BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kratiuk Krystian (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Tytuł
Niepodległość, suwerenność i demokracja w exposés premierów III Rzeczypospolitej
Independence, sovereignty and democracy in the exposés of Prime Ministers of the Poland
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2015, nr 12, s. 71-90, tab., bibliogr. 19 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Władza, Parlament, Suwerenność, Niepodległość, Demokracja
Power, Parliament, Sovereignty, Independence, Democracy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dwadzieścia pięć lat po pierwszych polskich częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 r. oraz po przystąpieniu do Paktu Północnoatlantyckiego Organizacja i Unii Europejskiej, Polacy nadal uważają za ważne pojęcia niezależności i suwerenności. Oba te pojęcia są bardzo często utożsamiane w powszechnej świadomości z demokracją. Przez ćwierć wieku politycy piastujący stanowisko premiera wielokrotnie przywoływali te ważne dla społeczeństwa polskiego wartości. W tym artykule autor potwierdziły hipotezę, że premierzy wywodzący się z dawnej opozycji demokratycznej w PRL częściej odwoływali się w swoich exposé do idei: niepodległości, suwerenności i demokracji niż premierzy wywodzący się z partii postkomunistycznych. Analiza wykazała również, że upływ czasu nie umniejsza wagi tego rodzaju zobowiązań formułowanych przez polityków. Polscy premierzy od 1989 r. - bez wyjątku - popierali integrację Polski w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej, mimo że byli świadomi, że Polska poprzez przynależność do organizacji międzynarodowych zmuszona została do porzucenia część swojej suwerenności.(abstrakt oryginalny)

Twenty-five years after the first Polish partly-free legislative election in June 1989 and after the? entrance to the North Atlantic Treaty Organizationand and to the European Union, the Poles still regard as important concepts of the independence and the sovereignty. Both are very often identified, by many societies, with the democracy. Over the quarter century thirteen politicians hold the office of the prime minister. In their first speeches in the Parliament, Polish prime ministers repeatedly invoked on those important for Polish society values. In this article author confirmed the hypothesis that the prime ministers descended from the former democratic opposition in PRL referred more often in theirs exposés to the ideas of the independence, the sovereignty and the democracy, than prime ministers derived from the postcommunist party. The analysis also revealed that the passage of time does not reduce the number of Polish prime ministers commitments to these ideas. Polish prime ministers since 1989 - without exception - accepted the integration of the Polish Third Republic of North Atlantic Treaty Organization and to the European Union, even though they were aware that Poland abandon for those international organizations part of its sovereignty. This application is also confirmed by the analysis of the most important speeches of the prime ministers in Polish parliament.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucje Rzeczypospolitej oraz Komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., red. J. Boć, Wrocław 1998.
 2. Jackson R., Suwerenność, Warszawa 2007.
 3. Czaputowicz J., Pojęcie suwerenności, [w]: "Nowa Europa. Przegląd Natoliński" nr 2/2010.
 4. em/ZŁ, Mazowiecki - 90 procent za!, "Gazeta Wyborcza", nr 78/1989.
 5. Expose Bieleckiego, "Gazeta Wyborcza", nr 4/1991.
 6. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP I kadencji, 1 kadencja, 3 posiedzenie, 1 dzień (21.12.1991), http:// orka2.sejm. gov. pl/Debata1.nsf
 7. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP I kadencji, 1 kadencja, 19 posiedzenie, 1 dzień (01.07.1992), http:// orka2. sejm. gov. pl/ Debata1.nsf
 8. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP I kadencji 1 kadencja, 20 posiedzenie, 1 dzień (10.07.1992), http:// orka2. sejm. gov.pl /Debata1. Nsf
 9. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP II kadencji, 2 kadencja, 2 posiedzenie, 1 dzień (08.11.1993), http:// orka2.sejm. gov.pl/ Debata2.nsf
 10. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP II kadencji, 2 kadencja, 44 posiedzenie, 3 dzień (03.03.1995), http://orka2.sejm.gov. pl/ Debata2.nsf
 11. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP II kadencji, 2 kadencja, 73 posiedzenie, 1 dzień (14.02.1996), http:// orka2. sejm. gov.pl/ Debata2.nsf
 12. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP III kadencji, 3 kadencja, 2 posiedzenie, 1 dzień (10.11.1997) , http:// orka2. sejm. gov.pl /Debata3.nsf
 13. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP IV kadencji, 4 kadencja 2 posiedzenie, 1 dzień (25.10.2001), http:// orka2. sejm. gov.pl /Debata4.nsf
 14. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP IV kadencji, 4 kadencja, 75 posiedzenie, 4 dzień (14.05.2004), http:// orka2. sejm. gov.pl/ Debata4.nsf
 15. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP V kadencji, 5 kadencja, 2 posiedzenie, 2 dzień (10.11.2005) http:// orka2. sejm. gov.pl /Debata5.nsf
 16. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP V kadencji, 22 posiedzenie, 2 dzień (19.07.2006), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf
 17. Expose premiera Tuska, http://www. poprzedniastrona.premier. gov.pl/ s.php? id=1389&path=10325
 18. Wystąpienie prezydenta RP z okazji święta niepodległości, http:// www. prezydent. pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta /wystąpienia /art,131, wystapienie-prezydenta-rp-z-okazji-swieta-niepodleglosci. html
 19. Hołd obrońcom godności narodu http:// www. prezydent.pl/ archiwum/ archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,694,hold-obroncom-godnosci- narodu.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu