BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malik Gabriela (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
Tytuł
Zależności długookresowe stóp zwrotu cen kontraktów terminowych na produkty rolne
Long-term Dependences for Return Rates of Futures' Prices For Agricultural Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2016, z. 12, s. 175-190, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Produkty rolne, Kontrakty długoterminowe, Stopa zwrotu, Statystyka opisowa, Badania empiryczne
Agricultural products, Long-term contracts, Rate of return, Descriptive statistics, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie statystycznych własności rozkładu cen produktów rolnych notowanych na giełdzie towarowej w Chicago, w szczególności zaś kukurydzy, soi i pszenicy oraz sprawdzenie efektu istnienia długiej pamięci w badanych szeregach czasowych. Aby osiągnąć zamierzony cel przedstawione zostały statystyki opisowe i wyniki testów normalności stóp zwrotu badanych produktów rolnych oraz ich ilustracje graficzne. W celu zdiagnozowania efektu długiej pamięci w badaniach empirycznych zastosowany został test GPH, z kolei wnioskowanie zostało oparte na podstawie estymacji semiparametrycznego parametru integracji ułamkowej d, jako współczynnika z równania regresji, w którym zmienną objaśniającą jest logarytm periodogramu.(abstrakt oryginalny)

The purpose for this article is to present the statistical properties of the distribution of the prices for agricultural products traded on a commodity exchange in Chicago, especially corn, soybeans and wheat, and to examine the impact of the existence of long memory in the studied time series. To achieve the goal there have been presented descriptive statistics and the results of tests of normality for return rates of the examined agricultural products and their graphic illustrations. In order to diagnose a long memory effect in empirical research there has been applied a GPH test. Deducting then has been based on the estimation of d - semiparametric parameter for fractional integration, as the rate of the regression equation in which for the independent variable function periodogram logarithm is applied.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bollerslev T., Mikkelsen H.O., Modeling and pricing long memory in stock market volatility, "Journal of Econometrics" 1996, vol. 73, s. 151-184.
 2. Ding Z., Granger C.W.J., Engle R.F., A long memory property of stock market returns and a new model, "Journal of Empirical Finance" 1993, vol. 1, s. 83-106.
 3. Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 4. Doukhan P., Oppenheim G., Taqqu M.S. (red.), Theory and applications of long-range dependence, Birkhauser, Boston 2003.
 5. Fama E.F., Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, "Journal of Finance" 1970, vol. 25, s. 383-417.
 6. Geweke J., Porter-Hudak S., The estimation and application of long memory time series models, "Journal of Time Series Analysis" 1983, vol. 4, s. 221-238.
 7. Granger C.W.J., Joyeux R., An introduction to long-memory time series and fractional differencing, "Journal of Time Series Analysis" 1980, vol. 1, s. 15-30.
 8. Henry M., Robinson P.M., Bandwidth choice in Gaussian semiparametric estimation of long range dependence, [w:] Athens Conference on Applied Probability and Time Series Analysis, vol. II. Time Series Analysis, In Memory of E.J. Hannan, red. P.M. Robinson, M. Rosenblatt, Springer, New York 1996.
 9. Hosking J.R.M., Fractional differencing, "Biometrika" 1981, vol. 68, s. 165-176.
 10. Hurst H.R., Long-term storage capacity of reservoirs, "Transactions of the American Society of Civil Engineers" 1951, vol. 1, s. 519-543.
 11. Hurvich C.M., Deo R.S., Brodsky J., The mean squared error of Geweke and Porter-Hudak's estimator of the memory parameter of a long memory time series, "Journal of Time Series Analysis" 1998, vol. 19, s. 19-46.
 12. Kirman A., Teyssiere G. (red.), Long memory in economics, Springer Verlag, Berlin 2006.
 13. Künsch H.R., Statistical aspects of self-similar processes, [w:] Proceedings of the First World Congress of the Bernoulli Society, red. Y. Prokhorov, V.V. Sazanov, VNU Science Press, Utrecht 1987, s. 67-74.
 14. Osińska M., Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 15. Peters E.E., Fractal market analysis: applying chaos theory to investment and economics, John Wiley & Sons, New York 1994.
 16. Robinson P.M., Semiparameteric analysis of long-memory time series, "Annals of Statistics" 1994, vol. 22, s. 515-539.
 17. Robinson P.M., Log-periodogram regression of time series with long range dependence, "Annals of Statistics" 1995, vol. 23, s. 1048-1072.
 18. Sowell F.B., Maximum likelihood estimation of stationary univariate fractionally integrated time series models, "Journal of Econometrics" 1992, vol. 53, s. 165-188.
 19. Velasco C., Non-stationary log-periodogram regression, "Journal of Econometrics" 1999, vol. 91, s. 325-371.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-5391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu