BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarasiuk Renata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Pamięć Hiroszimy : w 70 rocznicę zrzucenia bomby atomowej
"First the Light, Sharp as a Razor, Hurted My Eyes" : the Memory of Hiroshima : the 70th Anniversary of the Atomic Bombing
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2015, nr 12, s. 143-161, bibliogr. 35 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Wojna Światowa II, Zniszczenia wojenne w budownictwie miast, Katastrofa, Zagrożenia biologiczne, Zagrożenia społeczne, Badania historyczne
World War II, War damages in the construction of cities, Disaster, Biological threats, Social risks, Historical research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ten tekst jest poświęcony 70. rocznicy ataku atomowego w Hiroszimie i Nagasaki. Tytuł odnosi się do świadectwa jednego z ocalałych z zagłady Hiroszimy Światło pierwsze, ostre jak brzytwa, zraniło moje oczy" - gdzie został przedstawiony moment zniszczenia. Hibakusha - ocaleni z bombardowania Hiroszimy, to pokolenie, które kształtuje nową politykę historyczną Japonii po WW2. W artykule omówiono różne zagadnienia związane z atakiem jądrowym: krótką historię badań atomowych, dylemty moralne w odniesieniu do użycia tego typu broni i konsekwencji ataku nuklearnego. Autor prezentuje również w tekście opowiadania hibakusha i twórczość artystyczną ocalonych.(abstrakt oryginalny)

This text is dedicated to the 70th anniversary of the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki. The title refers to the testimony of one of the survivors of the destruction of Hiroshima."First the light, sharp as a razor, hurted my eyes' - that was presented the moment of destruction. Hibakusha - survivors of the Hiroshima bombing , is a generation which shapes a new historical policy of Japan after WW2. The article discusses various issues associated with nuclear attack: a short history of atomic research, dillemas with regard to the use of this type of weapon and the consequences of a nuclear attack. The author also presents in the text Hibakusha's stories and also artistic creations of survivors. It was highlighted in the article, trauma of Hiroshima is the foundation of live of survivors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andressen C., Krótka historia Japonii. Od samurajów do Sony, Warszawa 2009.
 2. Celan P., Todesfuge, [w:] Die Gedichte - Kommentierte Gesamtausgabe in einem Band, oprac.: B. Wiedeman, Frankfurt am Main 2003.
 3. Einstein's letter to Roosevelt, August 2, 1939, http://www.dannen.com/ae- fdr.html
 4. Gailey H.A., The Day of Infamy, [w:] The War in the Pacific: From Pearl Harbor to Tokyo Bay, California 1995, s. 71-101, wersja online: http:// www. questia. com/read/ 94432774/the-war-in-the-pacific-from- pearl-harbor-to-Tokyo
 5. Hersey J., Hiroszima, tłum. Janusz Łoziński, Poznań 2013.
 6. Hiroshima Speaks Out ; http://h-s-o.net/shihi/en/s1/01.html
 7. Hoffmann K., J. Robert Oppenheimer: Twórca pierwszej broni atomowej, tłum.: Krzysztof Żak, Warszawa 1999.
 8. Hoffmann K., Otto Hahn. Wina i odpowiedzialność. Konflikty uczonego, Warszawa 1997.
 9. Japonia. Historia i współczesność, red. Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2008.
 10. Japonia już nie tak pokojowa. Ustawa wojenna rozszerzyła rolę sił samoobrony, "Gazeta Wyborcza" 18.09.2015.
 11. Jezierski G., Energia jądrowa wczoraj i dziś, Warszawa 2005.
 12. Konstytucja Japonii z 3 listopada 1947 r., tłum. Teruji Suzuki, wersja online: http://www.pl.emb-japan.go.jp/relations/konstytucja.html
 13. Kubowski J., Broń jądrowa. Fizyka, budowa, działanie, skutki, historia, Warszawa 2008.
 14. Landas M., Jeńcy. Prawdziwa historia amerykańskich jeńców i japońskich zbrodni wojennych, tłum. Maciej Antosiewicz, Warszawa 2010.
 15. Leo Shilard's Petition to the President, July 3-th 1945 , US National Archives, Washington DC: Record Group 77, Manhattan Engineer District Records, Harrison- Bundy File, folder #76. http:// www. dannen. com/decision/45-07-03. html.
 16. Margolin J.-L., Japonia 1937-1945. Wojna Armii Cesarza, przedmowa: Yves Ternon, tłum. Joanna P. Rurarz, A. Rurarz, Warszawa 2009.
 17. Nagasaki, tamtego pamiętnego dnia 9 sierpnia , red. nauk. i przypisy: Estera Żeromska, tłum. Anna Popczyk, Anna Śledzińska, z jap. Anna Śledzińska, Estera Żeromska, Warszawa 2002.
 18. Oh J., Hiroshima and Nagasaki. The Decision to Drop the Bomb, https:// michiganjournalhistory. files.wordpress.com/2014/02/oh_jung.pdf
 19. Pałasz-Rutkowska E., Starecka K., Japonia, Warszawa 2004.
 20. Paxton R.O., Anatomia faszyzmu, tłum. P. Bandel, wstęp: M. Zmierczak, Poznań 2005.
 21. "People&Events". General Curtis LeMay (1906-1990), the Official Website of US Air Force; http:// archive. is/20121212213227/ http:// www.af. mil/ information/bios/bio.asp?bioID=6178
 22. Petition to the President of the United States, July 17-th 1945, US National Archives, wersja elektroniczna
 23. Religie o drogach pokoju i bezdrożach wojny, red. Eugeniusz Sakowicz, Lublin 1995.
 24. Schom A., Od Pearl Harbor do Guadalcanal. Wojna na Pacyfiku. Wodzowie, strategia, dyplomacja 1941-1943, Warszawa 2007.
 25. Stimson H.L., The Decision to Use the Atomic Bomb, "Harpers Magazine" 194 (February 1947).
 26. Takashi N., Atomic Bomb Rescue nad Relief Report, http://www. nashim.org/ e_pdf/ atomic_bomb/
 27. Takashi N., Listy do dzieci, tłum. Krzysztof Bednarek, Warszawa 2010.
 28. Tarasiuk R., (rec..), John Hersey, Hiroszima, przeł. Jerzy Łoziński, Poznań, Zysk i S-ka, 2013, ss. 229, "Doctrina" 2013, s. 98-101.
 29. Tarasiuk R., Schwytać Eichmanna. Izraelskie służby wywiadowcze w projekcie narodowej historii, "Secretum. Służby specjalne. Bezpieczeństwo. Informacja", 1 (2) 2015, s. 191-215.
 30. Testimony of Akira Onogi, http://www.inicom.com/hibakusha/akira.html
 31. U.S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombing of Hiroshima and Nagasaki, June 1946. Presidents Secretary File, Truman Papers. wersja online: https://www. trumanlibrary. org/ whistlestop /study_ collections/bomb/large/documents/pdfs/65.pdf
 32. The Franck Report, June 11, 1945, http:// www. dannen. com/ decision/ franck.html
 33. Tubielewicz J., Historia Japonii, Wrocław 1984.
 34. Wolny A., Okinawa 1945, Warszawa 2004.
 35. Zuberi M., Atomic Bombing of Hiroshima and Nagasaki, "Strategic Analysis", August 2001, s. 623-662.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu