BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Odrobina Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kierunki i tendencje procesu koncentracji działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych
Transnational Corporations' R&D Concentration Process : Evidence and Trends
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/2, s. 379-391, bibliogr. 40 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Korporacje, Badania i rozwój (B+R), Koncentracja
Corporation, Research & Development (R+D), Concentration
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie stopnia i trendów koncentracji B+R w korporacjach transnarodowych w ujęciu geograficznym oraz branżowym. Analiza przeprowadzona została w oparciu o wskaźniki koncentracji oraz Indeks Herfindahla-Hirschmana w grupie tysiąca KTN o najwyższych nakładach na B+R w latach 2003-2014. Badania potwierdziły wysoki stopień koncentracji geograficznej i branżowej oraz pokazały, że wśród KTN silniejsza jest koncentracja związana z krajem macierzystym aniżeli z branżą, w której firma funkcjonuje. Pomimo ogólnego niewielkiego spadku intensywności koncentracji w badanym okresie zaobserwowano odwrócenie się tego trendu w ostatnich latach, a mianowicie wzrost koncentracji branżowej od 2010 r. oraz koncentracji geograficznej od 2013 r. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to determine the degree and the trends of the transnational corporations' R&D concentration process on the geographic and industrial level. The analysis was conducted based on the concentration ratios and Herfindahl-Hirschman Index in the group of a thousand TNCs with the highest R&D expenditures in the years 2003-2014. It demonstrates a high degree of geographic and industrial concentration. In addition, the studies have shown that among TNCs, a stronger concentration is associated with the country of origin than with the industrial sector in which the company operates. Despite an overall slight decrease in the intensity of concentration in the analysed period, there was a reversal of this trend in recent years, namely the increase of the industrial concentration since 2010 and of the geographic concentration since 2013. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Booz & co., 2014, The 2013 Global Innovation 1000 Study. Navigating the Digital Future, http://www.booz.com/innovation1000 [dostęp: 21.01.2016].
 2. Borras S., Hakonsson S., 2012, Global Innovation Networks. Evidence and Policy Challenge, European Commission, Brussels.
 3. Contractor F.J. i in. (ed.), 2011, Global Outsourcing and Offshoring. An Integrated Approach to Theory and Corporate Strategy, Cambridge University Press, New York.
 4. D'Agostino L.M., Santangelo G.D., 2012, Do Overseas R&D Laboratories in Emerging Markets Contribute to Home Knowledge Creation? An Extension of the Double Diamond Model, Management International Review, no. 52.
 5. De Prato G., Nepelski D., 2013, The Global R&D Network. A Network Analysis of International R&D Centres, Joint Research Centre of the European Commission, Luxembourg.
 6. Department of Justice, 2015, Concentration and Market Shares, http://www.justice.gov/atr/ 15-concentration-and-market-shares [dostęp: 15.02.2016].
 7. European Commission, 2004a, The 2004 EU industrial R&D investment scoreboard. Ranking of the Top 500 EU companies, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard04.html [dostęp: 20.01.2016].
 8. European Commission, 2004b, The 2ß04 EU industrial R&D investment scoreboard. Ranking of the Top 500 nоn-EU companies, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard04.html [dostęp: 20.01.2016].
 9. European Commission, 2005a, Ranking of the Top 700 EU companies by R&D investment in the 2D04 financial year, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard05.html [dostęp: 20.01.2016].
 10. European Commission, 2005b, Ranking of the Top 700 non-EU companies by R&D investment in the 2004 financial year, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard05.html [dostęp: 20.01.2016].
 11. European Commission, 2006a, R&D ranking of the top 1000 EU companies, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard06.html [dostęp: 20.01.2016].
 12. European Commission, 2006b, R&D ranking of the top 1000 non-EU companies, http://iri.jrc. ec.europa.eu/scoreboard06.html [dostęp: 20.01.2016].
 13. European Commission, 2007a, R&D ranking of the top 1000 EU companies, http://iri.jrc.ec.eu ropa.eu/scoreboard07.html [dostęp: 20.01.2016].
 14. European Commission, 2007b, R&D ranking of the top 1000 non-EU companies, http://iri.jrc. ec.europa.eu/scoreboard07.html [dostęp: 20.01.2016].
 15. European Commission, 2008a, The 2008 EU industrial R&D investment scoreboard. R&D ranking of the Top 1000 EU companies, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard08.html [dostęp: 20.01.2016].
 16. European Commission, 2008b, The 2008 EU industrial R&D investment scoreboard. R&D ranking of the Top 1000 non-EU companies, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard08.html [dostęp: 20.01.2016].
 17. European Commission, 2009a, R&D ranking of the top 1000 EU companies, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard09.html [dostęp: 20.01.2016].
 18. European Commission, 2009b, R&D ranking of the top 1000 non-EU companies, http://iri.jrc.ec. europa.eu/scoreboard09.html [dostęp: 20.01.2016].
 19. European Commission, 2010a, R&D ranking of the top 1000 EU companies, http://iri.jrc.ec.eu- ropa.eu/scoreboard10.html [dostęp: 20.01.2016].
 20. European Commission, 2010b, R&D ranking of the top 1000 non-EU companies, ttp://iri.jrc.ec. europa.eu/scoreboard10.html [dostęp: 20.01.2016].
 21. European Commission, 2011a, R&D ranking of the top 1000 EU companies, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard11.html [dostęp: 20.01.2016].
 22. European Commission, 2011b, R&D ranking of the top 1000 non-EU companies, http://iri.jrc.ec. europa.eu/scoreboard11.html [dostęp: 20.01.2016].
 23. European Commission, 2012a, Internationalisation of business investments in R&D and analysis of their economic impact, European Union, Luxembourg.
 24. European Commission, 2012b, R&D ranking of the top 1500 World companies, http://iri.jrc.ec. europa.eu/scoreboard12.html [dostęp: 20.01.2016].
 25. European Commission, 2013, R&D ranking of the world top 2000 companies, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard13.html [dostęp: 20.01.2016].
 26. European Commission, 2014a, EU R&D Scoreboard. The 7014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Union, Brussels.
 27. European Commission, 2014b, R&D ranking of the world top 2500 companies, http://iri.jrc.ec. europa.eu/scoreboard14.html [dostęp: 20.01.2016].
 28. European Commission, 2015, R&D ranking of the world top 2500 companies, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html [dostęp: 20.01.2016].
 29. Farell D. (ed.), 2006, Offshoring. Understanding the Emerging Global Labor Market, McKinsey & Company, Boston.
 30. Gassmann О., von Zedtwitz М., 1999, New concepts and trends in international R&D organization, Research Policy, no. 28.
 31. Hiratuka C., 2011, Transnational Corporations and Internationalization of the Research and Development Activities in Developing Countries. The Relative Importance of Affiliates in Asia and Latin America, [w:] Capital without Borders. Challenges to Development, ed. A. Deshpande, Anthem Press, India.
 32. Ietto-Gillies G., 2012, Transnational Corporations and International Production. Concepts, Theories and Effects, Edward Elgar Publishing, Northampton.
 33. Jaruzelski В., Staack V., Goehle В., 2014, Proven Path to Innovation Success, Global Innovation 1000, no. 77, Winter.
 34. Karlsson M. (ed.), 2006, The Internationalization of Corporate R&D Leveraging the Changing Geography of Innovation, Elanders, Stockholm.
 35. Lu L.Y.Y., Chen T.M., 2012, Technology Strategy of R&D Internationalization. An Empirical Study from a Developing Country, [w:] Creating and Managing a Technology Economy, ed. F. Betz, World Scientific Publishing, Singapore.
 36. OECD, 2008, The Intemationalisation of Business R&D. Evidence, Impacts and Implications, OECD, Paris.
 37. UNCTAD, 2011, Foreign direct investment, the transfer and diffusion of technology, and sustainable development, UNCTAD, Geneva.
 38. Uppenberg K., 2009, R&D in Europe. Expenditures across Sectors, Regions and Firm Sizes, Centre For European Policy Studies, Brussels.
 39. Zorska A., 2013, Knowledge development and transfer in foreign subsidiaries and their parent transnational corporations, International Journal of Management and Economics, no. 40, October-December.
 40. Zimmermann V., 2015, An international comparison of R&D. Germany benefits from industrial research strenght, KFW Research, no. 105, 25 August.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.071.5652
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu