BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusz Dariusz (Politechnika Rzeszowska), Sobolewski Marek (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Zmiany efektywności gospodarstw rolniczych korzystających z pomocy publicznej w działalności inwestycyjnej
Changes of Efficiency of Farms Benefiting from Public Funds in Investment Activity
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 209-216, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Gospodarstwa rolne, Pomoc publiczna, Efektywność, Wyniki badań
Investment, Arable farm, Public aid, Effectiveness, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zmiany w efektywności gospodarstw rolniczych korzystających w działalności inwestycyjnej z pomocy publicznej oraz dokonano oceny czynników warunkujących te zmiany. Stwierdzono, że w badanych gospodarstwach rolniczych nastąpił wzrost całkowitej produktywności, przy czym wzrost ten był głównie zdeterminowany zmianami w efektywności technicznej, a nie zmianami możliwości technologicznych. Nie stwierdzono istotnie statystycznej zależności pomiędzy zmianami w całkowitej produktywności badanych gospodarstw rolniczych a zmiennymi charakteryzującymi potencjał produkcyjny gospodarstw oraz poziomem zrealizowanych inwestycji.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to assess the changes of efficiency of farms benefiting from public aid in investment activity and to identify the determinants of these changes. Research shows increase of total productivity factor in analyzed farms which been mainly caused by technical efficiency, not by technological changes. There was no significant statistical relationship between the changes of total productivity factor and the variables characterizing the production potential of farms and the level of investments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chudy-Laskowska Katarzyna, Marek Sobolewski, Katarzyna Stępień. 2012. Analiza efektywności banków w Polsce w latach 1996-2007. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 2. Czubak Wawrzyniec. 2015: Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w kontekście wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. [W] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. A. Czyżewski, B. Klepacki, 199-206. Warszawa: IX Kongres Ekonomistów Polskich. .Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 3. Czubak Wawrzyniec, Arkadiusz Sadowski, Marek Wigier. 2010. "Ocena funkcjonowania i skutków wdrażanych programów wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy UE". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 41-57.
 4. Grzelak Aleksander. 2014. "Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 45-64.
 5. Kusz Dariusz. 2014. "Modernization of agriculture vs sustainable agriculture". Scientific Papers. Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development 14 (1): 171-178.
 6. Kusz Dariusz, Stanisław Gędek. 2015. Egzogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie polskim. [W] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. red. A. Czyżewski, B. Klepacki, 54-68. Warszawa: IX Kongres Ekonomistów Polskich. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 7. Runowski Henryk, Wojciech Ziętara. 2011. "Future role of agriculture in multifunctional development of rural areas". APSTRACT 5 (1-2): 29-38.
 8. Rzeszutko Anna, Walenty Poczta. 2015. Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej w procesie modernizacji rolnictwa w Polsce. [W] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. red. A. Czyżewski, B. Klepacki, 294-310. Warszawa: IX Kongres Ekonomistów Polskich. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 9. Schultz Theodore. W. 1964. Transforming traditional agriculture. New Haven: Yale University Press.
 10. Szafraniec-Siluta Ewa, Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka. 2012. "Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw rolniczych Pomorza Środkowego". Zeszyty Naukowe SGGW.. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 97: 93-110.
 11. Woś Augustyn. 1999. Instrumenty restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 12. Zawadzka Danuta, Agnieszka Strzelecka, Ewa Szafraniec-Siluta. 2012. The assessment of European Union support for financing the investments of agricultural holdings in Poland. Ostrava: 6th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks. VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, Finance Department.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu