BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Takács-György Katalin (Óbuda University, Hungary)
Tytuł
Innovation for Food Safety
Innowacje dla większego bezpieczeństwa żywności
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 347-351, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Bezpieczna żywność, Kapitał ludzki
Innovations, Safe food, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bezpieczeństwo i jakość żywności zarówno na etapie produkcji, jak i później jest zadaniem angażującym wszystkie podmioty łańcucha żywnościowego, które jedynie dzięki ciągłej modernizacji mogą sprostać zróżnicowanym i coraz bardziej restrykcyjnym wymaganiom. Badanie pokazuje na przykładach węgierskich firm, że producenci rolni i firmy spożywcze mogą tworzyć i wprowadzać nowe rozwiązania przez naśladowanie i innowacje oraz mogą na bieżąco odpowiadać na sytuację rynkową, co prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów i większej konkurencyjności. Wszystkie zaprezentowane analizy przypadków pokazują, że aby osiągnąć te cele niezbędna jest wiedza, otwartość i zdolności menedżerskie. Potrzebna jest także współpraca z innymi podmiotami w branży.(abstrakt oryginalny)

Safe food production and establishing food security are tasks which all actors in the food chain are actively involved in and can only be met if the participants are willing to constantly adopt to ever more varied and stringent requirements. The study, using examples from Hungary, reveals that agricultural food companies can create and apply solutions through imitation, adaptive innovation and by responding, in realtime, to market situations, thus leading to resource efficiency and competitiveness. To attain the aforementioned, all the presented case study reports require the acquisition of information, an open-minded approach and sound managerial skills. Primarily, there is a need for cooperation among the food chain participants, especially from the side of small and medium farms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abulrub Abulrub H.G., Junbae Lee. 2012. "Open innovation management: challenges and prospects". Procedia. Social and Behavioral Sciences 41: 130-138.
 2. Baranyai Zoltán, Dániel Béres, Gábor G.Szabó, Miklós Vásáry, István Takács. 2011. "Factors of trust in machinery sharing arrangements". Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 13 (6): 18-22.
 3. Chesbrough Henry, Olivier Gassmann, Ellen Enkel. 2009. "Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon". R&D Management 39 (4): 311-316.
 4. Dries Liesbeth, Stefano Pascucci, Áron Török, József Tóth. 2014. "Keeping Your Secrets Public? Open Versus Closed Innovation Processes in the Hungarian Wine Sector". International Food and Agribusiness Management Review 17 (1): 147-162.
 5. Ercsey György, Mária Ercsey-Ravasz, Zoltán Toroczkai, Zoltán Lakner, József Baranyi. 2012. "Complexity of the International Agro-Food Trade Network and Its Impact on Food Safety". PLOS one 7 (5): 8, doi:10.1371/journal.pone.0037.
 6. EC (European Commission). 2007. Food Traceability. Facscheet. http://ec.europa.eu/food/safety/docs/ gfl_req_factsheet_traceability_2007_en.pdf .
 7. EUFIC. 2014. Food traceability: Cornerstone of EU food safety policy. http://www.eufic.org/article/en/artid/ Food_traceability_cornerstone_of_EU_food_safety_policy, accessed 13 March, 2016.
 8. Food Chain Strategy (2022). 2013. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia. http://elelmiszerlanc.kormany.hu/ download/4/39/70000/ LBS 4_1_20130711.pdf, accessed 13 March, 2016.
 9. Husti István, Klára Béres. 2015. "Az adaptív innováció jó példája: a sávművelés megjelenése Magyarországon". Gazdálkodás 59 (5): 443-452.
 10. Lawson L.G., Pedersen, S.M., Kirketerp, I. M., Sorensen, C.G., Oudshoorn, F.W., Pesonen, L., Fountas, S., Chatzinikos, T., Blackmore, S., Herold, L., Werner, A. 2010. Initial technology assessment of farmers' perception of information intensive farming, FutureFarm Project, 1-19. http://www.futurefarm.eu/node/215.
 11. Lee Sungjoo, Gwangman Park, Byungun Yoon, Jinwoo Park. 2010. "Open innovation in SMEs - An intermediated network model". Research Policy 39: 290-300.
 12. Lencsés Enikő, István Takács, Katalin Takács-György. 2014. "Farmers' Perception of Precision Farming Technology among Hungarian Farmers". Sustainability 6: 8452-8465.
 13. Lőwenberg-DeBoer Jess. 2015. "The Precision Agriculture Revolution Making the Modern Farmer". Article in Foreign Affairs (Council on Foreign Relations) 94 (3): 105-112.
 14. Maciejczak Mariusz. 2012. "The concept of SMART specialization in the development of agribusiness sector on the example of clusters of innovations in agribusiness in Mazovia Province". Annals of PAAAE XIV 6: 169-176.
 15. Osvay György 2015. "A nagygazdaságokban: "Minden falat magyar" - innovációval". Gazdálkodás 59 (3): 261-268.
 16. Regulation EU 178/2002 on food low. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: L:2002:031:0001:0024:en:PDF.
 17. Reichardt M., Carsten Jürgens. 2009. "Adoption and future perspective of precision farming in Germany: results of several surveys among different agricultural target groups". Precision Agriculture 10: 73-94.
 18. Széll Endre, Péter Streb, István Földi, László Jankó. 2006. A kukorica vegyszeres gyomirtása sávpermetezéssel. [In] ed. Takácsné György K. Növényvédő szer használat csökkentés gazdasági hatásai, 164. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó.
 19. Soós Bago. 2015. "Az élelmiszer-előállításban: Példák az innovációra a Soós Tészta Kft. Gyakorlatából". Gazdálkodás 59 (3): 261-268.
 20. Takácsné-György Katalin. 2015. "Agrárinnováció a gyakorlatban - avagy miért ilyen lassú a helyspecifikus növénytermelés terjedése?". Gazdálkodás 59 (6): 517-526.
 21. Takács-György Katalin, Ahmad Mohammad Pour Toyserkani. 2014. "Imitation vs. innovation in the SME sector". Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists XVI (2): 281-286.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu