BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gunerka Lidia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Hornowski Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Produkcja warzyw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2014
Vegetables Production in Poland and Same European Union Countries in the Years 2000-2014
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 101-107, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Produkcja rolna, Warzywa, Gospodarstwa rolne
Crop production, Agricultural production, Vegetables, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Określono zmiany w powierzchni upraw i zbiorach warzyw gruntowych w Polsce i wybranych krajach UE. Z badań wynika, że Polska zajmuje ciągle 4. miejsce w UE, ale obecnie ex aequo z Holandią. Areał upraw i zbiory ogółem w Polsce były przez 14 lat na stabilnym poziomie przy spadku produkcji kapusty, marchwi, buraków i cebuli, a plony i średni areał uprawy jest najniższy wśród badanych krajów. Badania wykazały, że istnieje rynek zbytu na warzywa będące podstawą polskiej produkcji, ale konieczne jest szybsze zwiększanie produktywności powierzchni i poprawa struktury obszarowej upraw.(abstrakt oryginalny)

The changes in the ground vegetables cultivation area and harvests in Poland and same EU countries have been studied. Research shows that Poland still take the 4th place in the EU, but today ex aequo with the Netherlands. Acreage and total harvest in Poland was for 14 years at a stable level with a decrease in the production of cabbage, carrots, beets and onions, and the yield and the average acreage is the lowest among the countries surveyed. The study shows that there is still a market for vegetables being the basis of Polish production, but it is necessary to faster the increase of productivity and average cultivation area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown Oli. 2005. Supermarket buying power, global commodity chains and smallholder farmers in the developing world. Human Development Report. UNDP. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2005_ brown_oli_41.pdf
 2. Bunte Frank. 2005. Liberalising UE imports of fruits and vegetables. XI Congress of the EAAE (European Association of Agricultural Economists) "'The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System". August 24-27. Denmark: Copenhagen. http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24473/1/cp05bu04.pdf
 3. Dolan Catherine, John Humphrey. 2001. "Governance and trade in fresh vegetables: the impast of UK supermarkets on the African horticulture industry". Journal of Development Studies 37(2): 147-176, doi: 10.1080/713600072.
 4. EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat.
 5. Filipiak Tadeusz. 2006. "Produkcja oraz spożycie owoców i warzyw w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA VIII (3): 33-37.
 6. Filipiak Tadeusz, Mariusz Maciejczak. 2008. "Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95 (2): 97-108.
 7. Jabłońska Lilianna, Lidia Gunerka, Dawid Olewnicki. 2013. "Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010". Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (3): 62-72.
 8. Jabłońska Lilianna, Dawid Olewnicki. 2014. "Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce w ostatnim półwieczu". Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 25-35.
 9. Juszczak Ksenia. 2005. "Zmiany w produkcji warzyw gruntowych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem cebuli". Roczniki Naukowe SERiA VII (1): 114-119.
 10. Juszczak Ksenia. 2008. "Polska jako konkurent na światowym rynku cebuli". Roczniki Naukowe SERiA X (4): 154-160.
 11. Kapusta Franciszek. 2014. "Produkcja i przetwórstwo warzyw w Polsce na początku XXI wieku. Nauki inżynierskie i technologie". Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1 (12): 43-58.
 12. Kierczyńska Sylwia. 2008. "Produkcja warzyw i owoców oraz ich przetwórstwo w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA X 4: 167-170.
 13. Nosecka Bożena, Anna Bugła, Dariusz Paszko, Łukasz Zaremba. 2012. Świeże warzywa. [W] Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy, 11-13, 36-37. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 14. Ziętara Wojciech, Jolanta Sobierajewska. 2012. Miejsce i rola ogrodnictwa polskiego na tle węgierskiego, niemieckiego i holenderskiego. [W] Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, 19-27. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu