BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murawska Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Zmiany w spożyciu warzyw w Polsce w kontekście zrównoważonej konsumpcji
Changes in Vegetable Consumption in Poland in the Context of Sustainable Consumption
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 262-267, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja zrównoważona, Warzywa, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja
Sustainable consumption, Vegetables, Households, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była próba przedstawienia zmian w poziomie wydatków na warzywa i w spożyciu warzyw w Polsce oraz wynikających z tego implikacji w kontekście zrównoważonej konsumpcji. Zaprezentowano dynamikę zachodzących zmian w latach 2000-2014. Konsumpcja warzyw w polskich gospodarstwach domowych dynamicznie obniża się. Spośród wszystkich warzyw najwięcej konsumuje się ziemniaków, a następnie pomidorów i ogórków. Maleje spożycie świeżych warzyw, takich jak kapusta, marchew i buraki, wzrasta natomiast konsumpcja przetworów warzywnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was an attempt to present changes in the level of expenditure on vegetables, changes in the consumption of vegetables in Poland and the implications arising from them. The paper presents the dynamic changes occurring in the years 2000-2014 period. It was found that vegetable consumption in Polish households rapidly decreases. Of all the vegetables most consumed potatoes, tomatoes and cucumbers. Decreased intake of fresh vegetables such as cabbage, carrots and beets, while increasing consumption of processed vegetable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. EEA. 2007. Europe's environment - the fourthassessment. Copenhagen: European Environment Agency. http:// www.eea.europa.eu/publications/state_of_environment _report_2007_1, dostęp 2.06.2016.
 2. Gawęcki Jan (red.). 2010. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Gawęcki Jan, Małgorzata Woźniewicz. 2010. Produkty spożywcze jako źródło składników odżywczych. [W] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, red. J.Gawęcki, 354-355. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. GUS. 2000-2015. Budżety Gospodarstw domowych w 2000 r., ..., 2015 r. Warszawa.
 5. GUS. 2011. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Katowice: US w Katowicach. http://stat.gov.pl/obszary- -tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/wskazniki-zrownowazonego-rozwoju-polski,5,1. html, dostęp 2.06.2016.
 6. GUS. 2015a. Spożycie warzyw na 1 osobę w gospodarstwach domowych, Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy. 2015. http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/komponenty/export/ 005001007003K_spozycie_warzyw_ na _1_osobe_w_gospodarstwach_domowych_pl.pdf. dostęp 2.06.2016.
 7. GUS. 2015b. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015. Katowice: US w Katowicach. http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/wskazniki-zrownowazonego-rozwoju- -polski-2015,5,2.html, dostęp: 2.06.2016.
 8. Jarczyk Andrzej, Witold Płocharski. 2010. Technologia produktów owocowych i warzywnych. Tom 1, 22, 47. Skierniewice: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Sz.A. Pieniążka w Skierniewicach.
 9. Jaros Barbara. 2014: "Pomiar zrównoważonej konsumpcji". Optimum. Studia Ekonomiczne 3 (69): 169-183.
 10. Jąder Karolina, Wawrzyniak Julian. 2015. "Zmiany w spożyciu owoców i warzyw oraz ich przetworów w Polsce w latach 1999-2013 a zjawisko zrównoważonej konsumpcji". Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (37): 427-435. doi:10.17306/JARD.2015.45.
 11. Jeszka Jan, Anna Kołłajtis-Dołowy. 2010: Planowanie żywienia. [W] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, red. J. Gawęcki, 504-508. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Kramer Józefa. 2011. "Konsumpcja-ewolucja ról i znaczeń". Konsumpcja i Rozwój 1/2011: 5-15.
 13. Marliére An Le Nouail. 2012. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie propagowania zrównoważonej produkcji i konsumpcji w UE (opinia rozpoznawcza). NAT/537 Propagowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji w UE. Bruksela.
 14. Murawska Anna. 2015. "Tendencje zmian wzorców konsumpcji w krajach Unii Europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju". Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (37): 477-485. doi: 10.17306/ JARD.2015.50.
 15. Scholl Gerd. 2016. What is Sustainable Consumption? Knowledge base of RESPONDER project. http://www. scp-responder.eu/pdf/knowledge/ papers/RESPONDER input paper sustainable consumption. pdf. dostęp 2.06.2016.
 16. Strojewska Irena. 2013. "Spożycie owoców, warzyw i ich przetworów oraz soków na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce". Komunikaty. Raporty. Ekspertyzy 562: 5-78.
 17. UNIC. 2016. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają przekształcić świat. Cel 12: Stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji. http://www.unic.un.org.pl/cele-zrownowazonego-rozwoju/cel-12:- stworzyc-wzorce-zrownowazonej-konsumpcji-i-produkcji/2960, dostęp 2.06.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu