BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciąg Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
German Policy in Terms of Actions Aiming at Climate Protection
Polityka gospodarcza Niemiec w zakresie działań mających na celu ochronę klimatu
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 229-235, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Klimat, Rozwój zrównoważony, Odnawialne źródła energii, Handel, Emisja zanieczyszczeń
Economic policy, Climate, Sustainable development, Renewable energy sources, Trade, Pollution emission
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem badania było wyszczególnienie i analiza działań podejmowanych przez rząd niemiecki, w celu zwiększenia ochrony środowiska przez zmniejszenie zużycia gazów cieplarnianych. Wykorzystano dane wtórne, w skład których wchodziły badania przeprowadzone przez niemieckie instytucje rządowe dotyczące postrzegania przez społeczeństwo polityki gospodarczej w zakresie ochrony klimatu i stosunek ludności do bezpieczeństwa środowiskowego. Jak wynika z analiz, społeczeństwo niemieckie widzi w działaniach zmierzających do ochrony klimatu bezpieczną przyszłość dla swoich dzieci (75%). Na efektywność działań gospodarczych wpływ mają również inicjatywy podejmowane przez rząd w wybranych krajach.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to specify and analyse the actions taken by the German Government in order to enhance the environment protection by reducing the amount of greenhouse gases. The study used secondary data, which included research conducted by the German government facilities concerning the public perception of economic policy in the field of climate protection and the attitude of the society to environmental safety. According to analysis, the German public perceives the safe future for their children (75%) in efforts to protect the climate. The efficiency of the economic activities is also affected by the initiatives instigated by the Government in selected countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. AGEB. 2011. Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien. Statistik. Bundesministerium fur Wirtchschaft und Energie: AGEE-Stat.
  2. Bruns Elke, Dörte Ohlhorst, Bernd Wenzel, Johann Koppel. 2011: Renewable Energies in Germany's Electricity Market. A Biography of the Innovation Process. Springer Business.
  3. Ciechanowicz-McLean Janina. 2009: Prawo i polityka ochrony środowiska. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
  4. Hermwille Lucas, Nicolas Kreibich, Patrick Fortyr. 2014. Advancing Carbon Markets. An overview of Germany initiatives. Germany: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB).
  5. Komor Paul. 2004: Renewable Energy Policy. New York: Universe Inc.
  6. Morris Craig, Martin Pehnt. 2015. Energy Transition. The German Energiewende. Germany: Heinrich Böll Stiftung.
  7. OECD. 2012. OECD Environmental Performance Review. Germany 2012. OECD.
  8. Statistisches Bundesamt. 2012. Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales. Wiesbaden.
  9. TNS Emnid. 2014. Survey conducted for the AEE. 1015 participants October 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu