BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Robert (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Ginter Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kosterna-Kelle Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Franczuk Jolanta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Zaniewicz-Bajkowska Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wybrane zachowania konsumentów na rynku warzyw na przykładzie województwa mazowieckiego
Selected Consumer Behavior on the Vegetable Market on the Example of Mazovia Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 2, s. 224-229, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Warzywa, Rynek, Gospodarstwa domowe, Wyniki badań
Consumer behaviour, Vegetables, Market, Households, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie sposobów pozyskiwania warzyw przez gospodarstwa domowe zlokalizowane w województwie mazowieckim. Ukazano jak często konsumenci warzyw wybierają dane miejsca zakupu warzyw, jakie preferują gatunki warzyw oraz co jest głównym czynnikiem decydującym o ich zakupie. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety przeprowadzony w 466 gospodarstwach domowych w 2015 roku na obszarze województwa mazowieckiego. Dobór gospodarstw do badań był losowy. Najliczniej wybieranym miejscem zakupu warzyw, zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn było targowisko. Bardzo ważnym miejscem pozyskiwania warzyw był także sklep z warzywami. Zdecydowana większość respondentów wybierała warzywa pochodzenia krajowego, ale dla co najmniej drugiej osoby było bez znaczenia czy warzywa pochodzą z upraw ekologicznych czy konwencjonalnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyze ways of obtaining vegetables by households located in the Mazovia Province. The article also shows how often consumers of vegetables choose the places to buy them, which vegetable species they are prefer and what is the main factor deciding to purchase them. The main research tool was a survey conducted in 466 households in 2015 in the Mazovia region. Selection of households for study was random. Most frequently selected place of purchase of vegetables, both by women and men, it was market. A very important place for obtaining vegetables was also greengrocer. The vast majority of respondents chose vegetables of domestic origin, but at least for the second person did not matter whether the vegetables are from organic or conventional cultivation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Rusnak Zofia. 2004: "Dobrobyt ekonomiczny gospodarstw domowych". [W] Ocena i analiza jakości życia, red. W. Ostasiewicz, 201-202. Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
  2. Strojewska Irena. 2015: "Spożycie i owoców, warzyw i ich przetworów w Polsce". Biuletyn Informacyjny ARR 3: 2-9.
  3. Szymańska Anna. 2007: "Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich". Zeszyty. Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 739: 1-182.
  4. Szymańska Anna. 2011: "Badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem kompozycyjnej metody badań MDPREF". Marketing i Rynek 10: 1-15.
  5. Urban Stanisław, Mariola Michałowska. 2013: "Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego". Roczniki Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (2): 108-118.
  6. Zawadzka Anna. 2001: Podstawy teorii zachowań konsumenta. [W] Makro i miro ekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, 235-276. Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu