BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecki Adam (Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa)
Tytuł
The Role of New Legal Regulations in Creating Civil Society in Poland after 1989
Źródło
Law and Administration in Post-Soviet Europe, 2016, vol. 3, iss. 1, s. 24-36, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Konstytucja, Prawa obywatelskie, Fundacje, Stowarzyszenia
Civic society, Constitution, Civil Rights, Foundation, Associations
Abstrakt
Democratic legal state and civil society can be equaled. Civil society is able to function only on the basis of a favourable legal system, within which constitution, and within it, specialized institutions protecting civil rights and freedoms act. In Poland, after regaining in 1989 the actual independence, there was the need for the gradual and consequent introduction of reforms enabling to build the frames of a civil society from the basis. Firstly, the experience of democratic, developed states served as legal examples, next the acts of international law, including the law of the European Union. Therefore, several stages of constructing the civil society can be distinguished throughout the period of over 26 years, during which the state had been undergoing the reforms. The first period had lasted by the time the Constitution of the Republic of Poland was enacted in 1997.(fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberski R., Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych [Constitutional Tribunal in Polish Political Systems], Wrocław 2010.
 2. Bardach J., Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacje [Civil Society and Its Representations], Warszawa 1995.
 3. Białas T., Od społeczeństwa obywatelskiego do budowy trzeciego sektora w gospodarce [From Civil Society to Constructing the Third Sector in Economy] [in:] Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy [The Management in Public and Civil Sectors. Chosen Issues], ed. G. Pawelska-Skrzypek, Kraków 2006.
 4. Dahrendorf R., Co zagraża społeczeństwu obywatelskiemu [What Threatens Civil Society] [in:] Europa i społeczeństwo obywatelskie [Europe and Civil Society], ed. K. Michalski, Warszawa - Kraków 1994.
 5. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności [Self-government. Basics of System and Functioning], Warszawa 2008.
 6. Kieżun W., Struktury i kierunki zarządzania państwem [The Structures and Directions of Managing the State] [in:] Dobre państwo [A Good State], ed. W. Kieżun, J. Kubin, Warszawa 2004.
 7. Koneczny F., Chrześcijaństwo według ustrojów życia społecznego [Christianity According to the Systems of Social Life], Krzeszowice 2003.
 8. Kowalik T., Własność, właściciel a sprawiedliwość społeczna [Property, Owner, and Social Justice] [in:] Europa właścicieli [Europe of Owners], ed. Z. Galor, Poznań 2005.
 9. Olejniczak-Szałowska E., Prawo społeczności lokalnych do rozstrzygania spraw w drodze referendum [The Right of Local Communities to Resolve Issues by Referendum], "Samorząd Terytorialny" 1993, vol. 7-8.
 10. Pikulińska M., Kondycja społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce [The Condition of Civil Society in Contemporary Poland] [in:] Refleksje o prawie, państwie i społeczeństwie [The Reflections on Law, State and Society], ed. A. Turska, Warszawa 2005, http:// akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/kondycja-spoleczenstwa- obywatelskiego-we-wspolczesnej-polsce.html, [15.12.2015].
 11. Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej [The Constitutional Law of the Republic of Poland], ed. P. Sarnecki, Warszawa 2002.
 12. Prawo administracyjne [The Administrative Law], ed. J. Boć, Wrocław 2010.
 13. Rakowska-Trela A., Komentarz do art. 164 Konstytucji RP [The Commentary to art. 164 of the Constitution of the Republic of Poland], http://www.annarakowska.pl/post/komentarz-do-art-164-konstytucji- rp-28/, [01.02.2106].
 14. Sękowska E., Referendum gminne - uregulowania i praktyka [The Commune Referendum - regulations and practice] [in:] Referendum w Polsce i Europie Wschodniej [Referendum in Poland and Eastern Europe], ed. M.T. Staszewski, D. Waniek, Warszawa 1996.
 15. Shils E., Co to jest społeczeństwo obywatelskie [What Civil Society Is] [in:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo [Europe and the Civil Society. Talks in Castel Gandolfo], red. K. Michalski, Warszawa - Kraków, 1994.
 16. Smolarkiewicz E., Społeczeństwo obywatelskie - lokalizm a kapitał kulturowy [Civil Society - Locality and Culture Capital] [in:] Praca i kapitał społeczny w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego [Labour and Social Capital in the Process of Construction Civil Society], ed. J. Stępień, Poznań 2006.
 17. Słownik Języka Polskiego [Dictionary of the Polish Language], Warsaw 1998.
 18. Strzelecki A., Aktywność obywatelska jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego w miastach Województwa kujawsko-pomorskiego[Civil Activity of Auxiliary Units of Local Self-Government in Towns of Kujawsko-Pomorskie Region] [in:] "Zarządzanie Publiczne" 2013, vol. 3, Kraków 2014.
 19. Tuziak B, Pożądane kierunki i sfery działań rządu w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych Polski południowo-wschodniej [Demanded Directions and Spheres of the Government Activity in the Opinions of the Representatives of Local Self-Governments of South- -Eastern Poland] [in:] Dobre Państwo [Good State], ed. W. Kieżun, J. Kubin, Warszawa 2004.
 20. Winczorek P., Dobre państwo - spojrzenie prawnika [Good State - a Lawyer's View] [in:] Dobre państwo [Good State], ed. W. Kieżun, J. Kubin, Warszawa 2004.
 21. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku [Commentary to the Constitution of the Republic of Poland from 2nd April 1997], Warszawa 2008.
 22. Załęski P.S., Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie [Neo-liberalism and Civil Society], Toruń 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-5544
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu