BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guth Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Stępień Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych FADN w makroregionach unii europejskiej względem determinant produkcji mleka
Diversity of FADN Milk Farms in Macro-Regions of the European Union in Terms of Milk Production Determinants
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 4, s. 86-91, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Analiza czynnikowa, Analiza skupień, Wyniki badań
Milk production, Factor analysis, Cluster analysis, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie zróżnicowania gospodarstw w makroregionach Unii Europejskiej względem ekonomicznych determinant produkcji mleka w 2011 roku. Podjęto próbę zbadania, czy i w jaki sposób czynniki decydujące o zróżnicowaniu rynku mleka w 2011 roku różnicują gospodarstwa mleczne FADN w makroregionach Unii Europejskiej. Posłużono się analizą czynnikową, w ramach której wyróżniono czynniki wpływające na produkcję mleka w gospodarstwach mlecznych FADN w makroregionach UE, tj. relacje rynkowe (cenowo-kosztowe), zasoby czynników wytwórczych i sytuację finansową gospodarstw mlecznych FADN w makroregionach UE. Przeprowadzono hierarchiczną analizę skupień metodą Warda w celu odnalezienia gospodarstw o podobnych uwarunkowaniach ekonomicznych do produkcji mleka. Ponadto określono, czy polskie makroregiony są konkurencyjne w produkcji mleka w skali UE.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to determine the diversity of dairy farms in macro-regions of the European Union in terms of economic determinants of milk production in 2011. The focus was to investigate whether and how the factors of differentiation of the milk production in 2011 diversify production results of farms. To achieve that there was factor analysis used, which distinguished the factors that influence milk production in FADN dairy farms in macro-regions of the European Union, ie. market relations (price-cost), resources of production factors and the financial and assets situation of dairy farms FADN macro-regions in the European Union. Then there was a hierarchical cluster analysis using Ward method conducted to find farms from EU regions with similar economic conditions for milk production. It also specifies if the Polish macro-regions are competitive in milk production in the European Union.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski Andrzej, Marta Guth. 2016. Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniem Polski. Warszawa: PWN.
 2. Grontkowska Anna. 2012. "Zmiany w wynikach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych najsilniejszych ekonomicznie w latach 2004-2009 w krajach Unii Europejskiej". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 58-69.
 3. Guth Marta. 2015. "Diversity of FADN milk farms in milk farms in the regions of the European Union in 2011". Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 119-124.
 4. Matuszczak Anna. 2012. Podobieństwa i różnice w rozwoju regionów rolnych UE-25 - próba określenia czynników pro wzrostowych. [W] Determinanty rozwoju regionów w Europie; Społeczeństwo, gospodarka, turystyka, red. K. Pająk, T. Różanski, 156-174. Piła: Poli Druk Poznań.
 5. Migdał-Najman Kamila. 2011. "Analiza porównawcza wybranych metod analizy skupień w grupowaniu jednostek o złożonej strukturze grupowej". Zarządzanie i Finanse 11 (3, cz. 2): 179-194.
 6. Parzonko Andrzej. 2013. Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 7. Poczta Walenty, Arkadiusz Sadowski, Joanna Średzińska. 2008. "Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95 (1): 42-56.
 8. Sass Roman. 2007. "Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 93 (2): 71-79.
 9. Seremak-Bulge Jadwiga. 2011. Rynek mleka na progu 2011 r. Białystok: Polska Izba Mleka.
 10. Świtłyk Michał, Wojciech Ziętara (red.). 2012. Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego. Raport 2012. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 11. Wójcik Agata. 2010. "Koszty i dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach krajów europejskich". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 97 (1): 67-73.
 12. Wójcik Agata. 2012. "Koszty i dochodowość produkcji mleka w europejskich gospodarstwach utrzymujących do 50 krów". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 100-107.
 13. Ziętara Wojciech. 2010. "Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006- 2008". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 97 (1): 53-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu