BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbicka Beata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Czy społecznie odpowiedzialna filozofia zarządzania marketingowego firmą może stanowić źródło korzyści dla konsumentów?
Is Socially Responsible Philosophy of Marketing Management in the Company Can Provide Benefits to its Consumers?
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 293-306, bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Terapia finansów
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie marketingowe, Wartość dla klienta
Corporate Social Responsibility (CSR), Marketing management, Value to customer
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Cisco Systems
Abstrakt
Orientacja społeczna w marketingu oznacza, że organizacja powinna określić potrzeby, pragnienia i interesy docelowych rynków, a następnie dostarczyć pożądane zadowolenie sprawniej i skuteczniej niż konkurenci, jednak w taki sposób, aby utrzymać lub poprawić pomyślność zarówno pojedynczych konsumentów, jak i partnerów oraz społeczeństwa jako całości.
Główną tezą opracowania jest stwierdzenie, że firmy korzystając z rożnych metod mogą wykorzystać zaangażowanie w społecznie odpowiedzialny marketing do poprawienia swojego kontekstu konkurencyjnego i równocześnie dostarczyć długofalowych korzyści obecnym i przyszłym konsumentom. Obszary zastosowań odpowiedzialnego zachowania firmy przedstawiono w studium przypadku prezentującym sposoby integrowania celów społecznych i ekonomicznych w procesie zarządzania. (fragment tekstu)

Marketing management of the company is aiming to achieve the desired exchanges with target markets. We have to ask ourselves fundamental questions; what philosophy should guide these marketing efforts? What meaning should be attributed to the interests of the organization itself, and which to the interests of its customers and society. Very often these interests are in conflict. Today's consumers expect companies to behave responsibly in the sphere of their activities, thus creating, promoting and adjusting the offer rich in value for customers, partners and society as a whole.
The aim of the article is an indication of the possible use by the company, its socially responsible behavior as a way of satisfying the desires and long-term benefits for consumers, needs and purposes of the company and the long-term interests of society. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aupperle K.E., Caroll A.B., Hatfield J.D. (1985), An Empirical Examination of The Relationship between Corporate Social Responsibility and Profitability, "Academy of Management Journal", nr 2.
 2. Davis K., Blomstrom R.L. (1975), Business and Society: Environment and Responsibility, McGraw Hill, New York.
 3. Donaldson T., Preston L.E. (1995), The Stakeholder Theory of the Corporation, Concepts Evidence and Implication, "Academy of Management Review", nr 20.
 4. Eells R. (1960), The Meaning of Modern Business, Columbia University Press, New York.
 5. Hill N., Alexander J. (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Krakow.
 6. Kaku R. (2007), Ścieżka kyosei, "Harvard Busisness Review", Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Helion, Gliwice.
 7. Kotler P., Armstrong G., Saunders J. i inni (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE Warszawa.
 8. Kotler P., Jain D.C., Maesincee (2002), Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę, Placet, Warszawa.
 9. Lachowski S. (2012), Droga ważniejsza niż cel - wartości w życiu i biznesie, Studio EMKA, Warszawa.
 10. de Mooij M.K., Keegan W. (1996), Lifestyle Research in Asia, "Marketing Insights for the Asia Pacific", Swee Hoon Ang, Chin Tiong Tan, Portsmouthhhh, NH: Heinemann.
 11. Moser M.R. (1986), A Framework for Analyzing Corporate Social Responsibility, "Journal of Business Ethics", nr 1.
 12. Nowakowski K.R. (2013), Różnice w stylach zarządzania w modelu amerykańskim i japońskim [w:] Z. Bosiakowski (red.) Zarządzanie zmianami, "Zeszyty Naukowe", WSZ, Warszawa.
 13. Porter M.E., Kramer M.R. (2006), Strategy &Society: The Link Between Competitive Adventage and Corporate Social Responsibility, "Harvard Business Review", nr 12.
 14. Prahalad C.K., Ramaswany V. (200), Co-opting Customer Competence, "Harvard Business Review", January - February, vol. 78, Issue 1.
 15. Prahalad C.K., Hammond A. (2007), Jak obsługiwać biednych i dobrze na tym zarabiać, "Harvard Business Review", Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, HELION, Gliwice.
 16. Rybak M. (2004), Etyka Menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 17. Szymańska M. (2012), Strategia odpowiedzialnego biznesu w japońskim koncernie Canon. Uwarunkowania kulturowe [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Tapscott D., Lowy A., Ticoll D. (1998), Blueprint to the Digital Economy: Creating Wealth in the Era of E-Business, McGraw i Hill, New York.
 19. Thomke S., Hippel E. von (2004), Klienci w roli innowatorów, "Harvard Business Review Polska", czerwiec.
 20. www.wiadomosci.onet.pl/kraj/odruch-serca-i-madra-strategia, dostęp: 30 kwietnia2016.
 21. www.cisco.com, dostęp: 25 kwietnia2016.
 22. www.idc.com/prodserv/subservices.jsp, dostęp: 25 kwietnia 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu