BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waszkiewicz Aneta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Crowdfunding - alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw w Polsce?
Crowdfunding - an Alternative form of Financing Enterprises in Poland?
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 323-337, tab., bibliogr. 29 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Terapia finansów
Słowa kluczowe
Finansowanie społecznościowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa
Crowdfunding, Small business, Financing enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badania była zatem ocena zastosowania crowdfundingu przez polskie przedsiębiorstwa. Zadaniem badawczym była próba odpowiedzi na pytania: czy polskie przedsiębiorstwa korzystają z crowdfundingu jako formy finansowania, a jeżeli tak, to jakiego rzędu jest to finansowanie i czy można tu wyodrębnić dominujący sektor, który z takiego finansowania korzysta. Za hipotezę badawczą przyjęto stwierdzenie, że crowdfunding w Polsce jest wykorzystywany do finansowania projektów biznesowych i polskie przedsiębiorstwa, zgodnie z trendem obserwowanym na świecie wykorzystują crowdfunding jako formę finansowania działalności. Za tak postawioną hipotezą przemawia liczba platform crowdfundingowych w Polsce stawiając nasz kraj na pierwszym miejscu wśród państw EŚW oraz na 6 w Europie [Wardrop et al. 2015, s.14].
Niniejsze opracowanie składa się 4 części. W pierwszej podjęto się analizy literatury przedmiotu z punktu widzenia problematyki finansowania przedsiębiorstw. Kolejna część to prezentacja pojęcia crowdfundingu i jego modeli. Na tym tle przestawiono rozwój crowdfundingu na świecie i w Polsce. Analiza empiryczna, przeprowadzona pod kątem pozyskania kapitału przez przedsiębiorców, obejmowała funkcjonujące w Polsce platformy crowdfundingu udziałowego, oraz największą platformę crowdfundingu sponsorskiego i donacyjnego. Przeanalizowano wszystkie zrealizowane projekty na badanych platformach w celu wskazania ilości oraz wartości sfinansowanych projektów biznesowych. Ocena stanu faktycznego rozwoju crowdfundingu w Polsce, jako formy finansowania przedsiębiorstw, wydaje się konieczna do podjęcia dalszych badań, jak opracowanie szans i zagrożeń, kosztów i korzyści obejmujących wszystkich uczestników crowdfundingu. Prezentowane wyniki badań mogą być także przyczynkiem do dyskusji na temat podejmowanych działań mających na celu wspierania crowdfundingu, tak w obszarze regulacyjnym, ale też edukacyjnym. (fragment tekstu)

The development of alternative finance with the use of new technologies, there was a response to the weaknesses revealed by the crisis in the banking sector. Of course, lending's platforms were created before 2008, but then their potential to develop, as new alternative to entrepreneurial finance was very limited. Currently forms of alternative funding, as a crowdfunding are growing rapidly, and are indicated as a source of corporate financing. The purpose of this article was to analyse crowdfunding online platforms in Poland. The primary objective of the research was to answer the question whether Polish companies are using crowdfunding as a form of funding, and what kind of business projects are funded? The study included equity and do reward based crowdfunding platforms operating in Poland. It was found that crowdfunding primarily supports not business but social projects and Polish companies use crowdfunding mainly to fund operating activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belleflamme, P., Lambert, T., Schwienbacher A. (2013), Individual Crowdfunding Practices, "Venture Capital", t. 15, nr 4.
 2. Bouaiss K., Maque I., Meric J. (2014), More than Three's a Crowd . . . in the Best Interest of Companies! Crowdfunding as Zeitgeist or Ideology?, "Society and Business Review", t. 10, nr 1.
 3. Dziuba D.T. (2012), Rozwój systemów crowdfundingu - modele, oczekiwania i uwarunkowania, "Problemy Zarządzania", t. 10, nr 3 (38).
 4. European Crowdfunding Network (ECN) (2014), Review of Crowdfunding Regulation Interpretations of Existing Regulation Concerning Crowdfunding in Europe, North America and Israel A Publication of the Tax & Legal Work Group of the European Crowdfunding Network.
 5. Gabison G.A. (2015), Understanding Crowdfunding and its Regulations, Scientific and Policy Reports, European Commission.
 6. Garcia J.L., Estelles-Arolas E. (2015), Crowdfunding: A Study of Present Creative Trends and Institutional Reaction, "International Journal of Business and Economics", t. 14, nr 2.
 7. Hagedorna A., Pinkwartb A. (2015), Crowdinvesting as a Financing Instrument for Startups in Germany a Critical Platform Analysis, "HHL Working Paper", nr 120.
 8. Harrison R. (2013), Crowdfunding and the Revitalisation of the Early Stage Risk Capital Market: Catalyst or Chimera?, "Venture Capital", No. 15, 4.
 9. Kirby E., Worner S. (2014), Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast, Staff Working.
 10. Paper of the IOSCO Research Department, The International Organization of Securities Commissions IOSCO.
 11. Larralde, B., Schwienbacher A. (2012), Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures [w:] The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance, t. 369, New York.
 12. Lasardo L., Lugmayr A. (2013), Crowdfunding in Finland - A new Alternative Disruptive Funding Instrument for Businesses, Conference Paper 17th International Academic MindTrek Conference, Finland.
 13. Lehner O.M. (2013), Crowdfunding social ventures: a model and research agenda, "Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance", t. 15, nr 4.
 14. Macht S.A.,Weatherston J. (2014), The Benefits of Online Crowdfunding for Fund Seeking Business Ventures, "Strategic Change", t. 23, nr 1-2.
 15. Nash R.M., Beardsley E. (2015), The Future of Finance, Part 3, The Rise of the New Shadow Bank, Goldman Sachs Global Investment Research.
 16. NBP (2015), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 17. Terry H.P., Schwartz D., Sun T. (2015), The Future of Finance, Part 3, The Socialization of Finance, Goldman Sachs Global Investment Research.
 18. Valanciene L., Jegeleviciut S. (2013), Valuation Of Crowdfunding: Benefits And Drawbacks, "Economics And Management", Kaunas University of Technology, t. 18, nr 1.
 19. Wardrop R., Zhang B., Rau R. and others (2015), Moving Mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking Report, University of Cambridge and EY.
 20. DESI Digital Single Market (2016), The Digital Economy & Society Index, Profil krajowy Polska, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.
 21. EP (2015), European Parliament Resolution of 9 July 2015 on Building a Capital Markets
 22. Union (2015/2634(RSP)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0268+0+DOC+XML+V0//EN.
 23. EP (2016), European Parliament Resolution of 19 January 2016 on Stocktaking and Challenges of the EU Financial Services Regulation: Impact and the Way Forward towards a More Efficient and Effective EU Framework for Financial Regulation and a Capital Markets Union (2015/2106 (INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0006&language=EN&ring=A8-2015-0360.
 24. Pagliery J. (2012), Construction Firms Fare Worst in Loan Crunch, http://money.cnn.com/2012/08/15/smallbusiness/construction-loan/index.html.
 25. GUS (2016), Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I-VI 2016 r., obszary- -tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-wedlug-wojewodztw-w-okresie-styczen-czerwiec-2016-roku,13,22.html.
 26. Massolution (2015), Crowdfunding Industry Report, http://reports.crowdsourcing.org/?route=product/product&product_id=54.
 27. McGeer B., Fest G. (2014), P2P Lending: 2B or Not 2B?, "The American Banker Magazine", February 25, http://www.americanbanker.com/magazine/124_02/p2p-lending-2b-or-not-2b-1065594-1.html.
 28. Steinberg S., De Maria R. (2012), The Crowd-funding Bible. How to Raise Money for any Start-up, Video or Project, http://www.crowdfundingguides.com/The Crowdfunding Bible.pdf.
 29. World Bank Group (2013), Crowdfunding's Potential for the Developing World, Report, http://www.infodev.org/crowdfunding.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu