BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewski Marcin (Uniwersytet Łódzki), Morawski Paweł (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Wykorzystanie koncepcji Internetu rzeczy w społeczeństwie informacyjnym
The Use of the Concept of the Internet of Things in the Information Society
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 1, s. 141-153, rys., bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - zarządzanie informacją i technologią w biznesie
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Internet, Ekosystem, Technologie internetowe, Internet rzeczy
Information society, Internet, Ecosystem, Internet technologies, Internet of Things (IoT)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawową ideą Internetu rzeczy jest umożliwienie gromadzenia, wymiany, przetwarzania danych z jednoznacznie identyfikowanych przedmiotów za pośrednictwem sieci komputerowej.
Internet rzeczy rozumiany jest jako ekosystem, w którym przedmioty komunikują się między sobą dzięki człowiekowi lub bez niego. Mogą zachodzić interakcje typu osoba - osoba, osoba - maszyna, maszyna - maszyna. Do wymiany informacji niezbędne jest urządzenie wyposażone w sensor, umożliwiające zebranie danych, a następnie przekazanie ich do bazy danych. (fragment tekstu)

The concept of Internet of Things is a very important paradigm in Information Technology. Currently, the information society is developing at a very fast pace. One of the main determinants in information society is the concept of the Internet of Things. The merging between the concept and the information society has been going on for a long time. The author introduces as many things in everyday life which would change due to the concept of Internet of Things and argues that each of us belongs to the virtual society. The use of technological developments and new scientific discoveries in the concept of the Internet of things for many spheres of human activity is explained. The author would like to present significant element of the Internet of Things architecture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashton K. (2009), That 'Internet of Things' Thing, "RFID Journal".
 2. Bandyopadhyay D., Sen J. (2011), Internet of Things - Applications and Challenges in Technology and Standardization, "Wireless Personal Communications", Vol. 1, No. 58.
 3. Baranowski M. (2015), Funkcjonalne i dysfunkcjonalne aspekty społeczeństwa sieciowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 4. Castells M. (2013), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Faroog M.U., Waseem M., Mahzar S., Khairi A., Kamal T. (2015), A Review on Internet of Things, "International Journal of Computer Application", Vol. 1, No. 113.
 6. Januszewski A. (2012), Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Gajewski J.M. (2016), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 8. Grabara J., Graba I. (2010), Systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką [w:] Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K, Gąsiorkiewicz A., Informatyka gospodarcza, t. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Grzywak A. (2015), Internet w społeczeństwie informacyjnym: nowoczesne systemy informatyczne i ich bezpieczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Gornicza.
 10. Khan R., Khan S.U., Zaheer R. Khan Sh. (2012), Future internet: The internet of Things Architecture, possible Applications and Key Challenges, "10th International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT)".
 11. Manylka J., Chul M., Bisson P., Woetzel J., Dobbs R., Bughin J., Aharon D. (2015), The internet of things: mapping the value beyond the hype, McKinsey Global Institute.
 12. Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice.
 13. Miller M. (2016), Internet rzeczy: jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Niyato D. (2012), Economics of Internet of Things (IoT): An Information Market Approach, "Computer Science".
 15. Osika G. (2016), Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych, UNIVERSITAS, Krakow.
 16. Pontin J. (2005), Bill Joy's Six Webs, "MIT Technology Review".
 17. Roszkowska-Menkes M. (2015), Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi, Szkoła Głowna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 18. Rostański M. (2014), Internet in the information society : insights on the information systems, structures and applications, Academy of Business, Dąbrowa Gornicza.
 19. Szewczyk A. (2015), Społeczeństwo informacyjne oraz informacja publiczna w gospodarce cyfrowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 20. Śliwiński A. (2015), Ekonomia sieci: jak globalne sieci opętały świat, Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa.
 21. Vermesan O. (2014), Internet of things: from research and innovation to market deployment, River Publishers, Gistrup.
 22. Weiser M. (1991), The computer for the 21st century, "Scientific American Ubicomp Paper".
 23. Zeng L. (2012), A Security Framework for Internet of Things Based on 4G Communication, "International Conference on Computer Science and Network Technology (ICCSNT)".
 24. Zhang Y. (2011), Technology Framework of the Internet of Things and Its Application, Electrical and Control Engineering (ICECE).
 25. Żurak-Owczarek C. (2011), Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.
 26. Kokot W., Kolenda P. (2015), Czym jest Internet rzeczy, "IAB Polska", http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu