BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Monika (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie metody E-H do określenia zasięgu geograficznego rynku masła
The Application of E-H Method to Determine the Geographic Scope of the Butter Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 298-302, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rynek, Delimitacja, Konsumpcja, Artykuły spożywcze
Market, Delimitation, Consumption, Foodstuffs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie zasięgu geograficznego rynku masła z wykorzystaniem testu E-H. W analizie przyjęto trzy założenia: 1) za masło uznano produkty zakwalifikowane według nomenklatury celnej z kodu 040510; 2) punktem wyjścia analizy był rynek Polski; 3) graniczna wielkość testów LOFI i LIFO na poziomie 90%. Wykorzystano dane wtórne dotyczące produkcji, importu, eksportu masła oraz populacji na poziomie państw gromadzone przez FAO za rok 2013, a także dane na temat spożycia masła pochodzące z raportów CDIC dotyczących globalnej konsumpcji produktów mlecznych. Uzyskane wyniki badań pozwoliły określić rynek masła rynkiem semi-globalnym, obejmującym obszar Polski i 8 krajów europejskich. Tak zdefiniowany rynek charakteryzował się produkcją na poziomie 1,66 mld kg i wielkością spożycia 1,64 mld kg, przy imporcie i eksporcie wynoszącym odpowiednio 0,13 i 0,17 mld kg masła.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to define geographic scope of the butter market using Elzinga-Hogarty test. For practical use of this method author made three assumptions: 1) for butter products was classified according to the customs nomenclature code 040510; 2) starting point of the analysis was Poland market; 3) LOFI i LIFO tests were established at the level of 90%. The article uses secondary data on butter: production, import, export and population of countries collected by FAO for 2013, as well as data on the consumption of butter from CDIC reports on global consumption of dairy products. Results of the research allow the author to define butter market as a semi-global market which consists of Poland area and 8 other countries in the Europe. Such market has production of 1.66 billion kg, consumption of 1.64 billion kg and small import at the level of 0,13 billion kg as well as small exports at the level of 0.17 billion kg.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug Mark. 2000. Teoria Ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 2. Brorsen Wade, Dee Von Bailey, Michael R. Thomsen. 1997. "Mapping Market Areas Using Nonparametric Smoothing". Geographical Analysis 29 (3): 214-231.
 3. Capps Cory S., David Dranove, Shane Greenstein, Mark Satterthwaite. 2001. The silent majority fallacy of the Elzinga-Hogarty criteria: A critique and new approach to analyzing hospital mergers. Working Paper 8216. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
 4. CDIC. 2013. Canadian Dairy Information Centre. http://www.dairyinfo.gc.ca/index_e.php?s1=dff-fcil& s2=cons&s3=consglo, dostęp maj 2016.
 5. Elzinga Kenneth G. 1981. "Defining geographic market boundaries". Antitrust Bulletin 23: 739-752.
 6. Elzinga Kenneth G., Thomas F. Hogarty. 1973. "The problem of geographic market delineation in antimerger suits". Antitrust Bulletin 18 (45): 45-81.
 7. Elzinga Kenneth G., Thomas F. Hogarty. 1978. "The problem of geographic market delineation revisited: the case of coal". Antitrust Bulletin 23: 1-18.
 8. Elzinga Kenneth G., Anthony W. Swisher. 2011. "Limits of the Elzinga-Hogarty Test in Hospital Mergers: The Evanston Case". International Journal of the Economics of Business 18 (1): 133-146.
 9. FAO. 2013. Food and Agriculture Organization of The United Nations - Statistics Division. http://faostat3. fao.org/download/T/*/E, dostęp maj 2016.
 10. Hryszko Krzysztof, Piotr Szajner (red.). 2013. Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwość uprawy buraków cukrowych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.
 11. Massey Patrick. 2000. "Market Definition and Market Power in Competition Analysis: Some Practical Issues". The Economic and Social Review 31(4): 309-329.
 12. Pietrzak Michał. 2014. "Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 3-21.
 13. Pietrzak Michał, Monika Roman, Marcin Mucha. 2016. "Określanie zasięgu geograficznego rynku cukru z wykorzystaniem metody Elzinga-Hogarty". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (346): 22-41, doi:10.5604/00441600.1196359.
 14. Tirole Jean. 1994. The Theory of Industrial Organization. Cambridge, London: The MIT Press.
 15. UOKiK. 2008. Decyzja nr RLU - 421-02/08/PM. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 16. UOKiK. 2011 Decyzja nr DKK2-420-3/11/EBK. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 17. UOKiK. 2012. Decyzja nr DKK2-420/2/12/EBK. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 18. UOKiK. 2014. Decyzja nr DKK2-420/3/13/MIW. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 19. Wårell Linda. 2005. "Defining geographic coal markets using price data and shipments data". Energy Policy 33 (17): 2216-2230, doi:10.1016/j.enpol.2004.04.020.
 20. Werden Gregory J. 1981. "The use and misuse of shipments data in defining geographic markets". Antitrust Bulletin 26: 719-737.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu