BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trippner-Hrabi Justyna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Znaczenie zespołów wiedzy tworzących działy B+R w funkcjonowaniu i rozwoju organizacji
Significant of Knowledge Teams Creating R&D Department in Organization Functioning and Development
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 1, s. 27-38, rys., bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - zarządzanie informacją i technologią w biznesie
Słowa kluczowe
Wiedza, Praca grupowa, Zachowania pracownika, Postawy pracowników
Knowledge, Team work, Employee behaviours, Employee conducts
Uwagi
summ.
Abstrakt
Postęp w procesach produkcyjnych i usługowych determinowany jest czynnikami między innymi techniczno-technologicznymi. Powszechna automatyzacja i komputeryzacja przyczynia się do szybszego tempa wytwarzania dóbr oraz do podnoszenia jakości tych produktów i usług. Łatwiej również osiągnąć efekt skali, ponieważ możliwe jest ich wytwarzanie i dostosowanie do rosnących wymagań popytowych na wielu umiędzynarodowionych rynkach. Przedsiębiorstwa poprzez decyzje menedżerskie są w stanie zwiększać elastyczność systemów wytwórczych. Impulsy płynące z otoczenia (makro i mikro) narzucają, aby organizacje w szybszy i bardziej precyzyjny sposób reagowały na zmiany i dostosowywały swoją ofertę do rożnych gustów i upodobań globalnych konsumentów. Wynika z tego istotność wykorzystania zespołów wiedzy przez firmy, prowadzące działalność produkcyjną czy usługową. Omówienie wybranych elementów ich specyfiki i wymogów stawianych przed zespołami wiedzy stanowi cel artykułu. (fragment tekstu)

Progress in production and services processes is determined by technical and technological aspects. Common automatization and computerization contribute in fast pace of production goods. Companies, thanks to appropriate managerial decision, are able to increase the manufacturing system's flexibility. Nowadays companies must employ knowledge teams and use them in their structures. The main objective of the paper is to describe and specify requirements that are posed to knowledge teams. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J. (2011), Zespołowe formy działalności innowacyjnej [w:] Cz. Sikorski, T. Czapla, M. Malarski (red.), Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, UŁ, Łódź.
  2. Brzeziński M. (2009), Organizacje kreatywna, PWN, Warszawa.
  3. Gerd B., Wanke M. (2004), Attitudes and Attitude Change, Psychology Press, East Sussex.
  4. Grucza B., K. Ogonek, M. Trocki (2009), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
  5. Grześ A. (2010), Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym [w:] E. Jędrych., J. Lendzion (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach, Politechnika Łódzka, Łódź.
  6. GUS (2009), Nauka i technika w 2007 roku, GUS Departament Przemysłu, Warszawa.
  7. Król H., Ludwiczyński A. (2010), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWE, Warszawa.
  8. Skyrme D. (2001), Capitalizing on Knowledge: From E-business to K-business, A Butterworth- Heinemann.
  9. Woodil G. (2010), The Mobile Learning Edge; Tools and Technologies for Developing Your Teams, McGraw-Hill, Guilford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu