BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czepczyńska Emilia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Changes in the Polish Education System after 1989
Źródło
Law and Administration in Post-Soviet Europe, 2016, vol. 3, iss. 1, s. 37-43, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
System edukacji, Prawo, Przemiany polityczne
Educational system, Law, Political changes
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
In a democratic state where two powers supported by a relatively equal parts of the society struggle on political grounds, it is a frequent case that a conflict appears concerning the determination of the election result. Such a situation is not rare, thus there is the necessity of creating mechanisms solving arguments, since there must be a methodology of the definite determination of the elections outcome. Otherwise, the lack of this methodology might lead to deep, long-lasting political crises. In the recent years we could observe complications associated with this issue in numerous countries worldwide, and the example of the events Ukrainian so called "Orange Revolution" that happened at the end of 2004 and the beginning of 2005, is one of the symptoms of potential conflicts.(fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego oraz Komisji Ustawodawczej Nr 1412/X kad., Warszawa 1991 [Newsletter from the session of the Commission of National Education, Learning and Technological Advancement and the Legislative Commission No 1412/X term, Warsaw 1991].
 2. Druk Sejmowy nr 814, Sejm RP X kadencji [Sejm draft No 814, The Sejm of the Republic of Poland of the X term of office], Warszawa 1991.
 3. Druk Sejmowy nr 1017, Sejm RP X kadencji, [Sejm draft No 1017, The Sejm of the Republic of Poland of the X term of office], Warszawa 1991.
 4. Kotarski K., Praca szkoły w świetle obowiązujących przepisów [School functioning in the light of applicable regulations], Warszawa 1968.
 5. Kupisiewicz Cz., Propozycje i kierunki reform szkolnych w USA, Anglii i Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych [Suggestions and directions of school reforms in the USA, England and Poland at the end of the 1980s and the beginning of the 1990s], Warszawa 1994.
 6. Kurzyna-Chmiel D., Oświata jako zadanie publiczne [Education as a public task], Warszawa 2013.
 7. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Priorytety edukacyjne w Polsce [Educational Priorities in Poland], Warszawa 1990.
 8. Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz [The Act of the Education System. Commentary], Warszawa 2012.
 9. Pęcherski M., System oświatowy w Polsce Ludowej na tle porównawczym [The Education System in the Polish People's Republic. Comparative study], Wrocław 1981.
 10. Stanowisko podzespołu ds. oświaty, nauki i postępu technicznego Okrągłego Stołu [The Round Table Committee in charge of Education, Learning and Technological Advancement and its standpoint], http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/biblioteka-pliki/porozumieniaokraglego- stolu.html, [23.07.2013].
 11. Sprawozdanie Stenograficzne z 70. posiedzenia Sejmu w dniu 24 sierpnia 1991 r. [Stenographic Report of the 70th Sejm Session on 24th August 1991], Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-5544
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu