BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Związki między bezpieczeństwem żywnościowym a nierównościami dochodowymi
The Links between Food Security and Income Inequalities
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 95-100, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Żywność, Nierówności dochodowe
Food security, Food, Income inequalities
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest próba określenia związków pomiędzy bezpieczeństwem żywnościowym a nierównościami dochodowymi w krajach należących do OECD. Stwierdzono, że istnieją znaczne zróżnicowania zarówno w poziomie bezpieczeństwa żywnościowego, jak i w rozkładzie dochodów pomiędzy krajami. Jest to konsekwencją zarówno różnic w poziomie rozwoju gospodarczego, jak i modelu funkcjonowania gospodarki. Jak wynika z przeprowadzonych badań, zależności pomiędzy bezpieczeństwem żywnościowym a nierównościami były bardziej wyraźne w przypadku krajów mniej rozwiniętych, w przypadku wymiaru bezpieczeństwa żywnościowego odnoszącego się do osiągalności ekonomicznej żywności, czyli dotyczyły w większym zakresie strony popytowej na żywność. Natomiast dla krajów zamożnych trudno jednoznacznie dokonać takich uogólnień. Poziom bezpieczeństwa żywnościowego był tam relatywnie wysoki, a skala nierówności dochodowych względnie niższa.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is attempt to evaluate the relationship between food security and income inequalities in the OECD countries. It was found that there is considerable variation in both: the level of food security, and especially in distribution of income between countries. This is a consequence of the differences in the level of economic development, as well as the model of functioning of the economy. As results from the study, these analyzed relationships are evident in the case of less developed countries, especially in the dimension of food security relating to the economic affordability of food. So they relate to a greater extent on the demand side of food. But for rich countries it is difficult to make such generalizations. The level of food security there is a relatively high, and the scale of income inequality or lower.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agwu Nnanna, Ogbonnaya Oteh. 2014. "Analysis of income inequalities and food security among farmers in Abia State, South Eastern Nigeria". Management, Economic, Engineering in Agriculture and Rural Development 14 (3): 7-12.
 2. Brown Lester. 2011. World in the Edge: How to Prevent Environmental and Economic Collapse. New York􀀐 -London: Earth Policy Institute, W.W. Norton&Company.
 3. FAO. 2013. The State Food and Agriculture. Food and Agriculture Organization of the Nations. Rome.
 4. Gałązka Marek, Aleksander Grzelak. 2015. Ekonomiczne i społeczne determinanty wydatków na żywność w Polsce. Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy.
 5. Global Food Security Index, http://foodsecurityindex.eui.com.
 6. Kraciuk Jakub. 2015. "Bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy krajów słabo i wysoko rozwiniętych". Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 205-209.
 7. Małysz Jerzy. 2009. Współczesny "problem żywnościowy". [W] Bezpieczeństwo żywnościowe w erze globalizacji, red. S. Kowalczyk, 130. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 8. Pawlak Karolina. 2012. "Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach Unii Europejskiej". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 98: 39-52.
 9. Rosen Stacey, Shahla Shapouri. 2001. Effects of income distribution on food security. USDA: Agriculture Information Bulletin 765-2.
 10. Sen Amartya. 2002. Rozwój i wolność. Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka.
 11. Swinnen Johann. 2015. Inequality, not unavailability, is the main driver of food insecurity, "Health Agriculture". http://horizon-magazine.eu/article/inequality-not-unavailability-main-driver-food-insecurityprof- johan-swinnen_en.html, dostęp kwiecień 2016.
 12. Wilkin Jerzy. 2015. Bezpieczeństwo żywnościowe - koncepcje teoretyczne i instytucjonalne warunki realizacji, prezentacja. https://www.google.pl/#q=wilkin+bezpiecze stwo+ ywno ciowe. dostęp kwiecień 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu