BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Menet Gabryjela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
The Importance of Strategic Management in International Business: Expansion of the Pestel Method
Znaczenie zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym. Rozwinięcie analizy PESTEL
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/2, s. 261-270, bibliogr. 21 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Globalizacja
Strategic management, International enterprise, Globalization
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W ostatnich latach znacząco nasiliły się zmiany wynikające z procesu globalizacji i regionalizacji. Dla międzynarodowych firm globalizacja stanowi zarówno zagrożenie, jak i okazję. Aby skorzystać z możliwości, jakie stwarza, przedsiębiorstwa winny przemyśleć swoje strategie i wypracować nowe narzędzia stymulujące innowacje i rozwój na rynkach międzynarodowych. Członkowie zarządu powinni unikać strategicznej miopii - opieraniu się na dawno powstałych narzędziach bez szerszego zrozumienia kontekstu, w którym są używane. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym oraz zaproponowanie udoskonalonej wersji analizy PESTEL. Artykuł wprowadza nowy instrument w teorii zarządzania strategicznego - analizę REGLO, która stanowi rozwiniętą wersję analizy PESTEL i wyróżnia czynniki wynikające z procesu globalizacji i regionalizacji, które w ostatniej dekadzie stanowią znaczącą część zewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa. Artykuł zaznacza potrzebę rozwijana nowych narzędzi w teorii zarządzania strategicznego.(abstrakt oryginalny)

Not only global but also regional links have strengthen considerably in the recent years. Globalization can be both a threat and an opportunity for international companies. To take advantage of the globalization changes, companies must rethink their strategies and seek new tools that would help them stimulate innovation and growth in international markets. Managers should avoid strategic myopia, which arises as they merely follow the established tools, step by step, without a wider understanding of a concept. The purpose of this paper is to demonstrate the importance of strategic management in international business and to present an expansion of the PESTEL method. The conceptual paper introduces a new tool in strategic management theory: REGLO analysis, an improved version of PESTEL analysis and which marks out globalization and regionalization forces that are a great part of today's external environment. Moreover, the article emphasizes the need for improvement of some popular strategic management tools that are used by the majority of companies in the current decade.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afonina A., Chalupsky V., 2012, The Current Strategic Management Tools and Techniques: The evidence from Czech Republic, Journal of Economics and Management, no. 4.
 2. Bednarz J., 2011, Podmioty gospodarki światowej, [in:] Globalizacja i regionalizacja, eds. K. Żołądkiewicz, R. Orłowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Bednarz J., 2013, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. Bhandari A., Heshmati A., 2005, Measurement of Globalization and Its Variations Among Countries, Regions and Over Time, IZA DP no.1578, http://anon-ftp.iza.org/dpl578.pdf [access: 05.06.2016].
 5. Bradutan S., Sarbu A., 2012, Advantages and Disadvantages of the Strategic Management in the Current Economic Context, The Management of Sustainable Development Journal, no. 1.
 6. Frunza R., Maha L., Mursa C., 2009, Globalization and Regionalization in International Trade, CES Working Papers, no. 2.
 7. Hirata H., Kose M., Otrok C., 2013, Regionalization vs. Globalization, IMF Working Paper, https://www.ecb.emopa.eiVevents/pdl/conferences/multi_country_modelling/20130607_Regionalization_vs_globalization.pdf?e7af59b7287542a4b261dc4ec3f829f3 [access: 11.08.2016].
 8. Hitt M.A., Ireland R.D., Hoskisson R.E., 1996, Strategic Management: Competitiveness and Globalization, An International Thomson Publishing Company, Minneapolis - St. Paul.
 9. Hunger J.D., Wheelen T.L., 2011, Essentials of Strategic Management, Prentice Hall, New Jersey.
 10. Johnson G., Langley A., Melin L., Whittington R., 2007, Strategy as Practice: Research Directions and Resources, Cambridge University Press, New York.
 11. Johnson G., Scholes K., 1993, Exploring Corporate Strategy: Text and Cases, Prentice-Hall, Hemel Hempstead.
 12. Kotha S., Nair A.P., 1995, Strategy and Environment as Determinants of Performance: Evidence from the Japanese Machine Tool Industry, Strategic Management Journal, no. 16, https://www.researchgate.net/profile/Anil_Nair4/publication/227656142_Strategy_and_environment_as_determinants_of_performance_evidence_from_the_Japanese_Machine_Tool_Industry/links/0f31752f282b98aal8000000.pdf [access: 16.03.2016].
 13. Kotler P., 1998, Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 14. Kotter J., Schlesinger L., 2008, Choosing Strategies for Change, Harvard Business Review, July-August Issue.
 15. Porter M., 1985, Competitive Advantage, Free Press, New York.
 16. Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Simpson D., 2015, The Importance of Cultural Intelligence in Managing International Teams, International Business and Global Economy, no. 34.
 18. Verbeke A., 2009, International Business Strategy: Rethinking the Foundations of Global Corporate Success, Cambridge University Press, Cambridge.
 19. Vujakovic P., 2010, How to Measure Globalisation? A New Globalisation Index (NGI), Atlantic Economic Journal, no. 38.
 20. Wach K., 2015, Conceptualizing Europeanization: Theoretical Approaches and Research Designs, Cracow University of Economics, Kraków.
 21. Witek-Hajduk M., 2009, Motywy internacjonalizacji polskich średnich i dużych przedsiębiorstw, [in:] Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, eds. J. Schroeder, B. Stępień, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.062.5643
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu