BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobowski Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wyzwanie konsolidacji fiskalnej Abenomiki
The Fiscal Consolidation Challenge of Abenomics
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/2, s. 13-26, bibliogr. 13 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Konsolidacja, Finanse publiczne, Polityka fiskalna, Sektor finansów publicznych
Consolidation, Public finance, Fiscal policy, Public finance sector
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
W artykule podjęto problem konsolidacji fiskalnej Japonii, stanowiącej jeden z obszarów oddziaływania polityki rewitalizacji gospodarczej obecnego premiera Japonii Shinzō Abe, zwanej od jego nazwiska Abenomiką. Podstawowym założeniem strategii Abe jest wyswobodzenie kraju z długoterminowego błędnego koła stagnacji i deflacji. Główny cel artykułu stanowi ocena kondycji i perspektyw sektora finansów publicznych w Japonii w odniesieniu do reformy systemu ubezpieczeń społecznych oraz podatku konsumpcyjnego. W opinii autora polityka fiskalna w ramach Abenomiki jest dalece nieefektywna, co może przełożyć się na spadek zaufania opinii publicznej do rządu, pozostaje jednak przy tym pod silnym wpływem dylematu fiskalnego (stymulacja czy konsolidacja) oraz barier natury politycznej i strukturalnej. (abstrakt oryginalny)

The paper is studying the problem of fiscal consolidation of Japan, addressed by Abenomics, economic revitalisation policy pursued by Japan's current Prime Minister Shinzō Abe. The major assumption of Abe's strategy is to liberate the country from the long-term vicious circle of stagnation and deflation. The main objective of the article is to assess the condition and perspectives of the public finance sector in Japan in regards of the reform of social security system and consumption tax. According to the author, so far the fiscal policy under Abenomics proved to be uneffective, which may consequently undermine people's trust in the reasonability of the government's policy; it is, however, challenged by a fiscal dilemma: stimulation or consolidation, as well as both political and structural obstacles.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Ardagna S., 2009, Large Changes in Fiscal Polio/. Taxes versus Spending, NBER Working Paper, no. 15438.
 2. Alesina A., Perotti R., 1995, Fiscal Expansions and Adjustments in OECD Countries, Economic Policy, vol. 21.
 3. Alesina A., Perotti R., 1997, Fiscal Adjustments in OECD Countries. Composition and Macroeco- nomic Effects, IMF Staff Papers, vol. 44, no. 2.
 4. Barrios S., Langedijk S., Pench L., 2010, EU Fiscal Consolidation after the Financial Crisis-Lessons from Past Experiences, paper presented at the 12th Banca d'ltalia Public Finance Workshop Fiscal Policy "Lessons from the Crisis held in Perugia" on 25-27 March.
 5. Guichard S., Kennedy M., Wurzel E., Andre C., 2007, What Promotes Fiscal Consolidation. OECD Country Experiences, OECD Economics Department Working Paper, no. 553.
 6. Hansen G., Imrohoroglu S., 2012, Fiscal Reform and Government Debt in Japan. A Neoclassical Perspective, IMES Discussion Paper, no. 2013-E-10, Institute For Monetary and Economic Studies, Bank Of Japan, http://www.iines.boj.or.jp/research/papers/engIish/13-E-10.pdf [dostęp: 14.01.2016].
 7. Hilpert H.G., 2015, Japan After Two Years of "Abenomics ". Monetary Illusions, Timid Reforms. So Far, Prime Minister Abe's Economic Policy Has Missed Its Mark, Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs, https ://www.swp-berlin.org/ffleadmin/contents/products/comments/2015C20_hlp.pdf [dostęp: 22.02.2016].
 8. Lambertini L., Tavares J.A., 2005, Exchange Rates and Fiscal Adjustments. Evidence from the OECD and Implications for the EMU, Contributions to Macroeconomics, vol. 5, no. 1.
 9. Ministry of Finance of Japan, 2014, Japanese Public Finance. Fact Sheet, Tokyo, https ://www. mof.go.jp/english/budget/budgel/fy2014/factsheet2014.pdf [dostęp: 10.02.2016].
 10. Oguro K., 2014, Challenges confronting Abenomics and Japanese public finance. Fiscal consolidation must start by squarely facing reality, Public Policy Review, vol. 10, no. 2.
 11. Oshio Т., 2015, How to solve Japan's fiscal sustainability issues, East Asia Forum, 1 April, http:// www.eastasiaforum.org/2015/04/01/how-to-solve-japans-fiscal-sustainability-issues/ [dostęp: 12.03.2016].
 12. Tsibouris G.C., Horton M.A., Flanagan M.J., Maliszewski W.S., 2006, Experience with Large Fiscal Adjustment, IMF Occasional Paper, no. 246.
 13. Von Hagen J., Hughes Hallett A., Strauch R.R. (2002), Budgetary Consolidation in Europe. Quality, Economic Conditions and Persistence, Journal of the Japanese and International Economies, vol. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.043.5624
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu