BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Simpson Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Cultural Intelligence as an Important Attribute of Global Managers
Inteligencja kulturowa jako ważny atrybut globalnych menedżerów
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/2, s. 295-308, bibliogr. 49 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Inteligencja, Menedżer, Różnice kulturowe, Korporacje międzynarodowe, Zarządzanie zespołem ludzkim
Intelligence, Manager, Cultural differences, International corporation, Team management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Dynamiczne i najczęściej niespodziewane zmiany w gospodarce światowej, stały rozwój technologiczny, niestabilna sytuacja polityczna w wielu regionach i nasilająca się migracja ludności w skali międzynarodowej wywierają wpływ na wzrost zróżnicowania kulturowego w miejscu pracy, które stanowi poważne wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw. Wspomniane zmiany mobilizują przedsiębiorstwa do poszukiwania możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Turbulentne otoczenie sprawia, że poszukiwani są menedżerowie odznaczający się zarówno twardymi, jak i miękkimi kompetencjami, wśród których coraz ważniejszą rolę zaczyna odgrywać inteligencja kulturowa. W literaturze przedmiotu inteligencja kulturowa jako ważny atrybut globalnych menedżerów jest badana i analizowana głównie w odniesieniu do tych menedżerów, którzy delegowani są do pracy w innych krajach. Okazuje się jednak, że wobec rosnącego zróżnicowania kulturowego populacji wielu krajów jest ona przydatna także menedżerom operującym na rynkach krajowych, którzy mają za zadanie efektywnie kierować wielokulturowymi zespołami. Główny cel artykułu to naświetlenie istoty i znaczenia inteligencji kulturowej jako ważnego atrybutu globalnych menedżerów pracujących za granicą. Menedżerowie odznaczający się inteligencją kulturową mogą skutecznie kierować zróżnicowanym personelem bez względu na kraj, w którym pracują.(abstrakt oryginalny)

Dynamic and most often unexpected changes in the world economy, constant development of technology, unstable political situation in many regions, and growing migration of people resulting in increased cultural diversity at workplaces are among the challenges that contemporary enterprises have to face. All these circumstances influence companies seeking opportunities to achieve competitive advantages, both internationally and domestically. Turbulent environment requires managers who are equipped with both traditional managerial hard skills, and soft skills, including cultural intelligence. In the literature, cultural intelligence as an important attribute of global managers has been primarily considered and analysed regarding managers delegated to work abroad. However, increasing cultural diversity of the population of certain countries results in the growing importance of culturally diverse staff working also in companies operating in a domestic environment. It means that managers have to face many complex problems related to effectively leading culturally diversified teams. The main purpose of the paper is to highlight the importance of cultural intelligence as an attribute of global managers working abroad. Effective managers can manage an intercultural workforce and gain competitive advantage from cultural diversity regardless of the country they work in.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brookfield, [n.d.], Brookfield Global Relocation Services, 2015 Global Mobility Trends Survey Report, http://globaImobiIitytrends.brookfieldgrs.eom/#/keytrends [access: 16.03.2016].
 2. Al Ariss A., Crowley-Henry M., 2013, Self-Initiated Expatriation and Migration in the Management Literature: Present Theorizations and Future Research Directions, Career Development International, no. 1.
 3. Ang S., Van Dyne L., 2008, Handbook of Cultural Intelligence: Theory, Measurement, and Applications, M.E. Sharpe, New York - London.
 4. Ang S., Van Dyne L., Koh C., 2006, Personality Correlates of the Four-Factor Model of Cultural Intelligence, Group and Organizational Management, no. 31.
 5. Ang S., Van Dyne L., Koh C., Ng K.Y., Templar K.J., Tay С., Chandrashekhar A.N., 2007, Cultural Intelligence: Its Measurement and Effects on Cultural Judgment and Decision Making, Cultural Adaptation and Task Performance, Management and Organization Review, no. 3.
 6. Biemann Т., Andersen M., 2010, Self-Initiated Foreign Expatriates Versus Assigned Expatriates: Two Distinct Types of International Careers?, Journal of Managerial Psychology, no. 4.
 7. CIPD, 2007, Reward Management: Annual Survey Report 2007, http://www.cipd.co.uk/NR/ rdonlyres/08FE4AE7-7DD5-4185-9070-F34225A6EB0C/0/rewmansr0107.pdf [access: 16.03.2016].
 8. Czinkota M., Ronkainen I., Moffett M., Marinova S., Marinov M., 2009, International Business: European Edition, Wiley and Sons, Ltd. Publication, Chichester.
 9. Doherty N., 2010, Self-Initiated Expatriates: Mavericks of the Global Milieu, paper presented at the Academy of Management, Montreal.
 10. Doherty N., 2013, Understanding the Self-Initiated Expatriate: A Review and Directions for Future Research, International Journal of Management Review, no. 4.
 11. Doherty N., Richardson J., Thorn K., 2013a, Self-Initiated Expatriation: Career Experiences, Processes and Outcomes, Career Development International, no. 1.
 12. Doherty N., Richardson J., Thorn K., 2013b, Self-Initiated Expatriation and Self-Initiated Expatriates: Clarification of the Research Stream, Career Development International, no. 1.
 13. Dowling P.J., Festing M., Engle A.D., 2013, International Human Resource Management, Cengage Learning EMEA, Andover.
 14. Earley P.C., 2002, Redefining Interactions across Cultures and Organizations: Moving Forward with Cultural Intelligence, Research in Organizational Behavior, no. 24.
 15. Early P.C., Ang S., 2003, Cultural Intelligence: Individual Interactions across Cultures, Stanford University Press, Palo Alto, California.
 16. Early P.C., Mosakowski E., 2004, Cultural Intelligence, Harvard Business Review, October issue.
 17. Earley P.C., Peterson R.S., 2004, The Elusive Cultural Chameleon. Cultural Intelligence as a New Approach to Intercultural Training for the Global Managers, paper presented at the Academy of Management, Montreal.
 18. Expatriate, [n.d.], Business Dictionary, http://www.businessdictionary.coni/definition/expatriate.html#ixzz45MUt6V2N [access: 15.03.2016].
 19. Finaccord, 2014, Global Expatriate: Size, Segmentation and Forecast for the Worldwide Market, Finaccord, London, http://www.finaccord.corn/press-release_2014_global-expatriates_-size-segmentation-and-forecast-for-the-worldwide-market.htm [access: 15.03.2016].
 20. Goldsmith M., Greenberg C.L., Robertson A., Hu-Chan M., 2003, Global Leadership: The Next Generation, FT Prentice Hall, Upper Saddle River.
 21. Harzing A.-W., 2001, Of Bears, Bumble Bees, and Spiders: The Role of Expatriate in Controlling Foreign Subsidiaries, Journal of World Business, no. 4.
 22. Harzing A.-W., Reiche S., 2009, International Assignment, http://www.harzing.com/down- load/ihrmchapter.pdf [access: 16.03.2016].
 23. House R.J., 2004, Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, SAGE, Thousand Oaks.
 24. House R., Hanges P.J., Ruiz-Quintanilla S.A., Dorfman P.W., Javidan M., Dickson M., 1999, Cultural Influences on Leadership and Organizations: Project GLOBE, Advances in Global Leadership, no. 1.
 25. Ivanova M., Torkkeli L., 2013, Managerial Sensemaking of Interaction within Business Relationships: A Cultural Perspective, European Management Journal, no. 31.
 26. Jacquart P., Antonakis J., 2015, When Does Charisma Matter for Top-Level Leaders? Effect of Attributional Ambiguity, Academy of Management Journal, no. 4.
 27. Liveromore D., Van Dyne L., Ang S., 2012, Cultural Intelligence: Why Every Leader Needs It, Intercultural Management Quarterly, no. 2.
 28. Maekelae K, 2007, Knowledge Sharing Through Expatriate Relationships: A Social Capital Perspective, International Studies of Management and Organization, no. 3.
 29. McKenna S., Ducharme M.J., Budworth M.H., 2009, What Happens on Tour, Stays on Tour: Failure and Teams on Short Term International Assignment, Research and Practice in Human Resource Management, no. 1.
 30. Mendenhall M.E., Osland J., Bird A., Oddou G.R., Maznevski M.L., Stevens M., Stahl G.K., 2013, Global Leadership: Research, Practice and Development, Routledge, New York.
 31. Miller P., Murray R.A., 2011, Short-Term International Assignments: Maximizing Effectiveness, Minimizing Cost and Risk, International Assignment Perspectives: Critical Issues Facing the Globally Mobile Workforce, vol. 5, http://www.pwc.com/us/en/hr-manage- ment/assets/mtemational-assignment-perspectives-issues-facing-the-globaUy-mobile- workforce.pdf [access: 27.07.2016].
 32. Moynihan L.M., Peterson R.S., Earley P.C., 2006, Cultural Intelligence and the Multinational Team Experience: Does the Experience of Working in a Multinational team Improve Cultural Intelligence?, [in:] National Culture and Groups (Research on Managing Groups and Teams, vol. 9), ed. Y.-R. Chen, Emerald Group Publishing Limited, Bradford.
 33. Ng K.-Y., Tan M.L., Ang S., 2011, Global Culture Capital and Cosmopolitan Human Capital: The Effects of Global Mindset and Organizational Routines on Cultured Intelligence and International Experience, [in:] The Oxford Handbook of Human Capital, eds. J.-A. Burton, J.-C. Spender, Oxford University Press, Oxford.
 34. Phatak A., 1974, Managing Multinational Corporations, Praeger, New York.
 35. Rodrik D., 2011, The Globalization Paradox, Oxford University Press, Oxford.
 36. Simpson D., 2004, The Concept of Global Leadership Profile, [in:] New Security Challenges to Peace Research, Saint Petersburg University Press, Saint Petersburg.
 37. Simpson D., 2008, Seeking for European Leadership Style, Working Papers of the Institute of International Business, University of Gdańsk, no. 25.
 38. Simpson D., 2014, Ekspatrianci wobec szoku kulturowego i odwróconego szoku kulturowego, International Business and Global Economy, no. 33.
 39. Simpson D., 2015, Znaczenie inteligencji kulturowej w kierowaniu międzynarodowymi zespołami, International Business and Global Economy, no. 34.
 40. Stewart V., 2007, Becoming Citizens of the World, Educational Leadership, no. 7.
 41. Tahvanainen M., Welch D., Worm V., 2005, Implications of Short-Term International Assignments, European Management Journal, no. 6.
 42. The Challenges of Working in Virtual Teams, 2010, Virtual Teams Survey Report, RW3, New York, httpy/www.communicationraAe.conVuploadE/V0/8W108872Wthe_challenges_ of_ working_in_virtual_teams.pdf [access: 11.07.2016].
 43. Thomas D.C., Inkson K., 2004, Cultural Intelligence, Berret-Koehler Publishers, San Francisco.
 44. Thomas D.C., Inkson K., 2009, Cultural Intelligence: Living and Working Globally, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 45. UNCTAD, 2015, World Investment Report 2015, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ wir2015_en.pdf [access: 27.05.2016].
 46. United Nations, 2016, International Migration Report 20l5: Highlights, http://www.un.org/en /development/desa/population/migration/publications/migrationreporł/docsi/MigrationReport2015_Highlights.pdf [access: 10.03.2016].
 47. Upbin В., 2011, The 147 Companies That Control Everything, www.forbes.com/siteE/bruceupbiii/ 2011/10/22 [access: 27.05.2016].
 48. Van Dyne L., Ang S., Koh C.K.S., 2009, Cultural Intelligence: Measurement and Scale Development, [in:] Contemporary Leadership and Intercultural Competence: Exploring the Cross-Cultural Dynamics within Organizations, SAGE, Thousand Oaks.
 49. Van Dyne L., Ang S., Ng K.Y., Rockstuhl Т., Tan M.L., Koh С., 2012, Sub-Dimensions of the Four Factor Model of Cultural Intelligence: Expanding the Conceptualization and Measurement of Cultural Intelligence, Social and Personality Psychology Compass, no. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.065.5646
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu