BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasąg Zbigniew (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju)
Tytuł
Efektywność stosowania środków technicznych w gospodarstwach rodzinnych korzystających z dofinansowania Unii Europejskiej
Effectiveness of Technical Equipment in Family Farms Obtaining Subsidies from the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 374-379, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Mechanizacja rolnictwa, Rodzinne gospodarstwo rolne, Pomoc dla rolnictwa, Pomoc finansowa UE, Wyniki badań
Effectiveness, Agricultural mechanization, Family farm, Aid to agriculture, EU financial aid, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem pracy jest określenie efektywności stosowania środków technicznych w odniesieniu do produkcji towarowej netto i kwoty pomocy w gospodarstwach rodzinnych. W latach 2004-2009 przebadano 70 gospodarstw rodzinnych, które podzielono na grupy według: kwoty pomocy, powierzchni użytków rolnych, wielkości ekonomicznej i dochodu przedsiębiorstwa. Analiza relacji pomiędzy uzyskiwanymi efektami produkcyjnymi a ponoszonymi nakładami pozwoliła określić efektywność zaangażowanych środków mechanizacji. Efektywność stosowania środków technicznych (JZ/kosztu użytkowania maszyn) zwiększała się wraz ze wzrostem kwoty pomocy, a różnice pomiędzy największą i najmniejszą kwotą były ponadtrzykrotne. Wskaźnik efektywności techniki rolniczej (kwoty pomocy/kosztu użytkowania maszyn) najwyższy był w gospodarstwach o powierzchni 50-70 ha UR, kwocie pomocy 100-150 tys. zł oraz wielkości ekonomicznej 16-40 ESU. Efektywność w odniesieniu do kwoty pomocy i odtworzeniowej wartości maszyn, była największa w gospodarstwach o najwyższych kryteriach wartości podziału.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the effectiveness of technical equipment with regard to nett commodity production and the amount of subsidy in family farms. In the years 2004-2009, 70 family farms were studied and grouped according to: amount of subsidies, area of arable land, economic size units and business income. The analysis of the relationship between production outputs and inputs made it possible to assess the effectiveness of the used means of mechanization. The effectiveness of use of technical equipment (Revenue Unit RU/costs of use of machines) increased with an increase in the amount of subsidy and the difference between the highest and the lowest amount was more than threefold. The index of the effectiveness of agricultural technical equipment (amount of subsidy/cost of using machines) was the highest in farms: area of 50-70 ha AR, amount of subsidy 100-150 thousand PLN and economic size 16-40 ESU. Effectiveness with respect to the amount of subsidy and the replacement value of machines was the highest in farms with the highest values of the grouping criteria.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. KER PAN. 1996. "Stanowisko Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w sprawie rodzinnych gospodarstw rolniczych w Polsce". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 88-89.
  2. Klepacki Bogdan (red.). 1999. Katalog norm i normatywów. SGGW, Warszawa, 1-258.
  3. Kocira Sławomir, Józef Sawa. 2005. "Koszty mechanizacji w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej". Inżynieria. Rolna 6 (66): 321-328.
  4. Kocira Sławomir, Józef Sawa. 2008. "Techniczne uzbrojenie procesu pracy w różnych typach gospodarstw rolniczych". Inżynieria Rolnicza 2 (100): 83-87.
  5. Sawa Józef. 2009. "Koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w gospodarstwach rolnych". Inżynieria Rolnicza 8 (117),: 183-188.
  6. Wasąg Zbigniew. 2014. "Koszty eksploatacji środków technicznych a dochód przedsiębiorstwa". Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 220-225.
  7. Wasąg Zbigniew. 2015. "Wpływ wybranych czynników na efektywność wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w gospodarstwach rodzinnych". Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 336-341.
  8. Wójcicki Zdzisław. 2001. Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Kraków: PTIR.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu