BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janulewicz Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Bujanowicz-Haraś Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Ocena rozwoju zrównoważonego polskich podregionów
Evaluation of Sustainability of Polish Subregions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 114-119, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Wzorzec rozwoju Hellwiga
Sustainable development, Hellwig's development model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonano oceny poziomu rozwoju zrównoważonego 66 podregionów w Polsce. Badania przeprowadzono za pomocą wzorca rozwoju Hellwiga, który umożliwił skonstruowanie syntetycznego miernika rozwoju zrównoważonego bazującego na wskaźnikach dotyczących ładu społecznego, środowiskowego oraz gospodarczego. Do grupy I, o najwyższym poziomie rozwoju zrównoważonego, zaklasyfikowano następujące podregiony: legnicko-głogowski, przemyski, bialski, miasto Wrocław, nowosądecki, krośnieński, miasto Szczecin, białostocki, warszawski wschodni i łomżyński.(abstrakt oryginalny)

This study evaluates the level of sustainable development in 66 subregions in Poland. Research was carried out based on the so-called Hellwig's development method, which enabled the construction of a synthetic measure of sustainable development. It is based on indicators related to social, environmental and economic governance. Group I, showing the highest level of sustainable development, comprised subregions: legnicko-głogowski, przemyski, bialski, city Wrocław, nowosądecki, krośnieński, city Szczecin, białostocki, warszawski wschodni, łomżyński.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys Tadeusz (red.). 2005. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa-Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
  2. Burzyńska Dorota. 2012. Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  3. GUS. 2011. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Katowice.
  4. Jeżowski Piotr. 2007. "Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych". [W] Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, red. P. Jeżowski, 11-24. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
  5. Mazur-Wierzbicka Ewa. 2006. "Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku". Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego 8: 317-328.
  6. Rogall Holger. 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
  7. Skowroński Antoni. 2006. "Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego". Problemy Ekorozwoju 1 (2): 47-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu