BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Andrzej (Uniwersytet Warszawski), Michałek Jan Jakub (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Innowacje a działalność eksportowa polskich przedsiębiorstw
Innovations and Export Activity of Polish Enterprises
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/2, s. 323-337, bibliogr. 22 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Eksport
Innovations, Enterprise innovation, Export
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest empiryczna weryfikacja hipotezy mówiącej o znaczeniu innowacji dla zaangażowania firm w działalność eksportową przy użyciu danych na poziomie firm dla Polski oraz modelu probitowego. W artykule badamy, czy można potwierdzić przewidywania modelu Melitza [2003] odnośnie do występowania dodatniej zależności między produktywnością firm a prawdopodobieństwem wystąpienia eksportu, biorąc pod uwagę działalność badawczo-rozwojową oraz inne charakterystyki firm, istotne dla ich działalności eksportowej. Dobór zmiennych objaśniających, takich jak wielkość firmy, zaangażowanie kapitału ludzkiego, wydatki na B+R oraz umiędzynarodowienie, mierzone udziałem kapitału zagranicznego i wykorzystaniem zagranicznych licencji, jest zgodny z innymi badaniami empirycznymi opartymi na danych na poziomie firm. Próbujemy również analizować znaczenie różnych form innowacji dla działalności eksportowej. Uzyskane wyniki empiryczne jednoznacznie potwierdzają rolę wydatków na działalność badawczo-rozwojową, natomiast wyniki uzyskane dla poszczególnych rodzajów innowacji są zdecydowanie mniej wyraziste. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to verify empirically the hypothesis concerning the importance of innovations for firm involvement in export activities using firm-level data for Poland and the probit model. In this article, we examine whether it is possible to confirm the predictions of the Melitz [2003] model with respect to the occurrence of a positive relationship between firm productivity and the likelihood of exporting, taking into account the research and development activity of firms and other firm characteristics that may be important for their export activity. The selection of explanatory variables such as firm size, the use of human capital, spending on R&D and firm internationalization measured by the share of foreign capital and the use of foreign licenses is consistent with other empirical studies based on firm-level data. We also try to analyse the importance of different forms of innovation for the export activity. Our empirical results clearly confirm the role of R&D spending, while the results obtained for various forms of innovations are less clear-cut. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkeson A., Burstein A., 2007, Innovation, firm dynamics, and international trade, NBER Working Paper, no. 13326.
 2. Basile R., 2001, Export behavior of Italian manufacturing firms over the nineties. The role of innovation, Research Policy, vol. 30, no. 8.
 3. BEEPS, 2015, Business Environment and Enterprise Performance Survey, baza danych OECD i Banku Światowego (dane dotyczące firm za lata 2002-2013).
 4. Bernard A., Jensen J.B., 1999, Exceptional export performance. Cause, effect, or both?, Journal of International Economics, vol. 47, no. 1.
 5. Caldera A., 2010, Innovation and exporting. Evidence from Spanish manufacturing firms, Review of World Economy, vol. 146, no. 4.
 6. Cassiman В., Golovko E., Martfnez-Ros E., 2010, Innovation, exports and productivity, International Journal of Industrial Organization, vol. 28, no. 4.
 7. Cieślik A., Michałek J., Michałek A., 2012, Determinanty działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, t. LXXX/XXI, nr 7/8.
 8. Constantini J.A., Melitz M.J., 2008, The dynamics of firm-level adjustment to trade liberalization, [w:] The organization of firms in a global economy, ed. E. Helpman, D. Marin, T. Verdier, Harvard University Press, Cambridge, M.A.
 9. Damijan J.P., Kostevc C., Polanec S., 2010, From innovation to exporting or vice versa?, World Economy, vol. 33, no. 3.
 10. Ebling G., Janz N., 1999, Export and Innovation Activities in the German Service Sector. Empirical Evidence at the Firm Level, ZEW Discussion Paper, no. 99-53, October 28, http://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=376220 [dostęp: 31.08.2016].
 11. EFIGE, 2010, European Firms in a Global Economy, The Global Operations of European Firms. The second EFIGR Policy Report, Bruegel, Brussels.
 12. Grossman G.M., Helpman E., Szeidl A., 2006, Optimal integration strategies for the multinational firm, Journal of International Economics, vol. 70, no. 1.
 13. Hagemejer J., Kolasa M., 2011, Internationalisation and Economic Performace of Enterprises. Evidence from Polish Firm-level Data, World Economy, vol. 34, no. 1.
 14. Helpman E., Melitz M.J., Yeaple S.R., 2004, Export versus FDI with Heterogeneous Firms, American Economic Review, vol. 94, no. 1.
 15. Hirsch S., Bijaoui I., 1985, R&D Intensity and export performance. A micro view, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 121, no. 2.
 16. Krugman P., 1980, Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade, American Economic Review, vol. 70, no. 5.
 17. Lachenmaier S., Wößmann L.W., 2006, Does innovation cause exports? Evidence from exogenous innovation impulses and obstacles using German micro data, Oxford Economic Papers, vol. 58, no. 2.
 18. Melitz M., 2003, The impact of trade in intra-industry reallocations and aggregate industry productivity, Econometrica, vol. 71, no. 6.
 19. Roper S., Love J.H., 2002, Innovation and export performance. Evidence from the UK and German manufacturing plants, Research Policy, vol. 31, no. 7.
 20. Van Beveren I., Vandenbussche H., 2010, Product and process innovation and firms' decision to export, Journal of Economic Policy Reform, vol. 13, no. 1.
 21. Wagner J., 1996, Export performance, human capital, and product innovation in Germany. A micro view, Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften, vol. 47, no. 1.
 22. Wakelin K., 1998, Innovation and Export Behaviour at the Firm Level, Research Policy, vol. 26, no. 7/8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.067.5648
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu