BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszomierski Rafał (Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna), Bełdycka-Bórawska Aneta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Jankowski Krzysztof (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Ocena opłacalności wykorzystania biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem peletu
Evaluation of Profitability Use of Biomass for Energy Purposes with Particular Regard Paid to Pellet
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 2, s. 296-302, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Biomasa, Energetyka, Surowce energetyczne, Produkcja, Koszty, Wyniki badań
Biomass, Energetics, Energy raw materials, Production, Costs, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskazano możliwości rozwoju polskiego rynku biomasy przy produkcji peletu ze słomy, opartego na dostępnych zasobach tego surowca, a także opisano szczegółowe czynniki mające wpływ na cenę produktu Do analiz wykorzystano metody tabelaryczne, opisowe i graficzne. Poziom kosztów przy produkcji peletu zależy od sytuacji na rynku biomasy i ceny skupu biomasy. Główne składniki kosztów produkcji peletu ze słomy to zakup surowca, energia elektryczna, koszty transportu oraz inne.(abstrakt oryginalny)

The possibility of the development of the Polish market of biomass for the production of pellets, straw, based on the available resources of this materia was indicatedl. The specific factors affecting the price of the product was described. In the course of the analysis tabular, graphical and descriptive methods were used. The level of costs for the production of pellets depends on the market situation of biomass and biomass purchase prices. Major components of the cost of production of pellets from straw is the purchaseof raw materials, electricity, transportation and other costs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biomasa, nr 2. 2015.
 2. Brodziński Zbigniew, Adam Pawlewicz. 2015. "Uwarunkowania organizacji bazy surowcowej do produkcji energii z biomasy". Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 62-66.
 3. Brykiety ze słomy. 2010. Barzkowice: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach..
 4. Densiuk Wiesław. 2008. "Słoma-Potencjał masy i energii". Inżynieria Rolnicza 2 (100), 23-30.
 5. ECEO. 2000. Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawianych źródeł energii w Polsce. Warszawa: Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, 15-16.
 6. Grzybek Anna, Piotr Gradziuk, Krzysztof Kowalczyk. 2001. Słoma energetyczne paliwo. Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra.
 7. Hejft Roman, Sławomir Obidziński. 2002. Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Radom: Wyd. ITE.
 8. Juliszewski Tadeusz. 2009. Ogrzewanie biomasą. Poznań: PWRiL.
 9. Kraszkiewicz Artur, Magdalena Kachel-Jakubowska, Mieczysław Szprygiel, Ignacy Niedziółka. 2013. "Analiza wybranych cech jakościowych peletów wytworzonych z surowców roślinnych". Inżynieria Rolnicza 1 (2/143): 167-173.
 10. Kraszkiewicz Artur, Edmund Lorencowicz, Magdalena Kachel-Jakubowska. 2010. "Koszty produkcji peletów z biomasy roślinnej pochodzenia rolniczego". http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/ artyk_pdf_2015/T1/t1_0470.pdf
 11. Krawiec Franciszek (red.). 2010. Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Warszawa: Difin.
 12. Lewandowski Witold M. 2012. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
 13. Ludwicka Agnieszka, Anna Grzybek 2010. "Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki", Problemy Inżynierii Rolniczej 2: 103-104.
 14. Szczukowski Stefan, Józef Tworkowski, Mariusz Stolarski, Jacek Kwiatkowski, Michał Krzyżaniak, Waldemar Lajszner, Łukasz Graban. 2012. Wieloletnie rośliny energetyczne, MULTICO. Warszawa: Oficyna Wydawnicza,
 15. Szul Tomasz. 2013. "Ocena opłacalności produkcji peletów ze słomy". Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 2: 17-19.
 16. Wach Edmund, Ludmiła Wach. 2015. "Rozwój przemysłu produkcji pelet w Polsce w 2014 roku". Czysta Energia 6: 18-19.
 17. Wyszomierski Rafał, Piotr Bórawski. 2015. "Ocena opłacalności wykorzystywania biomasy z roślin energetycznych". Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce 3 (18): 109-119.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu