BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorożyński Tomasz (Uniwersytet Łódzki), Dorożyńska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
The Growth and Role of Export Credit Agencies in Export Support
Rozwój i znaczenie agencji kredytów eksportowych dla wspierania eksportu
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/2, s. 147-161, bibliogr. 15 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Eksport, Kredyt eksportowy, Kredytowanie eksportu
Export, Export loan, Export crediting
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Rządy wielu państw realizują politykę na rzecz wspierania eksportu. W ich imieniu wyspecjalizowane agencje udzielają kredytów, gwarancji i ubezpieczeń firmom działającym na rynkach międzynarodowych. To wsparcie ułatwia finansowanie i realizację transakcji, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Kredyty eksportowe udzielane z oficjalnym wsparciem mogą wydawać się kwestią dyskusyjną. Należy zwrócić uwagę na rolę i znaczenie agencji kredytów eksportowych w mechanizmach wspierania eksportu. Artykuł ma na celu ocenę roli agencji kredytów eksportowych we wspieraniu eksportu w kontekście Porozumienia OECD i zwiększającej się aktywności agencji kredytów eksportowych z krajów spoza OECD. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż działalność agencji kredytów eksportowych, polegająca na wyrównywaniu warunków konkurowania na rynku międzynarodowym jest uzasadniona. Z tego powodu istnieje potrzeba włączenia krajów spoza OECD w proces negocjacji w zakresie oficjalnego wspierania eksportu na forum OECD i WTO. (abstrakt oryginalny)

The policy of state interference aimed at supporting export is continuously being expanded. Export credit agencies (ECAs) provide government-backed loans, guarantees and insurance to corporations working internationally. This support plays critical role in providing access to capital, especially in developing countries. Due to the fact that officially supported export credits may seem controversial, we should pay attention to the role and importance of export credit agencies in export supporting mechanisms. The paper aims at highlighting the role of export credit agencies in supporting exports in the context of binding OECD Agreement and intensified activities of agencies from non-OECD countries. Our analysis has shown that the activities of ECAs that consist in providing a level playing field for the competition in international market are justified. However, developed countries within the framework of OECD or WTO should get more involved in negotiations with non-OECD countries in the area of complying with the rules governing official export support. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chauffeur J.-P., Saborowski С., Soylemezoglu A., 2010, Trade Finance in Crisis: Should Developing Countries Establish Export Credit Agencies?, World Bank Policy Research Working Paper No. 5166.
 2. Cizauskas A.C., 1980, The Changing Nature of Export Credit Finance and Its Implications for Developing Countries, World Bank Staff Working Paper No. 409.
 3. EXIM, 2014, Export-Import Bank of the United States, Report to the U.S. Congress on Global Export Credit Competiton, http://www.exim.gov/sites/default/files/reports/EXIM% 202014CompetReport_0611.pdf [access: 02.07.2016].
 4. Gianturco D.E., 2001, Export Credit Agencies: The Unsung Giants of International Trade and Finance, Quorum Books, London.
 5. Greenaway D., Guariglia A., Kneller R., 2007, Financial Factors and Exporting Decisions, Journal of International Economics, no. 73.
 6. Greenway D., Reed G., 1990, Empirical Evidence on Trade Orientation and Economic Performance in Developing Countries, [in:] Export Promotion Strategies: Theory and Evidence from Developing Countries, ed. Ch. Milner, Harvester Wheatsheaf, New York.
 7. Kuhn M.G., 1995, Officially Supported Export Credits: Recent Developments and Prospects, International Monetary Fund, Washington, DC.
 8. Malcolm S., 1999, The Changing Role of Export Credit Agencies, International Monetary Fund, Washington, DC.
 9. Marciniak-Neider D., 2000, Finansowe instrumenty oficjalnego wspierania eksportu, [in:] Globalizacja w gospodarce światowej, eds. T. Czuba, M. Skurczyński, Fundaqa Rozwoju UG, Sopot.
 10. Mulligan R.M., 2007, Export Credit Agencies: Competitive Trends in G7, Emerging Economies and Reform Issues, Journal of Management Research, no. 1.
 11. OECD, 2014, Organisation for Economic Co-operation and Development, Development Co-operation Report 2014: Mobilising Resources for Sustainable Development, https://www. oecd.org/dac/FINAL DCR 2014 Highlights booklet.pdf [access: 02.07.2016].
 12. OECD, 2015, Organisation for Economic Co-operation and Development, Country Classification 2015: As of 26 July 2015, http://www.oecd.org/trade/xcred/2015-ctryclass-as- of-16-july-2015.pdf [access: 02.07.2016].
 13. OECD, 2016, Organisation for Economic Co-operation and Development, Arrangement on Officially Supported Export Credits, [TAD/PG(2016)1], http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdl7?doclanguage=en&cote=tad/pg(2016)l [access: 02.07.2016].
 14. Rhee Y.W., 1984, A Framework for Export Policy and Administration: Lessonsfrom the East Asian Experience, World Bank Industry and Financial Series, no. 10.
 15. TWB, 2008, The World Bank, The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, Commission on Growth and Development, The World Bank, Washington, DC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.053.5634
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu