BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Newerli-Guz Joanna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Uprawa roślin zielarskich w Polsce
The Cultivation of Herbal Plants in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 268-274, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Rynek farmaceutyczny, Rynek kosmetyków, Zioła, Dochody rolnicze
Crop production, Pharmaceutical market, Cosmetics market, Herbs, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena wybranych aspektów związanych z uprawą roślin zielarskich w Polsce. Szczególny nacisk położono na wymagania związane z uprawą i postępowaniem po zbiorze surowca, charakterystykę upraw zielarskich w Polsce oraz jej aspekty ekonomiczne. Rośliny zielarskie są surowcem bardzo pożądanym na rynku farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym. Ich uprawa w Polsce jest możliwa przy zachowaniu odpowiednich zasad. Prowadzenie uprawy roślin zielarskich może stać się potencjalną szansą rozwoju gospodarstwa.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to evaluate selected aspects related to the cultivation of herbal plants in Poland. Particular emphasis was placed on the demands of the cultivation and post-harvest conduct of the raw materials, the characteristics of herbs cultivation in Poland and its economic aspects. Herbal plants are very desirable products in the pharmaceutical, food and cosmetic industries. Their cultivation in Poland is possible complied with relevant rules. The cultivation of herbal plants may become a potential opportunity for development of the farm.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Farmakopea Polska VIII. 2008. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
 2. GUS. 2011. Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej. Powszechny spis rolny 2010. Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 3. GUS. 2013. Wyniki produkcji roślinnej w 2012 roku. Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 4. Hołubowicz-Kliza Grażyna. 2012. Polowa uprawa ziół. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.
 5. Jabłońska Liliana, Olewnicki Dawid. 2011. "Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI". Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (4): 89-97.
 6. Jambor Jerzy. 2007. "Uprawa ziół i przetwórstwo zielarskie w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju". Herba Polonica 53 (2): 22-26.
 7. Kołoszko-Chomentowska Zofia. 2008. "Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie". Oeconomia 7 (4): 87-95.
 8. Kucharski Wojciech. 2012. Problemy ochrony plantacji roślin zielarskich. Poznań: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, https://www.ior.poznan.pl/plik,594,1146,22-wojciech- -kucharski-pdf.pdf?adm.
 9. Newerli-Guz Joanna. 2010. Czynniki kształtujące jakość ziół i przypraw z upraw ekologicznych i konwencjonalnych. [W] Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2 (1): 451-459.
 10. Olewnicki Dawid, Lilianna Jabłońska, Paweł Orliński, Łukasz Gontar. 2015. "Zmiany w krajowej produkcji zielarskiej i wybranych rodzajach przetwórstwa roślin zielarskich w kontekście globalnego wzrostu popytu na te produkty". Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 15 (1): 68-76.
 11. Ożarowski Aleksander, Wacław Jaroniewski. 1987. Rośliny lecznicze o ich praktyczne zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wydawniczego Związków Zawodowych.
 12. Rumińska Antonina. 1983. Rośliny lecznicze. Podstawy biologii i agrotechniki. Warszawa: PWN.
 13. Sadowski Adam. 2013. Uprawa ziół i możliwości ich wykorzystania. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 14. Senderski Mateusz. 2004. Prawie wszystko o ziołach. Podkowa Leśna: Wydawnictwo M.E. Senderski.
 15. Świętokrzyska Izba Rolnicza. 2015. Kalkulacja opłacalności produkcji rolniczej. http://www.sir-kielce.pl/ index.php/639-601
 16. Williams Peter. 2006. "Health benefits of herbs and spices". Publ Health Medical Journal of Australia 185 (4): 17-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu