BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pala Mariusz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wyzwania i zagrożenia dla środowiska bezpieczeństwa europejskiego
Challenges and Threats to European Security Environment
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2015, nr 12, s. 242-255, bibliogr. 14 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Sytuacje konfliktowe, Konflikty międzynarodowe, Rozwiązywanie konfliktów
Security, Conflict situations, International conflicts, Solving conflicts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono najważniejsze wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego oraz politykę bezpieczeństwa państwa nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie Europy. Scharakteryzowano wymiar podmiotowy i przedmiotowy bezpieczeństwa narodowego. Niniejszy artykuł stanowi zarys historyczny i przedstawia sytuację bezpieczeństwa europejskiego w tym Polski. Wskazano zagrożenia oraz kwestie związane z szeroko rozumianą polityką bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono kwestie terroryzmu, zorganizowanej przestępczości, rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia oraz problemy etniczne. (abstrakt oryginalny)

The article presents major challenges and threats to European security policy and the security of the state, not only in the immediate vicinity of Europe. Characterized by subjective and objective dimension of national security. This article outlines the historical and present situation of European security, including Polish. Identified risks and issues related to the wider security policy. The article presents the issues of terrorism, organized crime, proliferation of weapons of mass destruction and ethnic problems.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz B., Pokój i "niepokój", Warszawa 2004, s.127-128.
 2. Fehler W., Współczesne bezpieczeństwo, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2003, s. 15.
 3. Jerzak T., Terroryzm i jego źródła, www. psz.pl.
 4. Koziej S., Strategia bezpieczeństwa RP, t. II, Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa w XXI w. Wydaw. AON, Warszawa 2004, s. 65.
 5. Kukułka J., Narodziny nowych koncepcji [w:] J.Kruk (red.), Międzynarodowe
 6. Łastawski K., Racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000, s. 35- 43.
 7. Międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, ISM UW, Warszawa 1994,
 8. Nowe wyzwania i zagrożenia, www.msz.gov.plfilesfile_library29AON.
 9. Olszewki R., Bezpieczeństwo współczesnego świata, Toruń 2005, s. 5.
 10. Państwa upadłe i upadające, www.presson.wssm.edu.pl.
 11. Proliferacja broni masowego rażenia, www.abw.gov.pl.
 12. Rotfeld A., wystąpienie na konferencji "60 lat ONZ. Osiągnięcia i wyzwania". Warszawa, 2005. s. 40-41.
 13. Tuchman B.W., Szaleństwo władzy, Poznań 1992.
 14. W Europie środkowej po zimnej wojnie, ISM UW, Warszawa 1994, s. 40-41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu