BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drzewiecka Alicja (Akademia Morska w Gdyni), Śmiechowska Maria (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
System ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych na przykładzie truskawki kaszubskiej
The Authenticity and Protection System of the Tradition of Kashubian Strawberry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 41-46, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Żywność, Certyfikacja
Regional product, Food, Certification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie procesu zapewnienia autentyczności i ochrony produktu regionalnego i tradycyjnego jakim jest truskawka kaszubska (kaszëbskô malëna) oraz procedur przewidzianych przyznawaniem certyfikatu chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG). Przedstawiono także czynniki wpływające na zachowanie autentyczności tego produktu. Truskawka kaszubska znajduje się na liście produktów regionalnych i tradycyjnych województwa pomorskiego od 2008 roku. W 2009 roku została wpisana do europejskiego systemu nazw i oznaczeń jako chronione oznaczenie geograficzne. Żywność regionalna i tradycyjna wzbudza duże zainteresowanie zarówno producentów, jak i konsumentów i jest ważnym elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego. Produkcja i sprzedaż tradycyjnych wyrobów spożywczych może dostarczyć nie tylko żywności o wysokich walorach żywieniowych, ale także stanowić ważny czynnik wpływający na rozwój gospodarczy wielu europejskich regionów.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze the process of ensuring of the authenticity and protection of regional and traditional product, which is a Kashubian strawberry "kaszëbskô malëna" and the procedures provided for granting a certificate of protected geographical indication (PGI). This paper presents the factors affecting the ensuring of the authenticity of this product. Kashubian strawberry is on the list of regional and traditional Pomeranian Region products since 2008. In 2009 it was registered in the European system of names and designations as a Protected Geographical Indication. Regional and traditional food arouses great interest of both producers and consumers. Traditional food is an important element of the European cultural heritage. Production and sale of traditional food products can provide not only food with high nutritional values, but also can be an important factor in the economic development of many European regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojarska Justyna, Katarzyna Majewska, Ryszard Zadernowski. 2015. "Tekstura owoców wybranych odmian truskawek". Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (101): 13-124.
 2. KSPT (Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek). 2016. Specyfikacja produktu regionalnego Truskawka Kaszubska lub kaszebsko malena, http://www.truskawkakaszubska.pl/index.php?name=News& file =article&sid=137, dostęp 16 luty 2016.
 3. MRiRW. 2008. Lista produktów tradycyjnych, http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne- i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-pomorskie/Truskawka-kaszubska-lub-kaszebsko- -malena, dostęp 16 luty 2016.
 4. Ratajczyk Andrzej. 2014. "Kraina słodkiej truskawki i słonego śledzia". Polish Food 3: 42-43.
 5. Rebandel Zofia. 1982. Truskawki i poziomki. Warszawa: PWRiL.
 6. Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (z późn. zm.). Dz.U. UE L 31/1 z dnia 01.02.2002.
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOG)). Dz.U. UE. L 2009.313.57.
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Dz.U. L 343 z 14.12.2012.
 9. Scheiber Andreas, Ralf Fügel, Reinhold Carle. 2004. "A novel approach to quality and authenticity control of fruit products using fractionation and characterisation of cell wall polysaccharides". Food Chemistry 87:141-150.
 10. Scheiber Andreas, Ralf Fügel, Michael Henke, Reinhold Carle. 2005. "Determination of the fruit of strawberry fruit preparations by gravimetric quantification of hemicellulose". Food Chemistry 91: 365-371.
 11. Śmiechowska Maria. 2014a. "System identyfikowalności w zapewnieniu tożsamości i bezpieczeństwa żywności". Annales Academiae Medicae Gedanensis 44: 125-132.
 12. Śmiechowska Maria. 2014b. "Zapewnienie autentyczności i wiarygodności produktom regionalnym i tradycyjnym". Roczniki Naukowe SERiA XVI 3: 282-286.
 13. Tumiłowicz Jerzy. 2000. "Strefy klimatyczne dla uprawy drzew i krzewów w Polsce". Szkółkarstwo 4, dostęp 10 marzec 2016, http://www.szkolkarstwo.
 14. UMWP. 2013. Pomorskie smaki 2013. Lista produktów tradycyjnych. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
 15. Warmińska Magdalena, Aneta Dąbrowska, Wacław Mozolewski. 2012. "Produkty regionalne narzędziem promocji turystyki na obszarach wiejskich województwa pomorskiego". Barometr regionalny 4 (30): 111-118.
 16. Zasowska-Nowak Anna, Piotr Nowak. 2014. "Prozdrowotne efekty konsumpcji truskawek". Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 7-8: 20-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu