BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stroińska Ewa (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Zarządzanie zespołami wirtualnymi - wybrane aspekty
Managing Virtual Teams - Selected Aspects
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 1, s. 39-56, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - zarządzanie informacją i technologią w biznesie
Słowa kluczowe
Wirtualizacja, Zespół wirtualny, Proces zarządzania
Virtualization, Virtual team, Management process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie zmian, jakie powinny być przeprowadzone w wybranych aspektach procesu zarządzania. Treści prezentowane w artykule zostały zgromadzone przy zastosowaniu metody jakościowej i techniki wtórnej analizy danych literaturowych. (fragment tekstu)

The aim of the article is to describe some changes appearing in the context of management employees. The analysis covers the specifics of the implementation of the concept of work-based virtualization. Virtualization job is to support the competitiveness of the organization and lead them to success in the business. The functioning of virtual teams affects the need for a redefinition of certain management areas. It also affects changes in the area of competence of managers. The author of the article describes specific areas of change. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M. (2005), Charakterystyka organizacji wirtualnej, "Gazeta IT", nr 9 (39).
 2. Bednarczyk M. (2001), Organizacja wirtualna w zarzadzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6 (617).
 3. Brzozowski M. (2010), Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa.
 4. Byrne J. A., Brandt R. (1993), The virtual Corporation, "Business Week", 08.02.1993.
 5. Drucker P.F. (1998), "Praktyka Zarządzania", Biblioteka Nowoczesności, Krakow.
 6. Gach D. (2007), Organizacja wirtualna [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, DIFIN, Warszawa.
 7. Gonciarski W. (2009), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania stosowane w przedsiębiorstwach postindustrialnych [w:] K. Piotrkowski., M. Świątkowski (red.), Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej, ALMER, Warszawa.
 8. Gonciarski W. (2006), Zarządzanie wiedzą w organizacji jako nowe wyzwanie menedżerskie, "Nowoczesne systemy zarządzania", z. 1, IOiZWCY WAT, Warszawa.
 9. Grey Ch, Garsten Ch. (2001), Trust, Control and Post-bureaucracy, "Organizational Studies", No. 22.
 10. Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, DIFIN, Warszawa.
 11. Grudzewski W., Hejduk I. (2008), Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, DIFIN, Warszawa.
 12. Jarillo J.C. (1988), On Strategic Networks, "Strategic Management Journal", No. 9/1.
 13. Karpowicz E. (2002), Menedżerowie w nowych rolach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 14. Kisielnicki J. (1997), Wirtualna organizacja jako wytwór ery informacyjnego społeczeństwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 15. Lawer E.E. (1992), The ultimate advantage: Creating the high-involvement organization, Jossey- Bass, San Francisco, cyt za: Grudzewski W., Hejduk I. (2008), Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie I wyzwanie ich komercjalizacji, DIFIN, Warszawa.
 16. Lyman A. (2003), Building trust in the workplace, "Strategic HR Review".
 17. Minchington B. (2006), Your Employer Brand Attract - Engage-Retain, Collective Learning Australia, Adelaide.
 18. Perechuda K. (1997), Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław.
 19. Płoszajski P. (2000), Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów [w:] W.M., Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, DIFIN, Warszawa.
 20. Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Koncepcja organizacji wirtualnej jako formy współpracy między przedsiębiorstwami i jej praktyczne implikacje w polskich przedsiębiorstwach, "Organizacja i Kierowanie", nr 7.
 21. Sankowska A. (2009), Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, AiP, Warszawa.
 22. Stefaniuk T. (2014), Komunikacja w zespole wirtualnym, DIFIN, Warszawa.
 23. Stroińska E. (2012), Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca - zarządzanie pracą zdalną, POLTEX, Warszawa.
 24. Wyrwicka M. (2003), Zespoły wirtualne jako szczególna forma współczesnej organizacji. Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym, Monografia, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań.
 25. Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWN, Warszawa. Netografia
 26. Filipkiewicz M., Employer branding, Pracodawca z wyboru, businessman.pl/index.php?view=article&id=1868 employer-branding-pracodawcz-wyboru&option=com_content&Itemid=207 [dostęp: luty 2015].
 27. Kauppila O.P., Rajala R., Jyrama A. (2011), Knowledge sharing through virtual teams across borders and boundaries, "Management Learning", Vol. 42, No. 4, http://dx.doi.org/10.1177/1350507610389685
 28. Noble P.B. (1996), Book Review, The Boundaryless Organization: Breaking the Chains of Organizational Structure, "Strategy and business", http://www.strategy-business.com/briefs/98113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu