BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janusek-Krysińska Nikola
Tytuł
Rozwój regionalny w ujęciu komparatywnym : na przykładzie Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Górnego Śląska : poziom rozwoju : analiza wybranych aspektów
Regional Development : the Example of Lower Silesia, Opole and Upper Silesia
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2015, nr 12, s. 35-54, tab., bibliogr. 17 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Gospodarka regionalna, Konkurencyjność regionów, Kapitał społeczny, Jakość życia, Analiza porównawcza
Regional development, Regional economy, Regions competitiveness, Social capital, Quality of life, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę porównawczą poziomu rozwoju trzech polskich województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Za pomocą opracowanego miernika rozwoju regionalnego, autor analizuje cztery główne komponenty rozwoju - gospodarka, konkurencyjność i innowacje, kapitał ludzki, kapitał społeczny i jakość życia. Autor stawia tezę, że województwo najlepiej rozwinięte gospodarczo osiąga pozytywne wyniki także na pozostałych płaszczyznach analizy. Badania rozwoju regionalnego powinny być zatem wieloczynnikowe, gdyż proces ten związany jest nie tylko z gospodarką, ale wpływa również na sferę społeczną (np. warunki życia ludności) czy polityczną (konieczność prowadzenia polityki regionalnej uwzględniającej mocne i słabe strony województwa). Słowa kluczowe: rozwój regionalny, gospodarka, konkurencyjność, innowacyjność, kapitał ludzki, kapitał społeczny, jakość życia, wskaźniki rozwoju.(abstrakt oryginalny)

This paper is the comapartive analysis of the level of development of three Polish voivodships: dolnośląskie, opolskie and śląskie. By means of elaborated instrument of regional development, the author analyzes the four main components of development - the economy, the competitiveness and innovations; the human capital; the social capital and the quality of life. The author argues that the most economically developed region attains positive results in the other analyzed aspects. The study of regional development should therefore be multifactorial, because this process is not only connected with the economy, but also with the social sphere (e.g. the living conditions of the population) or political (necessity of conduct regional policy, which takes into account strengths and weaknesses of the voivodeship).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, M. Herbst (red.), Warszawa 2007, s. 54-97.
 2. Dziemianowicz W., Łukomska J., Górska A., Pawluczuk M., Trendy rozwojowe regionów, Warszawa 2009.
 3. Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012.
 4. Portrety polskich regionów, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
 5. Rocznik statystyczny województwa dolnośląskiego 2014, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 6. Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2014, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2014.
 7. Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2014, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2014.
 8. Rogala P., Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, Raport z Realizacji Pracy Etap 2, Jelenia Góra- Poznań 2009.
 9. Skrzyp J., Dunaj K., Niedziółka M., Nowogródzka T., Szot-Gabryś T., Rozwój regionalny w Polsce - szanse i zagrożenia, Siedlce 2012.
 10. Euroregiony w województwie śląskim, http://www.silesia-europa.pl/ ?jezyk= pl& grupa = 9&dzi=12748 74923&a rt= 1274875989 &id_menu =69 (dostęp: 10.12.2014).
 11. Handel zagraniczny, http://www.malopolskie.pl/Gospodarka/Handel/ (dostęp: 27.12.2014).
 12. Katowice convention bureau, http:// www. convention. katowice.eu /?page= komunikacja (dostęp: 10.12.2014).
 13. Stolica regionu, http://www.wroclaw-info.pl/it/view/id/55/lang/PL (dostęp: 1.12. 2014)
 14. Turystyczna charakterystyka regionu, http:// umwo. opole. pl/serwis /index. php?id=1761(dostęp: 8.12.2014)
 15. Województwo dolnośląskie. Dolnośląskie voivodship, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2014, http://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i- foldery/ foldery/ folder-dolnoslaskie-w-liczbach-2014,2.html (dostęp: 1.12.2014).
 16. Województwo opolskie w Europie, http:// opolskie. pl/serwis /index. php?id =1683 (dostęp: 8.12.2014).
 17. Zakrzewska-Półtorak A., Rozwój regionalny w globalizującej się gospodarce, Wrocław 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu