BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorożyński Tomasz (Uniwersytet Łódzki), Świerkocki Janusz (Uniwersytet Łódzki), Urbaniak Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce a aktywność spółek zarządzających
Special Economic Zones in Poland and the Activity of Managerial Companies
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/2, s. 43-55, bibliogr. 29 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Pomoc publiczna
Special economic zones, Public aid
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) zapewniają lepsze warunki do prowadzenia biznesu niż dostępne na pozostałym obszarze kraju, czym mają przyciągać inwestorów, w szczególności zagranicznych. Mimo że w środowisku ekonomistów takie podejście budzi wątpliwości, wśród polityków popularność tego instrumentu systematycznie rośnie, zwłaszcza w gospodarkach rozwijających się i wschodzących. Polska również sięgnęła po SSE, które systematycznie zyskują na znaczeniu. Napływ inwestycji do SSE może być pochodną nie tylko atrakcyjności regionu, w jakim ona funkcjonuje, ale także czynników endogenicznych dla strefy, takich jak posiadane tereny, dostępność infrastruktury i jakość pracy spółki, która nią zarządza. Ten ostatni czynnik był przedmiotem naszego badania przeprowadzonego za pomocą metod statystyki opisowej. Wyniki testów sugerują, że wysiłki spółek zarządzających na rzecz pozyskania inwestorów (np. przez promocję i rozwijanie infrastruktury) są ważne dla zwiększenia napływu inwestycji krajowych i zagranicznych.(abstrakt oryginalny)

Special economic zones (SEZs) provide better conditions for doing business than areas without the specialty status. It is in this way that they are meant to attract investors, mainly foreign ones. Although such a policy approach is sometimes contested among economists, politicians seem to favour this method, particularly in emerging and developing markets. Poland has also introduced SEZs, which continue to gain in importance. The inflow of investment into a particular SEZ can be a function of not only a region's attractiveness, but also of endogenic conditions characteristic of the zone, such as possessed land, infrastructure and its accessibility and, finally, the quality of the performance of the company managing the zone. This last factor has been the subject of our research, carried out using descriptive statistics. Test results suggest that the efforts of the companies managing the zones with regards to wooing investors (e.g. through promotions, infrastructure development) are important in increasing the flow of both foreign and domestic investment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., 2009, Economic Policy in the Age of Globalization, Cambridge University Press.
 2. Ambroziak A., 2009, Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 3. Balcerowicz L., 1992,800 dni. Szok kontrolowany, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa.
 4. Belka M., Trzeciakowski W. (red.), 1997, Dynamika transformacji polskiej gospodarki, Poltext, Warszawa.
 5. Bräutigam D., Xiaoyang Т., 2011, African Shenzhen. China's special economic zones in Africa, Journal of Modem African Studies, vol. 49, no. 1.
 6. Ciżkowicz P., Ciżkowicz-Pękała M., Pękała P., Rzońca A., 2015, The effects of special economic zones on employment and investment. Spatial panel modelling perspective, NBP Working Paper, no. 208, Economic Institute Warsaw.
 7. Ernst & Young, 2011, Specjalne strefy ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności i perspektywy funkcjonowania.
 8. Farole Т., Akinci G. (ed.), 2011, Special Economic Zones. Progress, Emerging Challenges, and Future Directions, The World Bank
 9. fDilntelligence, 2015, Global Free Zones of the Year 2015 - Winners, httpy/www.fdiintelligence. com/Locations/fDi-Global-Free-Zones-of-the-Year-2015-Winners [dostęp: 20.03.2016].
 10. Hamilton C., Svensson L., 1982, On the Welfare Effects of a Duty Free Zone, Journal of International Economics, no. 1/2.
 11. Jensen C., Winiarczyk M., 2014, Special Economic Zones - 20 Years Later, CASE Network Studies & Analyses, no. 467.
 12. Kolko J., Neumark D., 2009, Do Some Enterprise Zones Create Jobs?, Working Paper 15206, http://www.nber.org/papers/wl5206 [dostęp: 20.03.2016].
 13. KPMG, 2014,20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, https://www.google.pl/search7q=20+lat+specjalnych+stref+ekonomicznych+w+polsce+przewodnika-po+sse&ie =utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=SvXFV4WBOdKv8wfHn7KYCw; https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights.html [dostęp: 20.03.2016].
 14. Litwack J., Qian Y., 1998, Balanced or Unbalanced Development. Special Economic Zones as Catalysts for Transition, Journal of Comparative Economics, vol. 26, no. 1.
 15. Markowski R., Tworzecki H., 2016, Czar silnej ręki, Polityka, nr 10.
 16. Ministerstwo Gospodarki, 2014, Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2012-2020, Warszawa, lipiec.
 17. Ministerstwo Gospodarki, 2015, Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Stan na 31 grudnia 2014 г., Warszawa, kwiecień.
 18. NIK, 2012, Pomoc publiczna udzielona w latach 2006-2020 przedsiębiorcom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych. Informacja o wynikach kontroli, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/l1/124/ [dostęp: 20.03.2016].
 19. Nordhaus W., 1995, The Political Business Cycle, Review of Economic Studies, vol. 42.
 20. Nowicki M. (red.), 2014, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 21. Pastusiak R., 2011, Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Pastusiak R. (red.), 2013, Ocena efektywności funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 23. Political priority, economic gamble, 2015, The Economist, April 4, http://www.economist.com/ news/ftnance-and-economics/21647630-free-trade-zones-are-more-popular-everwith- politicians-if-not [dostęp: 18.08.2016].
 24. Rószkiewicz M., 2002, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Sobczyk M., 2000, Statystyka. Podstawy teoretyczne przykłady - zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 26. Ustawa o SSE, Jednolity tekst ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, 2015, Dz. U. 2015, poz. 282.
 27. Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, 2003, Dz. U. z 2003, nr 188, poz. 1840.
 28. WIR, 2015, Reforming International Investment Governance, UNCTAD.
 29. Zachęty inwestycyjne w SSE, 2015, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa, www.paiz.gov.pl [dostęp: 14.02.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.045.5626
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu