BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawisza Sławomir (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Buczkowska Kamila (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Ocena działalności agroturystycznej w powiecie żnińskim województwa kujawsko-pomorskiego
Evaluation of Agritourist Activites in Żnin District of Kujawsko-Pomoreskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 4, s. 265-271, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Obszary wiejskie, Turystyka, Rozwój, Wyniki badań
Agrotourism, Rural areas, Tourism, Development, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Zaprezentowano wyniki badań, które zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2014 roku. Respondentami badań ankietowych byli właściciele 20, spośród 24 aktywnie działających gospodarstw agroturystycznych na obszarze powiatu żnińskiego. Jak wynika z badań, dofinansowanie z UE oraz innych źródeł nie było głównym powodem podejmowania działalności agroturystycznej w powiecie żnińskim. Ważniejsza była chęć uzyskania dodatkowych dochodów z prowadzonej działalności. Badane obiekty charakteryzowała różnorodność ofert dla turystów, jednak ujemną cechą był brak typowo agroturystycznych atrakcji związanych z gospodarstwem rolnym. Stwierdzono także wysoki poziom zadowolenia właścicieli z prowadzonej działalności agroturystycznej. Wśród badanych osób, które były właścicielami gospodarstw agroturystycznych przeważali respondenci z wykształceniem średnim, w wieku 50 lat i więcej, prowadzący gospodarstwa do 10 ha oraz najczęściej były to kobiety.(abstrakt oryginalny)

This study presents the results of surveys which were carried out in November and December 2014. The respondents were owners of 20, out of 24 farms operating in the area of Żnin District. Gaining additional profits from the agritourist activities was what they were interested in. The studied agritourist objects provided a big variety of offers. However, a lack of typical agritourist attractions, connected with farming, was found to be a drawback. It was found that the farm owners were highly satisfied with agritourist activities. The surveyed farm owners were mainly graduates of high schools, 50 years and more, running farms up to 10 ha and they were mostly women.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drzewiecki Maciej. 2001. Podstawy agroturystyki. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 2. Jalinik Mikołaj, Romuald Ziółkowski (red.). 2007. Agroturystyka stan i perspektywy rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 3. Karbowiak Katarzyna. 2013. "Formy oddziaływania władz gminnych na rozwój agroturystyki na przykładzie gminy Poddębice". Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 81-93.
 4. Karbowiak Katarzyna. 2014. "Rozwój agroturystyki w Polsce w latach 2010-2013". Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 34-44.
 5. Kłodziński Marek. 2010. "Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej". Studia BAS 4 (24): 9-28.
 6. Prus Piotr, Magdalena Ratkowska. 2006: Agroturystyka na tle pozostałych działalności pozarolniczych na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego. [W] Integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki, red. A. Sadowski, 119-124. Białystok: Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia.
 7. Sikora Jan. 2012. Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa: Wyd. C.H Beck.
 8. Sikorska-Wolak Izabella (red.). 2008. Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 9. Sznajder Michał, Lucyna Przezbórska. 2006. Agroturystyka. Warszawa: PWE.
 10. Wiatrak Andrzej Piotr. 2013. "Strategie rozwoju gmin wiejskich jako narzędzie wspomagania działalności turystycznej". Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 71-80.
 11. Zawisza Sławomir, Anna Jankowska-Dymet. 2004. Turystyka i agroturystyka jako forma zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce. [W] Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie Mazowszu i Podlasiu, red. Z.J. Przychodzeń, 53-44.Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 12. Zawisza Sławomir, Anna Jankowska-Dymet. 2006. "Organization of boarding for tourists on agritourist farms (on the example of Kujawsko-Pomorskie Province)". ACTA Scientiarum Polonorum. Oeconomia 5 (1): 89-95.
 13. Zawisza Sławomir, Agnieszka Orzłowska. 2008. Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości mieszkańców wsi w gminie Chojnice. [W] Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak, 95-105.Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu