BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakowska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ageing of Rural Population in Mazovian Province
Starość demograficzna obszarów wiejskich województwa mazowieckiego
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 4, s. 202-206, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Demografia, Obszary wiejskie, Analiza statystyczna, Przestrzenna analiza statystyczna
Demography, Rural areas, Statistical analysis, Spatial statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Przedstawiono statystyczną i przestrzenną analizę poziomu starości ludności obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, przeprowadzoną przy wykorzystaniu danych GUS, na poziomie gmin (LAU2), które zostały zdefiniowane jako wiejskie na podstawie klasyfikacji DEGURBA. Wyniki dowodzą, że wszystkie gminy regionu są stare według skali ONZ, jednak wiejskie gminy przyległe do dużych miast województwa oraz do Ostrołęki są relatywnie najmłodsze. Ludność Warszawy jest starsza niż ludność przyległych gmin wiejskich. W gminach wiejskich występuje silna korelacja pomiędzy udziałem osób starych (65+) a wskaźnikiem A. Sauvy oraz bardzo słaba korelacja pomiędzy udziałem osób starych i wskaźnikiem podwójnego starzenia.(abstrakt oryginalny)

The paper presents statistical and spatial analysis of ageing of rural population in Mazovian Voivodship. The analysis using population statistics from the Central Statistical Office of Poland, carried out on a local LAU 2 level, where rural areas were defined according to DEGURBA classification, and using classical measures of ageing proves that all rural LAU 2s in the region are old by UNO criteria, however those adjacent to cities and Ostrołęka town are relatively younger. Population of Warsaw is older than population of adjacent rural communes. In case of rural LAU2s there is a strong correlation between the share of the old and Sauvy's index, while there is no linkage between the share of old and double ageing index.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bloom David E., David Canning, Günther Fink. 2011. "Implications of Population Aging for Economic Growth". PGDA Working Paper 64.
 2. Connors Caitilin, Marita Kenrick, Anna Bloch. 2013. 2013 Rural Ageing Research. London: Department for Environment, Food & Rural Affairs.
 3. EC. 2008. Demography report 2008. Meeting social needs in an ageing society. SEC(2008) 2911. Brussels: European Commission.
 4. EC. 2015. The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013- 2060). Brussels: European Commission.
 5. Hash Kristina M., Elaine T. Jurkowski, John A. Krout (eds.). 2015. Ageing in Rural Places. Programs, Policies, and Profesional Practice. New York: Springer.
 6. Johnson Malcolm L., Vern L. Bengtson, Peter G. Coleman, Thomas B.L. Kirkwood (eds.). 2005. The Cambridge handbook of age and ageing. United Kingdom: Cambridge University Press.
 7. Rakowska Joanna. 2013. Klasyfikacje obszarów - kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno- -statystyczne. Warszawa: Wieś Jutra.
 8. Rakowska Joanna. 2016. "Changes in ageing of communes (LAU2s) in Poland between 1995 and 2014". Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 15 (2): 127-138.
 9. Stanny Monika. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: IRWiR PAN.
 10. Śleszyński Przemysław. 2012. "Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego". Przegląd Geograficzny 86 (4): 559-576.
 11. Walsh Kieran, Padraic Ward. 2013. Social Exclusion and Ageing in Rural Areas. Patterns and Implications. Galway: ICSG, Rural Ageing Observatory.
 12. Wenger Clare. 2001. "Myths and realities of ageing in rural Britain". Ageing and Society 21: 117-130.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu