015-11&Itemid=254, dostęp: 21 marca 2016.
 13. Królikowski P. (2016), IT Bezpieczeństwo: Zapobiegać zamiast leczyć [online], http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8743:it-bezpiecze stwo-zapobiega-zamiast-leczy&catid=422:bank-201103&Itemid=254, dostęp: 21 marca 2016.
 14. Maciejczyk R. (2013), Przeciwdziałanie cyberprzestępczości [online], http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/KL/publikacje/Documents/KNowicka_Wartosc_w modelu.pdf, dostęp: 21 marca 2016.
 15. Ranking kont osobistych (2016) [online], http://kontobankowe24.pl/, dostęp: 21 marca 2016.
 16. Recommendations for the Security of Internet Payments (2015) [online], https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationssecurityinternetpaymentsoutcomeofpcfinalversionafterpc201301en.pdf, dostęp: 21 marca 2016.
 17. http://www.aliorbank.pl; dostęp: 21 marca 2016.
 18. http://www.bph.pl; dostęp: 21 marca 2016.
 19. http://www.mbank.pl; dostęp: 21 marca 2016.
 20. http://www.pkobp.pl/; dostęp: 21 marca 2016.
 21. http://www.bzwbk.pl/; dostęp: 21 marca 2016.
 22. Widawski P., Kotkowski R. (2014-2016), Raporty NetB@nk [online], https://zbp.pl/raporty/raport-netb-nk, dostęp: 21 marca 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu