BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosińska-Bukowska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Strategia internacjonalizacji sieciowej. Model ekspansji korporacji transnarodowych
Network Internationalisation Strategy: Model of Expansion of Transnational Corporations
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/2, s. 271-283, bibliogr. 20 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Korporacje, Korporacje międzynarodowe, Internacjonalizacja
Corporation, International corporation, Internationalization
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba wskazania kluczowych zmian w systemie organizacji i zarządzania korporacji transnarodowych (KTN) w efekcie implementacji strategii internacjonalizacji sieciowej. Opracowanie podzielono na trzy części. W pierwszej zaakcentowano różnice między strategią internacjonalizacji sieciowej (SIS) a koncepcją strategicznej przedsiębiorczości korporacyjnej (SPK). W drugiej przedstawiono globalną sieć biznesową jako strukturę będącą efektem implementacji SIS. W ostatniej części odwołano się do wyników badań własnych, dotyczących modeli internacjonalizacji KTN (na grupie 252 korporacji sklasyfikowanych jako Top 100 non-financial TNCs w latach 1991-2014). Badaniu poddano ścieżki rozwojowe KTN według modelu integracji biznesowej oraz strukturę zbudowanych powiązań i zgromadzonego kapitału. Wynikiem interpretacji wyników jest ustalenie zestawu kluczowych elementów architektury korporacyjnej badanych KTN. W podsumowaniu przedstawiono parametry istotne dla skutecznej implementacji SIS widoczne w modelach biznesowych najpotężniejszych KTN jako fundamentalne uwarunkowania rozwojowe. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to identify the key changes in the system of organization and management of transnational corporations (TNCs) that result from the implementation of the network internationalization strategy. The article is divided into three parts. The first part highlights the differences between the network internationaliastion strategy (NIS) and Strategic Corporate Entrepreneurship (SCE). The second part presents a global business network as a structure resulting from the implementation of the NIS. The last part makes reference to the author's own research results concerning models of internationalisation of TNCs (for a group of 252 corporations classified as Top 100 non-financial TNCs in the years 1991-2014). The subject of the study were development paths of TNCs according to the adopted business integration models as well as the structure of the established relationships and accumulated capital. The result of the interpretation of the results is the identification of a set of key elements of the enterprise architecture of the surveyed TNCs. The summary shows the relevant parameters for the effective implementation of the NIS visible in business models of the most powerful TNCs as fundamental factors of development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achrol R.S., Reve Т., Stern L.W., 1993, The Environment of Marketing Channel Dyads. A Framework for Comparative Analysis, Journal of Marketing, no. 4.
 2. Bilton C., Cummings S., 2010, Creative Strategy. Reconnecting Business and Innovation, John Wiley & Sons, Chichester.
 3. Blankenburg D., 1995, A Network Approach to Foreign Market Entry, [w:] Business Marketing. An Interaction and Network Perspective, eds. K. Moller, D. Wilson, Kluwer Academic Publisher, Norwell.
 4. Brown Т.Е., Davidsson P., Wiklund J., 2001, An Operationalization of Stevenson's Conceptualization of Entrepreneurship as Opportunity - based Firm Behavior, Strategic Management Journal, vol. 22, no. 10.
 5. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon Т., 2005, The governance of global value chains, Review of International Political Economy, vol. 12, no. 1.
 6. Gulati R., Nohria N., Zaheer A., 2000, Strategic Networks, Strategic Management Journal, vol. 21, no. 3.
 7. Hagel J., Brown J.S., 2005, The Only Sustainable Edge. Why Business Strategy Depends on Productive Friction and Dynamic Specialization, Harvard Business School Press, Boston.
 8. Johnson G., Scholes K., Whittington R., 2010, Podstawy strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Kotler P., Amstrong G., Saunders J., Wong V., 2002, Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Kraus S., Kauranen I., Reschke C., 2011, Identification of domains for a new conceptual model of strategie entrepreneurship using the configuration approach, Management Research Review, vol. 34, no. 1.
 11. McCline R., Bhat S., Baj P., 2000, Opportunity recognition. An exploratory investigation of a component of the entrepreneurial process in the context of the health care industry, Entrepreneurship Theory & Practice, no. 2.
 12. North D.C., 1986, The New Industrial Economics, Journal of Institutional and Theoretical Economics, no. 142.
 13. Obłój K., 2014, Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Pakulska Т., Poniatowska-Jach M., 2015, Non-Equity Modes as international business strategy. From Ownership to Control, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken.
 15. Pedersen Т., Venzin M., Devinney T.M., Tihanyi L. (eds.), 2014, Orchestration of the Global Network Organization, Advances in International Management, vol. 27.
 16. Rosińska-Bukowska M., 2012, Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Ross J., Weill P., Robertson D., 2010, Architektura korporacyjna jako strategia. Budowanie fundamentu w biznesie, Harvard Business School Press Studio ЕМKА, Warszawa.
 18. Shane S., Venkataraman S., 2000, The promise of entrepreneurship as a field of research, Academy of Management Review, no. 1.
 19. Szymura-Tyc M., 2015, Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Difin, Warszawa.
 20. WIR, 1991-2015, World Investment Report, UNCTAD, www.unctad.org [dostęp: 22.03.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.063.5644
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu