BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błoszczyńska Maria (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstw domowych - wybrane kierunki zmian i wyzwania na przyszłość
Households Insurance Protection Selected Tends of Changes and Future Challenges
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 233-250, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Terapia finansów
Słowa kluczowe
Ochrona ubezpieczeniowa, Gospodarstwa domowe, Usługi ubezpieczeniowe
Insurance protection, Households, Insurance services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza zmian wprowadzanych w wybranych produktach ubezpieczeniowych, kierowanych do gospodarstw domowych, oraz wskazanie kierunków rozwoju oferty ubezpieczycieli kierowanej do gospodarstw domowych.
Możliwą do zastosowania metodą badawczą, która pozwoli na wskazanie kierunków modyfikacji oferty ubezpieczeniowej, jest porównanie produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez wybranych ubezpieczycieli (analiza porównawcza zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia) oraz przeanalizowanie zakresu ubezpieczenia w nowych produktach wprowadzanych do oferty ubezpieczeniowej. (fragment tekstu)

Deep changes occuring in a social and economical life following technological development lead to originate new fields of risk. Households that take advantage of a technological development and at the same time existing in a new and still changing reality, are also liable to experience new threats. The offer of insurance companies addressed to individuals and the households tries to follow appearing changes in such way to satisfy the needs of a potential buyer. The article presents selected examples of an insurance offer in which significant changes came into being in the last few years ant those in which the changes will certainly appear. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolata T., Włodarczyk D. (2016), Ryzyko cybernetyczne - 229 dni nieświadomości, "Risk Focus", Oblicza ryzyka, nr 2/2016
 2. KASPERSKY LAB REPORT, Financial cyber threats in 2013.
 3. Samcik M. (2016), Ubezpieczenie assistance. Czyli zabezpieczenie w razie kłopotów, "Gazeta Wyborcza", nr 02.03.2016 r.
 4. Wątor J., Ubezpieczenie od cyberprzestępstw. Uwaga na wyłączenia. Czy to się opłaca? [online], Gazeta Wyborcza.biz/Wiadomości, BIZNES/LUDZIE/PIENIADZE, dostęp: 15 lutego 2016 r.
 5. Rynek usług assistance widziany oczami klientów (2016), badanie zrealizowane przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance.
 6. Raport International Association of Legal Protection Insurers (2016).
 7. Raport bezpieczeństwa 2015, Check Point Software Technologies LTD.
 8. W obronie cyfrowych granic, czyli 5 rad, aby realnie wzmocnić ochronę firmy przed CYBER ryzykiem (2016), PwC Polska Sp. z o.o. [online], www.pwc.pl, dostęp: 02 maja 2016 r.
 9. Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU Doradca, ustalone uchwałą nr UZ/9/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społki Akcyjnej z dnia 15 stycznia 2016 r.
 10. OWU Twój Dom Plus, zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r.
 11. Ogólne warunki ubezpieczenia InterLokum (wraz z poźniejszymi aneksami) przyjęte na mocy Uchwały Zarządu INTER Polska nr 38/2012 z dnia 26 lipca 2012 r.
 12. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina Prestige (indeks ARP 01) przyjęte przez Zarząd TU Allianz Życie Polska S.A. na podstawie uchwały nr 66/2012 z dnia 10 października 2012 roku wraz z aneksem.
 13. Ogólne warunki ubezpieczeń mieszkaniowych Proama zatwierdzone uchwałą zarządu nr GNL/9/2/11/2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu