BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Leszek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Tytuł
Zmiany w warunkach bytu gospodarstw domowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Changes in Living Conditions of Households after the Accession of Poland to the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2016, z. 12, s. 224-236, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Gospodarstwa domowe, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych
Poland's economic integration with the EU, Households, Structure of income and expenditure of households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeobrażenia zachodzące w polskiej gospodarce w ostatnich latach, wynikające z procesu integracji z Unią Europejską, spowodowały istotne zmiany w funkcjonowaniu polskich gospodarstw domowych. Urynkowienie gospodarki i jej prywatyzacja spowodowały zmiany w dwóch ekonomicznych wymiarach życia społeczeństwa - w sferze pracy oraz w sferze konsumpcji. Proces integracji przyniósł pewną poprawę warunków bytu polskich gospodarstw domowych. Wzrosły dochody realne, a co za tym idzie i konsumpcja dóbr oraz usług. Zmieniły się również zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych wyrażające się głównie w reakcjach obronnych i przystosowawczych do zmieniającej się sytuacji gospodarczej kraju. Mimo pozytywnych zmian zachodzących w warunkach bytu, okres integracji kojarzy się polskim gospodarstwom domowym z wyrzeczeniami, brakiem pracy i migracją za pracą. W artykule autor przedstawia zmiany zachodzące w warunkach bytu gospodarstw domowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Omówiono w nim w szczególności zmiany zachodzące w dochodach i wydatkach polskich gospodarstw domowych, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Wskazano na tendencje zmian zachodzących w strukturze wydatków oraz w poziomie i strukturze spożycia artykułów żywnościowych. W artykule ukazano również zmiany zachodzące w wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku.(abstrakt oryginalny)

Transformations occurring in the Polish economy in final years, resulting from the integration process with the European Union, caused substantial changes in functioning of Polish households. Privatizing of the economy brought about changes in two economic dimensions of the life of the society - in the sphere of the work and in the sphere of the consumption. In the article, the author presents changes in the living conditions of households after the accession of Poland to the European Union. In particular, it discusses changes occurring in incomes and expenditure of Polish households, both in nominal and real terms. Trends in the structure of expenditure and in the level and structure of the food products consumption are indicated. The article also shows changes in equipping households with durable goods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2013, GUS, portal informacyjny.
 2. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2005.
 3. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2006.
 4. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2007.
 5. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2008.
 6. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2009.
 7. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2010.
 8. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2011.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2012.
 10. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2013.
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2014.
 12. Rudnicki L., Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2006, nr 1 (9).
 13. Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle badań budżetów gospodarstw domowych, www.stat.gov.pl/.../sytuacja_gospodarstw_domowych_w_2013_r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-5391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu