BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płaza Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Makarewicz Artur (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Gąsiorowska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Cybulska Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wartość produkcji ziemniaków jadalnych w zależności od rodzaju nawożenia naturalnego i organicznego
Production Value of Table Potatoes as Affected by Type of Natural and Organic Fertilization
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 2, s. 207-210, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ziemniaki, Produkcja, Nawożenie gruntów, Koszty, Wyniki badań
Potatoes, Production, Fertilization of land, Costs, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia wsiewkami międzyplonowymi na plonowanie i opłacalność uprawy ziemniaków jadalnych w porównaniu do nawożenia obornikiem. Badania polowe przeprowadzono w latach 2007-2010 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Plon ogólny i handlowy bulw ziemniaków określano podczas zbioru. Ponadto obliczono wartość produkcji, bezpośrednie koszty produkcji i nadwyżkę bezpośrednią. Stosowane nawozy zielone i obornik stanowiły element różnicujący bezpośrednie koszty produkcji. Przeprowadzone badania wykazały, że największe plony bulw ziemniaków otrzymano z obiektu nawożonego mieszanką koniczyny perskiej z życicą westerwoldzką. Również plony bulw ziemniaków nawożonych koniczyną perską różniły się istotnie od plonów odnotowanych na obiekcie nawożonym obornikiem. Najwyższą wartość produkcji uzyskiwano z uprawy ziemniaków jadalnych nawożonych wsiewką mieszanki koniczyny perskiej z życicą westerwoldzką oraz wsiewką koniczyny perskiej.(abstrakt oryginalny)

The paper is based on field research conducted in 2007-2010 at the Zawady Experimental Farm which owned by Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. The purpose of the research was to determine the effect of manuring with undersown catch crops on yields and cultivation profitability of table potato as compared to farmyard manure. The total yield of potato tubers were determined at harvest. In addition, production value, direct production cost and gross margin were calculated. The study determined that highest potato tuber yields were harvested from persian clover/westerwolds ryegrass-manured plots. Also yields of persian clover-manured potato tubers differ significantly from yield harvest from farmyard manure-treated plots. The higherst production value was obtained when table potato cultivation included manuring with persian clover or a persian clover/westerwolds ryegrass mixture.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ceglarek Feliks, Anna Płaza. 2006. "Ocena ekonomiczna uprawy ziemniaka jadalnego w warunkach zróżnicowanego nawożenia organicznego". Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 511: 451-457.
  2. Chotkowski Jacek. 2000. "Technologiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji ziemniaków". Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa 2-3: 48-59.
  3. Dzienia Stanisław, Piotr Szarek. 2000. "Efektywność uprawy bezpłużnej oraz międzyplonów i słomy w produkcji ziemniaka". Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 470: 145-152.
  4. Mystkowska Iwona, Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała, Bożena Głuszczak, Marcin Lipiecki. 2016. "Porównanie opłacalności produkcji ziemniaków skrobiowych w rodzinnym gospodarstwie rolnym". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 186-189.
  5. Nowacki Wojciech 2008. Porównanie opłacalności upraw konwencjonalnych i ekologicznych na przykładzie ziemniaka. [W] Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych, red. E. Matyjaszczyk, 48-62. Poznań: IOR PIB.
  6. Nowacki Wojciech. 2009. "Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce'. Roczniki Naukowe SERiA 11 (1): 320-323.
  7. Płaza Anna. 2007. "Plonowanie a opłacalność uprawy ziemniaka jadalnego nawożonego międzyplonami i słomą". Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 6 (1): 5-12.
  8. Płaza Anna. 2010. "Wpływ nawożenia wsiewkami międzyplonowymi na opłacalność uprawy ziemniaka jadalnego". Biuletyn IHAR 257/258: 129-136.
  9. Turska Elżbieta. 2014. "Ocena opłacalności produkcji ziemniaka skrobiowego w gospodarstwie indywidualnym w trzech latach". Roczniki Naukowe SERiA XVI (5): 206-209.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu