BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kierczyńska Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany struktury asortymentowej uprawianych w Polsce drzew i krzewów owocowych
Changes in the Assortment's Structure of Fruit Trees and Shrubs Cultivated in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 158-163, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja owoców, Produkcja rolna, Produkcja roślinna, Wyniki badań
Agriculture, Production of fruits, Agricultural production, Crop production, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie zmian areału upraw poszczególnych gatunków drzew i krzewów owocowych w Polsce oraz sprawdzenie czy zmianom wielkości bezwzględnych powierzchni upraw towarzyszyły także zmiany względne (udział w strukturze upraw). Podstawą analizy były dane statystyczne GUS na temat areału uprawy poszczególnych gatunków drzew i krzewów owocowych. Zakres analizy obejmuje dwa podokresy, rozpoczynające się w latach spisu rolnego: 2002-2009 i 2010-2015. Zmiany określono za pomocą indeksu zmian oraz współczynnika regresji liniowej. Określono również istotność różnic pomiędzy średnim areałem upraw w analizowanych podokresach. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż udział poszczególnych gatunków w strukturze upraw sadowniczych w Polsce nie zmienił się znacznie w analizowanym okresie. Widoczne są wyraźne tendencje w zmniejszaniu się powierzchni uprawy śliw, wiśni i agrestu oraz wzrost areału uprawy borówki wysokiej, malin i leszczyny, jednak udział tych gatunków i zmiany nie są na tyle duże, aby skutkowało to zmianami struktury asortymentowej upraw sadowniczych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to examine the changes in acreage of fruit trees and shrubs in Poland and to verify that changes the size of the absolute crops acreage also were accompanied by changes in the participation in the structure of crops. The basis for analysis were statistical data of GUS on the area of cultivation of fruit trees and shrubs. The scope of the analysis includes two periods, beginning in the census years: 2002-2009 and 2010-2015. The changes were specified using the index and the coefficient of linear regression. There were also specified the significance of the differences between the average area of crops in the two periods. The analysis shows that the contribution of each species in the structure of fruit crops in Poland has not changed substantially over the analysis period. There are trends in reducing growing area of plum trees, sour cherries and gooseberries and the increase in acreage of blueberries, raspberries and hazelnuts, however, the share of these species and the changes are not enough to result in changes to the structure of the acreage of fruit crops in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. FAOSTAT. http://faostat3.fao.org/home/E.
  2. Kierczyńska Sylwia. 2013. "Zmiany struktury obszarowej upraw sadowniczych w Polsce oraz koncentracja gruntów pod sadami na przestrzeni lat 2002-2010". Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (27): 95-105.
  3. Rynek Owoców i Warzyw. Stan i Perspektywy. 1992-2015. Warszawa: IERiGŻ, ARR, MRiRW.
  4. Stanisz Stanisław. 1998. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STSTISTICA PL na przykładach z medycyny. Kraków: Statsoft Polska Sp. z o.o.
  5. Stolarska Alicja. 2014. "Demand of Polish households for fruit as an opportunity for the development of domestic fruit production". Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 13 (4): 157-167.
  6. Urban Stanisław. 2009. "Zmiany w użytkowaniu ziemi rolniczej w Polsce". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 257-265.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu