BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samborski Adam (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Praktyczne aspekty konstruowania umów obligacyjnych przedsiębiorstw
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1997, nr 3 (6), s. 103-109, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Obligacje, Przedsiębiorstwo, Konkurencja rynkowa, Rynek kapitałowy
Bonds, Enterprises, Market competition, Capital market
Abstrakt
W erze narastającej konkurencji rynkowej, rosnącej dynamiki zjawisk gospodarczych, koniecznością stało się wykorzystywanie dostępnych instrumentów finansowych w celu finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw. Polski rynek kapitałowy, choć jeszcze niedoskonały, stwarza już duże możliwości dla operatywnych firm poszukujących na nim kapitału. Jednym ze źródeł zasilania kapitałowego przedsiębiorstw są obligacje. Finansowanie firm za pomocą emisji obligacji budzi zainteresowanie uczestników polskiego rynku kapitałowego, stąd też przedmiotem poniższych rozważań jest problem właściwej konstrukcji umów obligacyjnych, właściwej tzn. takiej, która odpowiadałaby wymaganiom rynku polskiego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Dominiczak, W. Górski, K. Wesołowski, Instytucje prawne gospodarki rynkowej, Wydawnictwo "Kontrakt" Szczecin 1991.
 2. J. Grabowski. Publiczny obrót papierami wartościowymi. Ustrój prawny i procedury. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996.
 3. J. Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym. Akty normatywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 4. M. Jakubiak, J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 1996.
 5. Ustawa z 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz .U. z 1994 r. Nr 58, poz. 155 z późn. zm.).
 6. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 83).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których proponowanie nabycia papierów wartościowych nie stanowi publicznego obrotu oraz warunków, jakie w takich przypadkach muszą być spełnione (D.U. Nr 53, poz. 207).
 8. M. Bitz, Produkty bankowe. Rynek usług finansowych, Poitext, Warszawa 1996.
 9. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 83. poz. 420).
 10. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 - prawo upadłościowe (Dz.U. z dnia 18 grudnia 1991 r. Nr 11 R. noz, 512).
 11. E. F. Brigham. Podstawy zarządzania finansami, t. 1, PWE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu