BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzyńska-Biernat Agata (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Internationalisation Strategies of Food Sector Companies From the Greater Poland Region: Selected Research Results
Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora żywnościowego z Wielkopolski. Wybrane wyniki badań
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/2, s. 432-443, bibliogr. 24 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Internacjonalizacja, Formy internacjonalizacji, Rynek żywności
Enterprise internationalization, Internationalization, Forms of internationalization, Food market
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Obserwacja rynku w ostatnich dziesięcioleciach wskazuje, iż na arenie międzynarodowej zdecydowanie wzrasta potrzeba internacjonalizacji przedsiębiorstw. Jest to konsekwencją narastającej globalizacji rynków, a także konkurencji, która zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych nabywców poza granicami kraju macierzystego. Artykuł zawiera wyniki badań empirycznych prowadzonych w drugiej połowie 2015 roku na terenie województwa wielkopolskiego, będących częścią projektu badawczego pt. "Strategie konkurencji przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski w dobie globalizacji". Celem niniejszej pracy jest identyfikacja rodzaju orientacji międzynarodowej oraz form umiędzynarodowienia analizowanych firm. Implikacje teoretyczne powstały w oparciu o studia literatury przedmiotu, następnie poddane zostały ocenie empirycznej w przeprowadzonych badaniach ankietowych. (abstrakt oryginalny)

Observation of the market in the recent decades shows a definitely growing need for internationalisation of enterprises in the international arena. This is a consequence of the increasing globalization of markets and competition, which is forcing companies to seek new buyers outside of their home country. The article contains the results of an empirical research conducted in the second half of 2015 in the Greater Poland province as part of the research project 'Competitive strategies of enterprises of the food sector in the Greater Poland region in the era of globalization'. The aim of this study is to identify the type of international orientation and forms of internationalisation of the companies analysed. Theoretical implications have been based on literature studies and subjected to empirical evaluation in the course of a questionnaire survey.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buckley A., 2002, Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, transl. T. Pietrzak, K. Masłowska-Pietrzak, PWN, Warszawa.
 2. Budzyńska A., 2013, Etapy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4.
 3. Cateora P.R., Graham J.L., 2007, International Marketing, McGraw Нill-Irwin, New York.
 4. Daszkiewicz N., 2004, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, SPG, Gdańsk.
 5. Duliniec E., 2007, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 6. Duliniec E., 2012, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 7. Fonfara K., 2009, Istota i zakres procesu internacjonalizacji firmy, [in:] Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, ed. K. Fonfara, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J., 2000, Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, AE w Poznaniu, Poznań.
 9. Goiynia M., 2007, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 10. Johanson J., Vahlne J., 1990, The Mechanism of Internationalization, International Marketing Review, no. 4.
 11. Keegan J., Green M.C., 2000, Global Marketing, Prentice Hall, Upper Side River.
 12. Kulhavy E., 1990, Internationales Marketing, Rudolf Trauner Verlag, Linz.
 13. Piercy N.F., 1985, Company Internationalization: Active and Reactive Exporting, European Journal of Marketing, no. 3.
 14. Pierścionek Z., 2003, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 15. Pietrasiński P., 2005, Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa.
 16. Pluta-Olearnik M., 2012, Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji, PWE, Warszawa.
 17. Przybylska K., 2005, Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 3.
 18. Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego, za poszczególne lata, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 19. Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 20. Rymarczyk J., 2012, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 21. Strzyżewska M., 2005, Marketing na rynkach zagranicznych, [in:] Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, ed. M.K. Nowakowski, SGH, Warszawa.
 22. Tumbull P.W., 1985, Internationalization of the Firm: A Stage Process or Not?, Conference on Export Expansion and Market Entry Models, Dalhousie University.
 23. Wach K., 2013, Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, [in:] N. Daszkiewicz, K. Wach, Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 24. Wiktor J.W., 2008, Strategie przedsiębiorstw w marketing międzynarodowym, [in:] J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.075.5656
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu