BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiada Olga (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Ekologiczne aspekty funkcjonowania sił zbrojnych - RP
Environmental Aspects of the Functioning of the Armed Forces - RP
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2015, nr 12, s. 228-241, bibliogr. 15 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Wojsko, Zagrożenia ekologiczne, Zagrożenia biologiczne, Żołnierz
Army, Ecological hazard, Biological threats, Soldier
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemiany i transformacje, które się dokonały w ostatnim dziesięcioleciu XX w. w rożnych sferach działalności spowodowały, iż zaczęto inaczej niż dotąd postrzegać otaczającą rzeczywistość; zwłaszcza po zmianie punktu widzenia na zagadnienia militarne okazało się, że trzeba inaczej traktować otaczające nas środowisko i problemy jego bezpieczeństwa. Prowadząc działania wojenne nie da się całkowicie uniknąć dewastacji środowiska. Wprowadzając zmiany w mechanizmy i prawa jakimi rządzi się wojna, można zmniejszyć skutki prowadzenia działań w środowisku. Dlatego też w okresie pokoju powinno się zwiększać świadomość ekologiczną wśród żołnierzy jako obywateli naszego państwa. Artykuł dotyczy zagrożeń ekologicznych wynikających z pobytu wojsk.(abstrakt oryginalny)

Changes and transformations that have occurred in the last decade of the twentieth century in various areas of activities shed new light on surrounding reality; especially after changing the perspective on military issues, it turned out that environmental issues and the environment safety problems have to be handled otherwise . It is not possible to avoid the environment devastation during hostilities. By making changes in the mechanisms and laws which concern the war , negative environmental effects could be significantly reduced. Therefore, during peace time environmental awareness should be increased among the soldiers as citizens of our nation. This article applies to environmental threats resulting from the stay of troops such as.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski R, Stan środowiska w Polsce, Warszawa 1993.
 2. Barnier M. Atlas wielkich zagrożeń, ekologia - środowisko - przyroda, Warszawa 1995.
 3. Flemming M., Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych - zbiór dokumentów, Warszawa 1991.
 4. Haber J., Bezpieczeństwo jako determinanta stosunków międzynarodowych, [w:] Determinanty polityki zagranicznej i międzynarodowej, Warszawa 1981.
 5. Pióro T. Broń jądrowa, Warszawa 1971.
 6. Pyłka - Gutowska E. Ekologia z ochroną środowiska, Warszawa 1998.
 7. Szarski K. Problemy zagrożenia nuklearnego Europy, Warszawa 1987.
 8. Walker J., Katastrofy ekologiczne, Warszawa 1994.
 9. Śladkowski S. Materiały do przedmiotu Ekologia, Warszawa 2001.
 10. Wojciechowski I, Ekologiczne podstawy kształtowania środowiska, Warszawa 1987.
 11. Śladkowski S. Aspekty militarne i niemilitarne zagrożeń środowiskowych, Warszawa 2003.
 12. Zacher L., Bezpieczeństwo ekologiczne - wymiary polityczne, międzynarodowe i globalne, Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne, Lublin 1991.
 13. Śladkowski S., Wojsko i środowisko, "Studia i materiały", Nr 41, Warszawa 1996
 14. Strategia bezpieczeństwa RP, przyjęta przez rząd 21 października 2014.
 15. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Dz. U. z 1996r. Nr 53 poz. 238.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu