BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuberska Dominika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wsparcie organizacji klastrowych jako forma interwencji publicznej w sektorze rolno-żywnościowym
Support for Cluster Organizations as a form of Public Intervention in the Agri-Food Sector
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 204-208, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja, Klastry, Rynek rolny, Organizacje klastrowe, Sektor rolno-spożywczy
Organisation, Business cluster, Agricultural markets, Cluster organizations, Agri-food sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie organizacji klastrowej1 jako konstrukcji komplementarnej w stosunku do klastra, w kontekście problemu ich wsparcia przybierającego formę interwencji publicznej w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce. W procesie integracji polskiego i unijnego systemu gospodarczego organizacje klastrowe stały się nowym elementem systemu rynkowego. Wraz z rozpowszechnieniem się koncepcji klastra doszło jednak do zatarcia różnicy między tymi pojęciami. Ich poprawne rozróżnienie jest jednak konieczne, jeżeli w wyniku projektowanej i wdrażanej polityki klastrowej ma nastąpić wzrost konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego. W literaturze przedmiotu, jak i w praktyce gospodarczej dostrzega się błędne podejście, w którym pojęcie klastra i organizacji klastrowej są uznawane za tożsame. W konsekwencji interwencja publiczna skupiona jest na wsparciu organizacji klastrowych, do których należy zazwyczaj jedynie ułamek podmiotów funkcjonujących w klastrze. Efekty interwencji ograniczają się zatem do wąskiego grona uczestników procesów rywalizacji rynkowej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present cluster organizations as a complementary structure in relation to clusters in the context of support that takes form of public intervention in the agri-food sector in Poland. In the process of integration of the Polish and the EU economic systems, cluster organizations have become a new element of the market. With the expansion of the cluster concept a blur has occurred with regard to the distinction of these two terms. Their proper perception is necessary if greater competitiveness is expected to take place in the agri-food sector that is a result of a planned and implemented cluster policy. In the literature as well as in business practice a wrong approach in which these two concepts are considered to be identical can be recognized. Consequently, public intervention is focused on supporting cluster organizations that are formed by only a fraction of entities operating in a cluster. The effects of such intervention are therefore limited to a small group of market participants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Etzkowitz Henry, Loet Leydesdorff. 1995. "The Triple Helix - University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development". EASST Review 14 (1): 14-19.
 2. Figuła Jerzy. 2008. Dystrykty przemysłowe. Małe i średnie firmy włoskie w dobie globalizacji. Polkowice: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.
 3. Figiel Szczepan, Dominika Kuberska, Justyna Kufel. 2011. Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 4. Figiel Szczepan, Dominika Kuberska, Justyna Kufel. 2012. Klastry i inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno-żywnościowym. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 5. Figiel Szczepan, Dominika Kuberska, Justyna Kufel. 2013. Rola klastrów w konkurencyjnym rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 6. Figiel Szczepan, Dominika Kuberska, Justyna Kufel. 2014. Modelowanie rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 7. Lindqvist Göran. 2009. Disentangling Clusters. Agglomeration and Proximity Effects. Sztokholm: Economic Research Institute.
 8. Marshall Alfred. 1920. Principles of Economics. Londyn: Macmillan.
 9. PARP. 2015. Wykaz klastrów w Polsce. http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95940.asp 15.06.2016.
 10. Porter Michael E. 2001. Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 11. Sölvell Örjan, Lindqvist Göran, Christian Ketels. 2003. The Cluster Initiative Greenbook. Sztokholm: Ivory Tower.
 12. http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95922.asp, dostęp 15.06.2016.
 13. http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95922.asp#Lista.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu