BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztangret Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą marketingową w strukturach sieciowych sektora produktów informatycznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 9 - 283, tab., rys, bibliogr. 492 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Informatyka, Sieci przedsiębiorstw, Zarządzanie
Marketing, Information science, Enterprise networks, Management
Abstrakt
Koncepcje wiedzy marketingowej i zarządzania wiedzą marketingową w przedsiębiorstwach zrodziły się z rynkowej konieczności zarządzania wiedzą ich pracowników, o czym pisze się w wielu pracach naukowych i podręcznikach akademickich z zakresu zarządzania, zarządzania wiedzą i zarządzania personelem, a także w związku z niewystarczającym jak dotąd docenieniem wiedzy, umiejętności, kompetencji klienta i innych partnerów sieciowych w dobie rosnącej świadomości i kompetencji uczestników rynku. Ta kreatywna koncepcja, wykorzystująca m.in. nowe sposoby pobudzania potrzeb klienta, powstała w czasach, w których wiedza i umiejętność posługiwania się nią są czynnikami wytwórczymi. Są one motorem rozwoju wielu branż i gałęzi przemysłowych i usługowych oraz wyznacznikami pozycji gospodarki w wymiarze konkurencji międzynarodowej w związku z serwicyzacją już nie tylko wysoko rozwiniętych zachodnich gospodarek rynkowych. Pozycja na rynku zależy m.in. od unikalnych umiejętności przedsiębiorstwa na polu innowacyjności i efektywności w dziedzinie wykorzystywania technologii lub ich tworzenia, w celu budowy płaszczyzny i wspólnoty wymiany zasobów, w tym wiedzy, w odpowiedzi na potrzeby globalnego społeczeństwa, gospodarki i światowego systemu przepływu informacji (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamson A., Rosenkopf L.: Social Network Effect on the Extend of Innovation Diffusion: A Computer Simulation. "Organization Science" 1997, Vol. 8, No. 3.
 2. Achrol R.S., Kotler R: Marketing in the Network Economy. "Journal of Marketing" 1999, Special issue.
 3. Alavi M., Leidner D.: Knowledge Management Systems: Emerging Views and Practices from the Field. International Conference on System Sciences, 1999.
 4. Alavi M., Leidner D.E.: Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. "MIS Quarterly" 2001, 25 (1).
 5. Alexander A.: Notes on the Synthesis of Form. Harvard University Press, Cambridge, MA 1964.
 6. Allee V.: The Future of Knowledge, Increasing Prosperity through Value Networks. Elsevier Science, USA 2003.
 7. Alvarenga Neto R.C.D., Choo C.W.: Beyond the Ba: Managing Enabling Contexts in Knowledge Organizations. "Journal of Knowledge Management" 2010.
 8. Alvarenga Neto R.C.D.: Gestao do conhecimento em organizaeoes: proposta de mape- amento conceitual integrativo [Knowledge Management in Organizations: An Integrative Conceptual Mapping Proposition]. Editora Saraiva (Saraiva Publishers), Sao Paulo 2008.
 9. Alvesson M., Karreman D.: ODD Couple: Making Sense of the Curious Concept of Knowledge Management. "Journal of Management Studies" 2001, 38, 7.
 10. An Encyclopedia Britannica Company, Merriam-Webster.com, 2012, http://www.merriam -webster.com/dictionary/crowdsourcing [dostęp: 03.02.2014],
 11. Anantatmula V., Kanungo S.: Structuring the Underlying Relations among the Knowledge Management Outcomes. "Journal of Knowledge Management" 2006, 10(4).
 12. Anderson C., Kumar N., Narus J.A.: Sprzedawcy wartości. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 13. Anthony S.D., Johnson M.W., Sinfield J.V., Altman E.J.: Przez innowację do wzrostu. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 14. Anton J.: Customer Relationship Management: Making Hard Decisions with Soft Numbers. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 1996.
 15. Argote L., Ingram P.: Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms. "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 2000, 82.
 16. Badania i rozwój 2014 - światowy system zachęt. e-Gospodarka 22.01.2014, http://www.egospodarka.pl/104424, Badania-i-rozwoj-2014-swiatowy-system-zachet, l,39,l.html [dostęp: 6.10.2014],
 17. Badania i rozwój w Polsce. Deloitte Raport 2013, http://www.deIoitte.com/assets/Dcom PoIand/Local Assets/Documents/Raporty, badania, rankingi/pl_Poland CorporateR&DReport_PL_2013.pdf [dostęp: 6.10.2014].
 18. Badania marketingowe. Red. A. Wódkowski. Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, edycja XIV 2009, edycja XVI 2011/2012 oraz edycja XVIII 2013/2014.
 19. Badanie IBM's "State of Marketing 2012". www.ibm.com [dostęp: 14.02.2014],
 20. Barney J.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "J. Management" 1991,77(1).
 21. Barney J.: Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Addison-Wesley Publishing Company, Reading MA 1997.
 22. Beckman T.: A Methodology for Knowledge Management. International Association of Science and Technolog)' for Development A1 and Soft Computing Conference. Banff., Canada 1997.
 23. Beijerse R.P.U.: Questions in Knowledge Management: Defining and Conceptualizing a Phenomenon. "Journal of Knowledge Management" 1999, 3(2).
 24. Bell D.: The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Basic Books, New York 1973.
 25. Benkler Y.: The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom. New York 2000.
 26. Bennett R., Gabriel H.: Organisational Factors and Knowledge Management within Large Marketing Departments: An Empirical Study. "Journal of Knowledge Management" 1999, 3.
 27. Berners-Lee T., Hendler J.; Lassila O.: The Semantic Web. "Scientific American Magazine" [dostęp: 26.03.2008],
 28. Bierly P., Chakrabarti A.: Generic Knowledge Strategies in the U.S. Pharmaceutical Industry. "Strategic Management Journal", 17/Winter Special Issue.
 29. Blackler R: Knowledge, Knowledge Work and Organizations: An Overview and Interpretation. "Organization Studies" 1995.
 30. Blake P.: The Knowledge Management Expansion. "Information Today" 1998, 15.
 31. Blanc A.: Le travail auXXI siecle. Dunod, Paris 1995.
 32. Błaszczuk A., Brdulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A.: Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 33. Bodker S.: Creating Conditions for Participation: Conflicts and Resources in Systems Design. "Human Computer Interaction" 1996, 11.
 34. Boisot M.: Information and Organizations: The Manager as Anthropologist. Fontana/Collins, London 1987.
 35. Boisot M.H.: Knowledge Assets - Securing Competitive Advantage in the Knowledge Economy. Oxford University Press, New York 1998.
 36. Bontis N., Nick K., Choo Ch.W.: The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge. Oxford University Press, New York 2002.
 37. Bontis N.: Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field. "Journal of Technology Management" 1998, 18.
 38. Boudreau J.W., Ramstad P.R.: Measuring Intellectual Capital: Learning from Financial History. "Human Resource Management" 1997, 36(3).
 39. Boulanger R: Organiser ¡'enterprise en reseaux. Nathan, Paris 1995.
 40. Boulding W., Staelin R., Ehret M., Johnston W.J.: A Customer Relationship Management Roadmap: What Is Known, Potential Pitfalls, and Where to Go. "Journal of Marketing" 2005, Vol. 69, No. 4.
 41. Bounfour A.: The Management of Intangibles. The Organisation's Most Valuable Assets. Routledge, London 2003.
 42. Bowonder B., Miyake T.: Technology Management: A Knowledge Ecology Perspective. "Internat. J. Tech. Management" 2000, 19(7/8).
 43. Brabham D.: Crowdsourcing as a Model for Problem Solving: An Introduction and Cases. "Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies" 2008, 14.
 44. Bratnicki M.: Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania. WN PWN, Warszawa 2002.
 45. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 46. Bray A., Croxson K., Dutton W., Konsynski B.: Senno: A Community-Based, Knowledge Ecosystem. OH DPSN Working Paper No. 7, Oil Distributed Problem-Solving Networks Conference, February 2008.
 47. Brdulak J.J.: Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 48. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 49. Brown S.A.: Customer Relationship Management: A Strategie Imperative in the World of E-business. Wiley, Toronto 2000.
 50. Brown S.J., Duguid P.: The Social Life of Information. Harvard Business School Press, 2000.
 51. Buchel B.: Advances in Strategic Network Formation: Preferences, Centrality, and Externalities. Stidwestdeutscher Verlag fur Hochschulschriften AG KG, 2010.
 52. Bucklin L.P., Sengupta S.: Organizing Successful Co-Marketing Alliances. "Journal of Marketing" 1993, Vol. 57, No. 2, April.
 53. Bukh P.N., Gormsen P., Mouritsen J.: Intellectual Capital Reports on Their Way to the Stock Exchange? Working paper, Aarhus School of Business, Aarhus 2001.
 54. Bukh P.N., Larsen H.T., Mouritsen J.: Constructing Intellectual Capital Statements. "Scandinavian Journal of Management" 2001, Vol. 17, No. 1.
 55. Bukowitz W.R., Williams R.L.: The Knowledge Management Fieldbook. "Financial Times" 2000, Prentice Hall, London.
 56. Bungard W., Fleischer J., Nohr H., Spath D., Zahn E.: Customer Knowledge Management, Integration und Nutzung von Kundenwissen zur Steigerung der Innovation- skraft. Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2003.
 57. Business Process Reengineering: BreakPoint Strategies for Market Dominance. Ed. H. J. Johansson. John Wiley & Sons, 1993.
 58. Buśko B., Śliwiński J.: 1000 słów o komputerach i informatyce. MON, Warszawa 1987.
 59. Cable & Wireless Worldwide, www.cw.com [dostęp: 26.01.2015],
 60. Capozzi M.M.: Knowledge Management Architectures beyond Technolog)'. First Monday, Vol. 12, No. 6-4 June 2007, http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ ojs/index.php/fm/article/view/1871/1754 [dostęp: 12.04.2013],
 61. Carlucci D., Marr B., Schiuma G.: The Knowledge Value Chain: How Intellectual Capital Impacts on Business Performance. "Int J. Technology Management" 2004, Vol. 27, No. 6/7.
 62. Castells M.: Teoria społeczeństwa sieci. Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2012.
 63. Castells M.: The Informational City. Basil Blackwell, NY 1989. Cellary W.: Dlaczego innowacyjność w Polsce się nie udaje. "Computerworld TOP200" 2013.
 64. Chase R.L.: Creating a Knowledge Management Business Strategy. Delivering Bottom- Line Results. "Management Trends International", Lavendon 1998.
 65. Chase R.L.: The Knowledge-Based Organization: An International Survey. "Journal of Knowledge Management" 1997, 1(1).
 66. Chen A.N.K., Edgington T.M.: Assessing Value in Organizational Knowledge Creation: Considerations for Knowledge Workers. "MIS Quart." 2005, 29(2).
 67. Chesbrough H.W.: Open Innovation. The New Imperative for Creativity and Profiting from Technolog)'. Harvard Bussines School, Harvard 2003.
 68. Chini T.C.: Effective Knowledge Transfer in Multinational Corporations. Palgrave Macmillan, Hampshire, UK 2004.
 69. Choo C., Bontis N.: The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge. Oxford University Press, New York 2002.
 70. Choo C.W.: The Knowing Organization: How Organizations Use Information for Consti'uct Meaning, Create Knowledge and Make Decisions. Oxford Press, New York 1998.
 71. Chou S., He M.: Knowledge Management: The Distinctive Roles of Knowledge Assets in Facilitating Knowledge Creation. "J. Inform. Sci." 2004, 30(2).
 72. Christensen C.M., Anthony S.D., Roth E.A.: Seeing What's Next. "Harvard Business School Press", Boston 2004.
 73. Christensen C.M.: Przełomowe innowacje. WN PWN, Warszawa 2010.
 74. Ciao J., You X., Kumar A.: An Agent-Based Framework for Collaborative Negotiation in the Global Manufacturing Supply Chain Network. "Robotics and Computer- Integrated Manufacturing" 2006, 22.
 75. Claypole M.: Learning through Crowdsourcing Is Deaf to the Language Challenge. "The Guardian" 2012, February, London.
 76. Coleman J.S.: Foundations of Social Theoiy. Harvard University Press, Cambridge 1994.
 77. Community; Economic Creativity and Organization. Eds. A. Amin, J. Roberts. Oxford University Press, Oxford 2008.
 78. Computerworld Polska. Ranking Firm Informatycznych i Telekomunikacyjnych. IDG Business Media, 2007-2013.
 79. Conner K.R., Prahalad C.K.: A Resource-Based Theory of the Finn: Knowledge versus Opportunism. "Organ. Sci." 1996, 7(5).
 80. Cross R., Parker A., Prusak L., Borgatti S.P.: Knowing What We Know: Supporting Knowledge Creation and Sharing in Social Networks. "Organizational Dynamics" 2001, Vol. 30, No. 2.
 81. Cross R.: Managing for Knowledge: Managing for Growth. "Knowledge Management" 1998, 1.
 82. Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 83. Czekaj J., Jabłoński M.: Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji. "Przegląd Organizacji" 2004, 10.
 84. Czemiejewski B.: Czy polska branża IT jest innowacyjna? "Computerworld TOP200" 2009. Czerniejewski B.: Ifydatkifirm ICTna badania i rozwój. "Computerworld TOP200" 2012.
 85. Ćwikliński M.: Wiedza zarządzania kluczem sukcesu. "Manager" 1999, nr 4.
 86. Daghfous A., Kah M.M.O.: Knowledge Management Implementation in SMEs: A Framework and a Case Illustration. "Journal of Information and Knowledge Management" 2006, 5(2).
 87. Dalkir K.: Knowledge Management in Theory and Practice. Elsevier Butterworth- -Heinemann, Burlington 2005.
 88. Davenport T., DeLong D., Beers M.: Successful Knowledge Management Projects. "Sloan Management Review" 1998, 39(2).
 89. Davenport T.: Enterprise 2.0: The New, New Knowledge Management? "Harvard Business Online" 2008, Feb. 19, http://discussionleader.hbsp.com/davenport/2008/02/ enterpriseJ20the_new_new_know_l.html [dostęp: 9.03.2011],
 90. Davenport T.: Knowledge in Books. "CIO Magazine" 1997, October.
 91. Davenport T.: Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology. Harvard Business School Press, Boston 1993.
 92. Davenport T.H., Prusak L.: Working Knowledge. Harvard Business School Press 1998.
 93. Davenport T.H., Hands J.G., Kohli A.K.: How Do They Know Their Customers So Well? "MIT Sloan Management Review" 2001, Vol. 42, No. 2.
 94. Davenport T.H., Prusak L.: Working Knowledge. How Organizations Manage They Know. Harvard Business School Press, Boston-Massachusetts 1998.
 95. Davenport T.H.: Zarządzanie pracownikami wiedzy. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 96. Day G.S.: Capabilities for Forging Customer Relationship. Marketing Science Institute, Cambridge 2000.
 97. Day G.S.: The Capabilities of Market-driven Organizations. "Journal of Marketing" 1994, 58, October.
 98. De Geus A.P.: Planning as Learning. "Harvard Business Reviev" 1988, 66.
 99. De Long D., Seemann P.: Confronting Conceptual Confusion and Conflict in Knowledge Management. "Organizational Dynamics" 2000.
 100. De Luca L.M., Atuahene-Gima K.: Market Knowledge Dimensions and Cross- Functional Collaboration: Examining the Different Rôtîtes to Product Innovation Performance. "Journal of Marketing" 2007, 71, January.
 101. Demarest M.: Understanding Knowledge Management. "Journal of Long Range Planning" 1997,30(3).
 102. Denzin A.: Sociological Methods: A Sourcebook. Aldine Transaction, 2006.
 103. Desphande A., Rohit A.: Using Market Knowledge. Sage Publications, Thousand Oaks 2001.
 104. Digital Communities in a Networked Society. e-Commerce, e-Business and e-Government. Ed. M.J. Mendes. Kluwer, New York 2004.
 105. Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 106. Dobrowolski K.: Metoda integralna. Seria: Sprawozdania z posiedzeń komisji Oddziału PAN w Krakowie, Kraków 1962.
 107. Dodgson M.: Organizational Learning: A Review of Some Literatures. "Organ. Stud." 1993, 14(3).
 108. Domański J.: Platon Witwickiego. "Studia Filozoficzne" 1984, 10.
 109. Dosi A.: Technological Paradigms and Technological Trajectories. "Research Policy" 1982, Vol. 11.
 110. Dous M,, Salomann H., Kolbe L.M., Brenner W.: Knowledge Management Capabilities in CRM: Making Knowledge for, from and about Customers Work. Proceedings of the Eleventh Americas Conference on Information Systems on August 11-14, Omaha, NE 2005.
 111. Doyle P.: Marketing wartości. Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003.
 112. Doyle P.: Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value. John Wiley&Sons, Ltd., Baffins Lane, Chichester 2000.
 113. Drevet A., Fustier M., Kauffman A.: Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań. WNT, Warszawa 1975.
 114. Drucker P.F.: Innovation and Entrepreneurship - Practice and Principles. Harper & Row, New York 1985.
 115. Drucker P.F.: The Age of Discontinuity. Harper&Row, US 1992.
 116. Dubé L., Bourhis A., Jacob R.: Towards a Typology of Virtual Communities of Practice. "Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management" 2006, Vol. 1, HEC Montréal, Montreal, Québec, Canada.
 117. Durfee E.H., Lesser V.R., Corkill D.D.: Trends in Cooperative Distributed Problem Solving. "IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering" 1989, 1 (1).
 118. Dwojacki P.: Powstawanie i funkcjonowanie sieci organizacyjnych. W: Wybrane problemy organizacji i zarządzania. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Oddziału TNOiK, zeszyt 3/1995, Poznań.
 119. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. WN PWN, Warszawa 2001.
 120. Ehn P., Kyng M.: The Collective Resource Approach to Systems Design. "Computers and Democracy - A Scandinavian Challenge" 1987, Aldershot, UK: Avebury.
 121. Eisenhardt K.M.: Building Theory from Case Study Research. "The Academy of Management Review" 1989, Vol. 14, No. 4.
 122. Ekonomia i społeczne aspekty globalizacji. Red. K. Kuciński. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 123. Encyclopedia of Knowledge Management. Ed. D.G. Schwartz. Idea Group Reference, Hershey, London, Melbourne, Singapore 2006.
 124. Encyklopedia Powszechna. Red. H. Bonecki. PWN, Warszawa 1973-76.
 125. Estelles-Arolas E., Gonzalez-Ladrón-de-Guevara F.: Towards an Integrated Crowdsourcing Definition. "Journal of Information Science" 2012, 38.
 126. Evans Ch.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2005.
 127. Fahy J.G., Hooley T., Cox T., Beracs J., Fonfara K., Snoj B.: The Development and Impact of Marketing Capabilities in Central Europe. "Journal of International Business Studies" 2000, 31.
 128. Feiwal G.: The Intellectual Capital of Michal Kalecki: A Study in Economic Theory and Policy. University ofTennesee: Knoxville, TN 1975.
 129. Feyerabend P., Baudrillard J., Bauman Z.: Dekonstruktywizm, Transawangarda, Richard Rorty, Teoria Krytyczna. Books LLC, Wiki series, Aug 2011.
 130. Finnegan D.J., Willcocks L.P.: Implementing CRM. John Wiley and Sons, New York 2007.
 131. Finny informatyczne o największym udziale R&D w stosunku do przychodów z IT. "Computerworld TOP200" 2014.
 132. Finny informatyczne o największym zatrudnieniu w 2013 roku. "Computerworld" 2014.
 133. Firmy informatyczne o najwyższych nakładach na R&D. "Computerworld TOP200" 2013.
 134. Fisher R., Ury W., Patton B.: Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. PWE, Warszawa 2004.
 135. Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 136. Foss N.J., Pedersen T.: Organizing Knowledge Processes in the Multinational Corporation: An Introduction. "Journal of International Business Studies" 2004, 35.
 137. Foss N.J.: Knowledge-based Approaches to the Theoiy of the Firm: Some Critical Comments. "Organ. Sci." 1996, 7(5).
 138. Fox M.S., Barbuceanu M., Teigen R.: Agent-oriented Supply Chain Management. "IntJ Flex Manuf Syst" 2000, 12(2/3).
 139. Gadomski A.M.: Wioska Krajowa Agencja Naukowo-Badawcza ENEA, 1996-2010. http://erg4146.casaccia.enea.it/index.html [dostęp: 29.10.2012],
 140. Galunic Ch.D., Rodan S.: Resource Recombinations in the Firm: Knowledge Structures and the Potential for Schumpeterian Innovation. "Strategic Management Journal" 1998, 19.
 141. Garcia-Murillo M., Annabi H.: Customer Knowledge Management. "Journal of the Operational Research Society" 2002, Vol. 53, No. 8.
 142. Garrido-Moreno A., Padilla-Mele'ndez A.: Analyzing the Impact of Knowledge Management on CRM Success: The Mediating Effects of Organizational Factors. "International Journal of Information Management" 2011, Vol. 31, No. 5.
 143. Gettier E.L.: Is Justified True Belief Knowledge? "Analysis" 1963, Vol. 23.
 144. Gibbert M., Leibold M., Probst G.: Five Styles of Customer Knowledge Management, and How Smart Companies Use Them to Create Value. "European Management Journal" 2002, 20(5).
 145. Gierszewska G., Wawrzyniak B.: Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Poltext, Warszawa 2001.
 146. Glazer R.: Marketing in an Information-Intensive Environment: Strategic Implications of Knowledge as an Assets. "Journal of Marketing" 1991, 55, October.
 147. Goerl G.F.: Cybernetics, Professionalizations, and Knowledge Management: An Exercise in Assumptive Theory. "Public Administration Review" 1975,35.
 148. Goffin K., Koners U.: Tacit Knowledge, Lessons Learnt, and New Product Development. "Journal Product Innovation Management" 2011.
 149. Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. AE, Katowice 2007.
 150. Gongla P., Rizzuto C.R.: Evolving Communities of Practice: IBM Global Service Experiences. "IBM System Journal" 2001, No. 4.
 151. Grandori A., Soda G.: Inter-firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms. "Organization Studies" 1995, No. 16/2.
 152. Granovetter M.S.: The Strength of Week Ties. "American Journal of Sociology" 1973, Vol. 78, No. 6.
 153. Grant R.: Contemporary Strateg)' Analysis. Basil Blackwell, Cambridge MA 1991.
 154. Gray B.: Informal Learning in an Online Community of Practice. "Journal of Distance Education"/"Revue de l'enseignement a distance" 2004, 19(1).
 155. Grayson C.J. Jr., O'Dell C.S.: Mining Your Hidden Resources. "Across the Board" 1998, 35.
 156. Griffin A., Hauser J.R.: The Voice of the Customer. "Sloan School of Management" 1991, M.I.T.
 157. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 158. Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: W kierunku zarządzania drugiej generacji - model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębiorstwa. "E-mentor" 2010, nr 1.
 159. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: W jakim celu należy zarządzać wiedzą? "EiOP" 2004, 7.
 160. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa 2004.
 161. Grundspenkis J.: Agent Based Approach for Organization and Personal Knowledge Modeling: Knowledge Management Perspective. "Journal of Intelligent Manufacturing" 2007, 18 (4).
 162. Gruszczynska-Malec G., Rutkowska M.: Sti'ategie zarządzania wiedzą. PWE, Warszawa 2013.
 163. Gulati R., Nohria N., Zaheer A.: Strategic Networks. "Strategic Management Journal" 2000.
 164. Gupta A.K., Govindarajan V.: Knowledge Management's Social Dimension: Lessons from Nucor Steel. "Sloan Management Rev." 2000, 42(1).
 165. Gupta A.K., Raj S.P., Wilemon D.: A Model for Studying R&D-Marketing Interface in the Product Innovation Process. "Journal of Marketing" 1986, 50, April.
 166. Haanes K., Lowendhal B.: The Unit of Activity: Towards an Alternative to the Theories of the Firm, Strategy, Culture and Style. John Wiley & Sons, London 1997.
 167. Haas M.R., Hansen M.T.: Different Knowledge, Different Benefits: Toward a Productivity Perspective on Knowledge Sharing in Organization. "Strategic Management Journal" 2007, 28, November.
 168. Hamel G., Prahalad C.K.: Competing for the Future. Boston Harvard Business School Press, 1994.
 169. Hammer M., Champy J.: Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Harper Business 1993.
 170. Handbook of Organization Studies. Eds. S.R. Clegg, C. Hardy, W.R. Nord. Sage, London 1996.
 171. Hansen M.T., Nohria N., Tierney T.: What 's Your Strategy for Managing Knowledge? "Harvard Business Review" 1999, March-April.
 172. Hartman F., Sifonis J., Kador J.: E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Liber, Poznań 2001.
 173. Harvey D.: The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Blackwell, New York 1989.
 174. Haslinda A., Sarinah A.: A Review of Knowledge Management Models. Uluslararasi Sosyal Ara tirmalar Dergisi. "The Journal of International Social Research" 2009, Vol. 2/9, Fall.
 175. Haythornthwaite A.: Social Network Analysis: An Approach and Technique for the Study of Information Exchange. "CVS" 1996, Vol. 18.
 176. Heisig P., Martins K., Vorbeck J.: Knowledge Management. Concepts and Best Practices in Europe. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2001.
 177. Henry N.: Bureaucracy, Technology, and Knowledge Management. "Public Administration Review" 1975, 35.
 178. Hildreth P.M., Kimble C.: The Duality of Knowledge. "Inform. Res." 2002, 8(1).
 179. Hippel E. von: A Source of Novel Product Concepts. "Management Science" 1986, 32.
 180. Holak S.L., Lehman D.R.: Purchase Intentions and the Dimensions of Innovation: An Exploratory Model. "Journal of Product Innovation Management" 1990, 7.
 181. Hoopes D.G., Postrel S.: Shared Knowledge, Glitches and Product Development Performance. "Strategic Management Journal" 1999, 20.
 182. How Has the Nature of Leadership Changed in the New Economic Environment? http://www-935.ibm.com/services/us/ceo/ceostudy2010/index.html [dostęp: 20.02.2015].
 183. Hoyt B.R.: The Just-in-time Approach to Effectively Use Business Software in College Business Courses (Report No. IR 018 261). Association of Small Computer Users in Education (ASCUE). (ERIC Document Reproduction Service No. ED 405 821) 1996.
 184. Huber G.P.: Organizational Learning. The Contributing Processes and the Literatures. "Organizational Science" 1991, Vol. 2.
 185. Inkepen A., Tsang E.: Social Capital Networks and Knowledge Transfer. "Academy of Management Review" 2005, Vol. 30, No. 1.
 186. Insights from the 2010 IBM Global CHRO Study, http://www-935.ibm.com/services/c- suite/chro/study/index.html [dostęp: 20.02.2015].
 187. Internet and Web Applications and Services, ICIW '08. Third International Conference, 2008.
 188. ISI Emerging Markets: Konwergencja telefonii stałej, telefonii komórkowej, sieci internetowych i telewizji kablowej a rynek w Polsce. ITTI Raporty' Monograficzne. 1. 03. 2000, www.site.securities.com [dostęp: 19.04.2005],
 189. ISI Emerging Markets: Konwergencja w dobie komunikacji elektronicznej, stan obecny i oczekiwania. ITTI Raporty' Monograficzne. 1.10.2002, www.sitesecurities.com [dostęp: 02.04.2005],
 190. Ito Y.: The 'Johoka Shakai' Approach to the Study of Communication in Japan. "Keio Communication Review" 1980, 1, March.
 191. Jain D.C., Maesincee S., Kotler Ph.: Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę. Wyd. Placet, Warszawa 2002.
 192. Jankowski W.B., Sankowski T.P.: Jak negocjować. Strategie i etapy negocjacji. Wyd. CIM, Warszawa 1995.
 193. Jarillo J.: Strategie Networks. Creating the Borderless Organization. Butterwort- -Heinemann, Oxford 1998.
 194. Jarillo J.C.: On Strategic Networks. "Strategic Management Journal" 1988, Vol. 9, Jan-Feb.
 195. Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. ODiDK, Gdańsk 2002.
 196. Jasiukiewicz M., Sobczak M., Soroka J.M.: Nauka o polityce. Wyd. AE, Wroclaw 1985.
 197. Jaskowska B.: O kulturze konwergencji stów kilka. "Biuletyn EBIB" 2008, nr 1.
 198. Jaworski B.J., Khol A.K.: Market Orientation: Antecedents and Consequences. "Journal of Marketing" 1993, Vol. 57, July.
 199. Jennings N.R.: Automated Negotiations: Prospects, Methods and Challenges. Group Decision and Negotiations, 2001 r
 200. Kałążna-Drewińska U.: Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy. AE, Wroclaw 2006.
 201. Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania. Red. A. Pocztowski. WSB, Nowy Sącz 2001.
 202. Katzenbach J.R., Smith D.K.: Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 203. Kazanowski D.: Definicja social media. 2010. http://networkeddigital.com/2010/04/07/ definicja-social-media [dostęp: 9.12.2014],
 204. Kelly K.: Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią. Wig Press, Warszawa 2001.
 205. Kersten G.E.: Modeling Distributive and Integrative Negotiations: Review and Revised Characterization. Croup Decision and Negotiations 2001.
 206. KilduffM.: Deconstructing Organizations. "Acad. Management Rev." 1993, 18(1).
 207. Klastry w Polsce. PARP, 2012.
 208. Kleemann F., Voss G.G.: Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing. "Science, Technology & Innovation Studies" 2008, Vol. 4, No. 1.
 209. Klug J., Stein W., Licht T.: Knowledge Unplugged. The McKinsey & Company Global Survey on Knowledge Management, McKinsey & Company, Palgrave, Houndmills 2001.
 210. Knowledge Management and Business Model Innovation. Ed. Y. Malhotra. Idea Group Publishing, Hershey (USA)/London (UK) 2001.
 211. Knowledge Management in Practice: Connections and Context. Eds. T.K. Srikantaiah and M.E.D. Koenig. Information Today, 2008.
 212. Knowledge Networks: Innovation through Communities of Practice. Eds. P. Hildreth, C. Kimble. Idea Group Inc., London 2004.
 213. Kohli A.K., Jaworski B.J.: Market Orientation: The Construct Research Propositions and Managerial Implications. "Journal of Marketing" 1990, 54, April.
 214. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Red. S.A. Witkowski, T. Listwan. Difin, Warszawa 2008.
 215. Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Red. A. Bajdak. UE, Katowice 2013.
 216. Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, tożsamość, etyka, przyszłość. Red. L. Garbarski. Warszawa 2004.
 217. Konwergencja - przegląd usług konwergentnych w Europie i naświecie. Praca badawcza na zlecenie Departamentu CBR TP, IT PW, 2006.
 218. Konwergencja sieci teleinformatycznych, www.itpedia.pl [dostęp: 26.01.2015],
 219. Kossowska M., Sołtys ińska I.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 220. Kotabe M., Dunlap-Hinkler D., Parente R., Mishra H.A.: Determinant of Cross-National Knowledge Transfer and Its Effect on Firm Innovation. "Journal of International Business Studies" 2007, 38 (2).
 221. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 222. Kotler Ph., Keller K.L.: Marketing Management. 12 ed. Pearson, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2006.
 223. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner & Ska Warszawa 1994.
 224. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa 2007.
 225. Kowalski T., Jung B.: Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów. WAiP, Warszawa 2006.
 226. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 227. Kraus S.J., Zlotkin G.: MuJtiagent Negotiation under Time Constrains. "Artificial Intelligence" 1995, 75.
 228. Krogh G. von, Ichijo K., Nonaka I.O.: Enabling Knowledge Creation: How to Unlock the Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation. Oxford University Press, Oxford, New York 2000.
 229. Krogh G. von, Roos J., Slocum K.: An Essay on Corporate Epistemology. "Strategic Management J." 1994, 15.
 230. Krogh von G.: Care in Knowledge Creation. "California Management Rev." 1998, 40(3).
 231. Kruszewska M.: Made by klient. "Manager Magazin" 2007, nr 10.
 232. Kryszczuk M.D.: Konceptualizacja i metody pomiaru pracowników sektora informacyjnego. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 233. Krzyżanowski L.J.: <9 podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trend)'. WN PWN, Warszawa 2001.
 234. Kumar N., Krishan M.S.: From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the Contemporary World. NY 1995.
 235. Lakhani K.R., McAfee A.P.: Case Study on Deleting "Enterprise 2.0"Article. Courseware #9-607-712, Harvard Business School, 2007, http://courseware.hbs.edu/ public/cases/ [dostęp: 12.05.2013],
 236. Lambe P.: Knowledge-Based CRM: A Map. www.greenchamelon.com/throughtpieces/ kcrm.pdf [dostęp: 24.09.2014],
 237. Lambert D.: Customer Relationship Management as a Business Process. "Journal of Business & Industrial Marketing" 2010, Vol. 25, No. 1.
 238. Lank E.: Leveraging Invisible Assets: The Human Factor. "Journal of Long Range Planning" 1997, 30(3).
 239. Lave J., Wenger E.: Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 240. Lee Ch.-Ch., Yang J.: Knowledge Value Chain. "The Journal of Management Development" 2000, Vol. 19, No. 9.
 241. Lee K.C., Lee S., Kang I.W.: Knowledge Management: Measuring Knowledge Management Performance. "Information and Management" 2005,42(3).
 242. Leonard D.: Czerpiąc ze źródeł wiedzy. Harvard Business School Press, 1998.
 243. Leonard-Barton D.: Wellsprings of Knowledge. Harvard Business School Press, Boston 1995.
 244. Levitt Th.: Innovation in Marketing, New Perspectives for Profit and Growth. McGraw- -Hill, New York 1962.
 245. Levitt Th.: Marketing Myopia. "Harvard Business Review" 1960, July-August.
 246. Levitt Th.: The Marketing Mode. McGraw-Hill, New York 1969.
 247. Levy-Leboyer C.: Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
 248. Li J., Hang H., Lin Z.: Asymetrie Negotiation Based Collaborative Product Design for Component Reuse in Disparate Products. "Computers & Industrial Engineering" 2009, August.
 249. Li T., Calantone R.J.: The Impact of Market Knowledge Competence on New Product Advantage: Conceptualization and Empirical Examination. "Journal of Marketing" 1998, Vol. 62, October.
 250. Liebovvitz J., Wright K.: Does Measuring Knowledge Make Cents? "Expert Systems with Applications" 1999, 17.
 251. Lin F., Lin Y.: Integrating Multi-agent Negotiation to Resolve Constraints in Fulfilling Supply Chain Orders. "Electronic Commerce Researche and Applications" 2006, 5.
 252. Lin Y., Su H., Chien S.: A Knowledge-Enabled Procedure for Customer Relationship Management. "Industrial Marketing Management" 2006, Vol. 35, No. 4.
 253. Lorange B., Chakravarthy B., Roos J., Van de Ven H.: Implementing Strategic Process, Change, Learning and Cooperation. Macmillan, London 1993.
 254. Lobesko S.: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 255. Maier R.: Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for Knowledge Management. Springer, 2002.
 256. Malhotra Y.: Tooks@work: Deciphering the Knowledge Management Hype. "The Journal for Quality and Participation" 1998, 21.
 257. Mała encyklopedia kultury antycznej. PWN, Warszawa 1966,
 258. Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector. Eds. W.J.M. Kickert, E.H. Klijn, J.F.M. Kopenjan. Sage, London 1997.
 259. March J.G., Simon H.A.: Organizations. Wiley, New York 1958.
 260. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości finny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 261. Marketing produktów systemowych. Red. L. Żabiński. PWE, Warszawa 2012.
 262. Marples D.L.: The Decisions of Engineering Design. "IEEE Transactions on Engineering Management" 1961 (EM8).
 263. Marr B., Schiuma G., Neely A.: Intellectual Capital - Defining Key Performance Indicators for Organizational Knowledge Assets. "Business Process Management Journal" 2004, Vol. 10, No. 5.
 264. Marshall A.: Principles of Economics. Macmillan and Co, London and New York 1980.
 265. Martin J.: The Wired Society: A Challenge for Tomorrow. Prentice Hall, 1977.
 266. Martyniak Z.: Historia myśli organizatorskiej. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992.
 267. Martyniak Z.: Organizacja i zarządzanie: 15pionierów. Antykwa, Kraków 1999.
 268. Massie E.: Drilling Down to Find What Drives Corporate IT Buyers. "Computer Reseller News" 1999.
 269. Masuda Y.: The Information Society as Postindustrial Society. Bethesda, MD: World Futures Society. Institute for the Information Society, Tokyo, Japan 1981.
 270. Matejun M.: Metoda badania przypadków w naukach o zarządzaniu. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, nr 10.
 271. McAdam A., McCreedy A.: A Critical Review of Knowledge Management Models. "The Learning Organization" 1999, 6 (3).
 272. McAfee A.P.: Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration. "Sloan Management Review" 2006, 47, http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/articles/2006/spring/ 47306/enterprise-the-dawn-of-emergent-collaboration/ [dostęp: 12.06.2011],
 273. McCaffery J.: Knowledge Management in Fiscal Policy Formation. "Public Administration Review" 1975, 35.
 274. McDermott R., Archibald D.: FI arnessing Your Staff's Informal Nehvorks. "Harvard Business Review" 2010, http://hbr.org/2010/03/harnessing-your-staffs-informal- networks/ar/1. [dostęp: 25.02.2013].
 275. McElroy M.W.: The New Knowledge Management. KMCI Press, New York 2003.
 276. McElroy M.W.: The New Knowledge Management: Complexity, Learning and Sustainable Innovation. Butterworth-Heinemann, 2004.
 277. McEvily S.K., Chakravarthy B.: The Persistence of Knowledge-Based Advantage: An Empirical Test for Product Performance and Technological Knowledge. "Strategic Management Journal" 2002, 23.
 278. Mclnerney C.: Knowledge Management and the Dynamic Nature of Knowledge. "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2002, 53.
 279. Methodological Manual for Statistics on the Information Society. Eurostat 2010.
 280. Mikuła B.: Organizacje oparte na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 281. Mikuła B.: W kierunku organizacji inteligentnych. Antykwa, Kraków 2001. Moier R.: Knowledge Management Systems, Information and Communication Technologies for Knowledge Management. Springer, 2002.
 282. Morawski M.: Zarządzanie profesjonalistami. PWE, Warszawa 2009.
 283. Morey D., Maybury M., Thuraisingham B.: Knowledge Management: Classic and Contemporary Works. MIT Press, Cambridge 2002.
 284. Morman C., Miner A.S.: Organizational Improvisation and Organizational Memory. "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 4.
 285. Morman C., Miner A.S.: The Impact on Organizational Theory on New Product Performance and Creativity. "Journal of Marketing Research" 1997, Vol. 34, No. 1.
 286. Murillo E.: Virtual Communities of Practice. Theory, Measurement and Organizational Implications. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2011.
 287. Nahapiet J., Sum antra G.: Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. "The Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 2, April.
 288. Nanjappa A., Grant M.M.: Constructing on Constructivism: The Role of Technolog)'. "Electronic Journal for the Integration of Technology in Education" 2003, 2, http://ejite.isu.edu/Volume2Nol/nanjappa.pdf [dostęp: 11.04.2013],
 289. Narver J.C., Slater F.S.: The Effect of a Market Orientation on Business Performance. "Journal of Marketing" 1990, 54 (October).
 290. Nejatian H., Bohari A.M.: The Influence of Customer Knowledge on CRM Performance of Malaysian ICT Companies: A Structural Equation Modeling Approach. "International Journal of Business and Management" 2011, Vol. 6, No. 7.
 291. Nervell A., Simon H.: Human Problem Solving. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1972.
 292. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B.: Psychologia poznawcza. WN PWN, Warszawa 2006.
 293. Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie. WPSzB, Kraków 1995.
 294. Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. WN PWN, Warszawa 1996.
 295. Nogalski B., Dwojacki P.: Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanego przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 1998, 4.
 296. Nonaka I., Byosiere P., Borucki C.C., Konno N.: Organizational Knowledge Creation Theory: A First Comprehensive Test. "Internat. Bus. Rev." 1994, 3(4).
 297. Nonaka I., Konno N.: The Concept of ,,Ba': Building a Foundation for Knowledge Creation. "California Management Review" 1998, Vol. 40, No. 3.
 298. Nonaka I., Krogh G. von, Voelpel S.: Organizational Knowledge Creation Theory: Evolutionary Paths and Future Advances. "Organization Studies" 2006, 27.
 299. Nonaka I., Krogh G. von: Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement in Organizational Knowledge Creation Theory. "Organization Science" 2009.
 300. Nonaka I., Takeuchi H.: A Theory of Organizational Knowledge Creation. "Internat. J. Tech. Management" 1996, 11(7/8).
 301. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Poltext, Warszawa 2000.
 302. Nonaka I., Takeuchi H.: The Knowledge - Creating Company. Flow Japanese Companies Create the Dynamic of Innovation. Oxford University Press, New York 1995.
 303. Nonaka I., Takeuchi H.: The New New Product Development Game. "Harvard Business Review" 1986, January/February.
 304. Nonaka I., Toyama R., Konno N,: SEC I, Ba and Leadership: A Unified Model of Dynamic Knowledge Creation. "Long Range Planing" 2000.
 305. Nonaka I., Toyama R., Nagata A.: A Firm as a Knowledge Creating Entity: A New Perspective on the Theory of the Firm. "Indust. Corporate Change" 2000, 9(1).
 306. Nonaka I.: A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. "Organization Science" 1994, 5.
 307. Nonaka I.: Managing the Firm as Information Creation Process. Working paper, Institute of Business Research, Hitotsubashi University, Hitotsubashi, Japan 1987.
 308. Nonaka I.: The Knowledge-creating Company. "Harvard Business Review" 1991, November-December.
 309. Nowak S.: Metodologia badań społecznych. WN PWN, Warszawa 2008.
 310. Nowe usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne a rynek w Polsce. ISI Emerging Markets Polska, www.securities.com [dostęp: 05.04.10],
 311. Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. Red. T. Rostkowski. Wydawnictwo Difrn, Warszawa 2004.
 312. O'ztaysi B., Sezgin S., O'zok A.F.: A Measurement Too!for Customer Relationship Management Processes. "Industrial Management & Data Systems" 2011, Vol. 111, No. 6.
 313. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa 2002.
 314. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007.
 315. Oblój K.: Zarządzanie strategiczne. Wyd. UW, Warszawa 1987.
 316. O'Reilly T.: What Is Web 2.0. O'Reilly Network, http://www.oreillynet.eom/pub/a/ oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html [5.11.2012],
 317. Organizational Discourse: Crisis, Corruption, Character and Change. Eds. C. Reed, T. Keenoy, C. Oswick, 1. Sabelis, S. Ybema. Queen Mary University of London, London 2010.
 318. Osbert-Pociecha G., Karaś M.: Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstw. TNOiK "Przegląd Organizacji" 1999, nr 3.
 319. O'Sullivan K.J.: Creating and Executing an Internal Communications Plan for Knowledge Management Systems Deployments. "Journal of Knowledge Management" 2007, 11(2).
 320. Paavola S., Lipponen L., Hakkarainen K.: Epistemological Foundations for CSCL: A Comparison of Three Models of Innovative Knowledge Communities. W: Computer Supported Collaborative Learning: Foundations for a CSCL Community. Ed. G. Stahl. Proceedings of the Computer-Supported Collaborative Learning 2002 conference, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ 2002.
 321. Palka J., Potocki A.: Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji. "Problemy Jakości" 2003, nr 4.
 322. Panasiewicz L.: Kontrowersje w sprawie zarządzania wiedzą. "EiOP" 2004, 7.
 323. Parolini C.: The Value Net. A Tool for Competitive Strateg)'. John Wiley & Sons Ltd, Baffins Lane, Chichester 1999.
 324. Peltier W.J., Zahay D., Lehmann R.D.: Organizational Learning and CRM Success: A Model for Linking Organizational Practices, Customer Data Quality, and Performance. "Journal of Interactive Marketing" 2011, Vol. 27, No. 1.
 325. Perechuda K.: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Wyd. AE, Wrocław 2005.
 326. Performance Measurement Handbook. Ed. M. Bourne. GEE Publishing Ltd. 2001.
 327. Peny Ch.: Case Research in Marketing. "The Marketing Review" 2001, No. 1. Petrash G.: Dow's Journey to a Knowledge Value Management Culture. "European Management Journal" 1996, No. 14.
 328. Pfeifer J., Sutton R.I.: The Knowing-Doing Gap. Harvard Business School Press, Boston 2000.
 329. PMR Research, http://www.research-pmr.com/pl/badania-rynku-it-telekomunikacja [dostęp: 6.10.2014],
 330. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. PWE, Warszawa 2003.
 331. Podlaski A.: Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w Social Media. Wyd. Helion, Gliwice 2011.
 332. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 333. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki. Difin, Warszawa 2007.
 334. Poland Information Technology Report, Business Monitor International, 2010, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/node/20043 [dostęp: 7.01.2014],
 335. Polanyi M.: Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy. University of Chicago Press, 1958.
 336. Polanyi M.: The Tacit Dimension. University of Chicago Press, Chicago 1966.
 337. Pollard D.: The Future of Knowledge. "Across the Board" 2005, January/February.
 338. Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. Red. A. Sitko-Lutek. WN PWN, Warszawa 2007.
 339. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Red. P. Wachowiak. SGH, Warszawa 2005.
 340. Pondel M.: Wybrane narzędzia informatyczne pozyskiwania wiedzy i zarządzania wiedzą. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 975, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 341. Popper K.: Logika odkrycia naukowego. Wyd. I: PWN, Warszawa 1977.
 342. Popularna encyklopedia powszechna. Red. L. Czopek. Fogra, Kraków 1994.
 343. Porat M.U.: The Information Economy: Definition and Measurement.
 344. Department of Commerce, Office of Telecommunications, Special Publication, Washington 1977.
 345. Porter M.: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 346. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1994.
 347. Potencjał wzrostu sektora ICT w Polsce, w perspektywie do ¡0 lat. Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/node/20043 [dostęp: 7.01.2014],
 348. Prabhu J.C., Chandy R.K., Ellis M.E.: The Impact of Acquisitions on Innovation: Poison Pill, Placebo or Tonic? "Journal of Marketing" 2005, 69.
 349. Prahalad C., Ramaswamy V.: Co-opting Customer Competence. "Harvard Business Review" 2000, January-February.
 350. Prahalad C.K., Hamel G.: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" 1990, 68, May/June.
 351. Prahalad C.K., Krishnan M.S.: Nowa era innowacji. WN PWN, Warszawa 2010.
 352. Prahalad C.K., Ramaswamy V.: Przyszłość konkurencji. PWE, Warszawa 2005.
 353. Prakash N.: Managerial Representations of Competitive Advantage. "Journal of Marketing" 1998, 58, April.
 354. Prell Ch., Hubeck K., Reed M.: Stakeholder Analysis and Social Network Analysis in Natural Resource Management. "Society & Natural Resources: An International Journal" 2009, Vol. 22, No. 6.
 355. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacjach. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 356. Probst G.: Practical Knowledge Management: A Model that Works, http://know.unige.ch/ publications/Prismartikel.PDF, 1998.
 357. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Red. M. Bratnicki, J. Strużyna. AE, Katowice 2001.
 358. Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk. Difin, Warszawa 2002.
 359. Pszczołowski T.: Mai a encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 360. Purgał-Popiela J.: Kapital ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Red. M. Juchno- wicz. Poltext, Warszawa 2004.
 361. Quinn J.B., Hilmer F.G.: Strategie Outsourcing. "Sloan Marketing Review" 1996, Vol. 35, No. 4.
 362. Quintas P., Lefrere P., Jones G.: Knowledge Management: A Strategic Agenda. "Long Range Planning" 1997, 30.
 363. Rainelli M.: Ekonomia przemysłowa. WN PWN, Warszawa 1996.
 364. Ranjan J., Bhatnagar V.: Role of Knowledge Management and Analytical CRM in Business: Data Mining Based Framework. "The Learning Organization" 2011, Vol. 18, No. 2.
 365. Ranmuthugala G., Cunningham F.C., Plumb J.J., Long J., Georgiou A., Westbrook J.I., Braithwaite J.: A Realist Evaluation of the Role of Communities of Practice in Changing Healthcare Practice. "Implement Sei" 2011.
 366. Rastogi P.N.: Knowledge Management and Intellectual Capital - The New Virtuous Reality of Competitiveness. "Human Systems Management" 2000.
 367. Reed R., DeFillippi R.J.: Causal Ambiguity, Barriers to Imitation and Sustainable Competitive Advantage. "Acad. Management Rev." 1990, 15(1).
 368. Rehauser J., Krcmar H.: Wissensmanagement im Unternehment. de Gruyter, Berlin 1996.
 369. Research in Organizations: Foundations and Methods of Inquiry. Eds. R.A.Swanson, E.F. Holton, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2005.
 370. Research Methodology in Strategy and Management. Vol. 5. Eds. D.D. Bergh, D.J. Ketchen. Emerald Group Publishing, Bingley 2009.
 371. Resnick L.B., Levine J.M., Teasley S.D.: Perspectives on Socially Shared Cognition. American Psychological Association, Washington DC 1991.
 372. Ries A., Ries L.: Wojna marketingu z zarządzaniem. PWE, Warszawa 2010.
 373. Rifkin J.: Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wroclaw 2003.
 374. Rise of Knowledge Worker. Ed. J.W. Cortada. Butterworth-Heinemann, Boston 1998.
 375. Rishe N.D., Athauda R.I., Yuan J., Shu-Ching Chen: Knowledge Management for Database Interoperability. High-Performance Database Research Center, Florida International University Miami, FL 33199, USA; Microsoft Corporation, School of Computer Science One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA. http://www.cs.fiu.edu/~chens/PDF/IRI00_Rathau.pdf [dostęp: 23.11.2012],
 376. Roos J., Roos G., Dragonetti N., Edvinsson L.: Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape. New York University Press, New York 1988.
 377. Rośnie potencjał R&D w firmach Europy Środkowo-Wschodniej. Corporate R&D. Report 2014, Deloitte, lipiec 2014, http://www.slideshare.net/DeloittePolska/pl- badania-rozwoj2014prezentacjasniadanieprasowe [dostęp: 6.10.2014],
 378. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011. Dz.U. Nr 83 poz. 453.
 379. Ruane J.M.: Essentials of Research Methods: A Guide to Social Research. Blackwell Publishing, 2005.
 380. Rummler G., Brache A.: Improving Performance: How to Manage the White Space on the Organizational Chart. Jossey-Bass, San Francisco 1995.
 381. Salojarvi H., Sainio L.M., Tarkiainen A.: Organizational Factors Enhancing Customer Knowledge Utilization in the Management of Key Account Relationships. "Industrial Marketing Management" 2010, 39(8).
 382. Sarvary M.: Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry. "California Management Review" 1999, Vol. 41, No. 2.
 383. Sawhney M., Prandelli E.: Communities of Creation: Managing Distributed Innovation in Turbulent Markets. "California Management Review" 2000, 42, 4.
 384. Scardamalia M., Bereiter C.: Computer Support for Knowledge-Building Communities. "The Journal of the Learning Sciences" 1994, 3.
 385. Schlegelmilch B.B., Penz E.: Knowledge Management in Marketing. "The Marketing Review" 2002, 3.
 386. Schmidt F.L., Hunter J.E.: Tacit Knowledge, Practical Intelligence, General Mental Ability, and Job Knowledge. "Current Directions in Psychological Science" 1993.
 387. Schwaber K., Beedle M.: Agile Software Development with Scrum. Prentice Hall, 2002.
 388. Schwaber K.: Agile Project Management with Scrum. Microsoft Press, February 1, 2004.
 389. Sektor technologii informatycznych w Polsce. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Invest in Poland 2013, http://www.paiz.gov.pl/fdes/ ?id plik=l9605 [dostęp: 1.03.2015],
 390. Shank J., Govindarajan V.: Strategie Cost Management. Free Press, New York 1993.
 391. Shaw M.J., Subramaniam C., Tan G.W., Welge M.E.: Knowledge Management and Data Mining for Marketing. "Decision Support System" 2001.
 392. Sheridan W.: How to Think Like a Knowledge Worker. United Nations Public Administration Network, Ottawa 2008.
 393. Shin M., Holden T., Schmidt R.A.: From Knowledge Theory to Management Practice: Towards an integrated Approach. "Information Processing & Management" 2001, 37.
 394. Shingo S.: The Shingo Production Management System - Improving Process Functions. Productivity Press, Portland 1999, http://www.library.tuiasi.ro/ipm/voll2nol2/ mechanical.html [dostęp: 12.09.2015],
 395. Shrivastava P.: Knowledge Ecology: Knowledge Ecosystems for Business Education and Training, 1998, www.facstaff.bucknell.edu/shrivast/KnowledeeEcology.html [dostęp: 14.03.2013],
 396. Simonin B.L.: Transfer of Marketing Know-How in International Strategic Alliances: An Empirical Investigation of the Role and Antecedents of Knowledge Ambiguity. "Journal of International Business Studies" 1999, 30.
 397. Sin L.Y.M., Tse A.C.B., Yim T.F.H.K.: CRM: Conceptualization and Scaiedevelopment. "European Journal of Marketing" 2005, Vol. 39, Nov 11/12.
 398. Singh M.D., Shankar R., Narain R., Kumar A.: Survey of Knowledge Management Practices in Indian Manufacturing Industries. "Journal of Knowledge Management" 2006, 10(6).
 399. Sinkula J.M.: Market Information Processing and Organizational Learning. "Journal of Marketing" 1994, 58, January'.
 400. Skyrme D.J.: Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise. Butterworth- -Heinemann, Oxford 1999.
 401. Slater S.F., Narver J.C.: Market Orientation and the Learning Organization. "Journal of Marketing" 1995, Vol. 59, July.
 402. Słownik łacińsko-polski. Wyd. Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1995.
 403. Słownik wyrazów obcych. Red. J. Tokarski. PWN, Warszawa 1974.
 404. Smedley J.: Modeling Personal Knowledge Management. "OR Insight" 2009, 22 (4).
 405. Smith H.A., McKeen J.D.: Developments in Practice XIV: Marketing KM to the Organization. Communications of the Association for Information Systems, "A1S" 2004, Vol. 14.
 406. Snowden D.: Complex Acts of Knowing - Paradox and Descriptive Self Awareness. "Journal of Knowledge Management" 2002, Special Issue 6.
 407. Snowden D.: Managing for Serendipity: Or Why We Should Lay Off ..Best Practice" in Knowledge Management. "ARK of Knowledge Management" 2003, May.
 408. Spender J.C., Grant R.M.: Knowledge and the Firm: Oveiyiew. "Strategic Management J." 1996, 17 (Winter).
 409. Spender J.C., Scherer A., Andreas G.: The Philosophical Foundations of Knowledge Management: Editors' Introduction. "Organization" 2007,14 (1).
 410. Spender J.C.: Making Knowledge the Basis of a Dynamic Theory of the Firm. "Strategic Management J." 1996, 17(Winter).
 411. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach. GUS, Warszawa 2010.
 412. Srinivasta R.K., Shervani T.A., Fahey L.: Marketing, Business Process and Shareholder Value: An Organizationally Embedded View of Marketing Activities and Discipline of Marketing. "Journal ofMarketing" 1999, Vol. 63, Special Issue.
 413. Srivastawa R.K., Fahry L., Christensen H.K.: The Resource-based View and Marketing: The Role of Market-based Assets in Gaining Competitive Advantage. "Journal of Management" 2001, 27.
 414. Stewart T.: The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-first Century Organization. Currency-Doubleday, New York 2001.
 415. Stewart T.A.: Brainpower: How Intellectual Capital Is Becoming America's Most Valuable Asset. "Fortune" 1991, 3 (June).
 416. Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C.M. Olszak, E. Ziemba. PWE, Warszawa 2007.
 417. Strategor: Zarządzanie firmą. Sti-ategie, stniktiny, detyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 418. Strojny M.: Wiedza menedżera w XXI wieku. Materiały Konferencyjne, Limes Centrum, Warszawa 2001.
 419. Sulkowski Ł.: Paradygmaty i teorie w naukach o zarządzaniu. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 420. Sunassee N.N., Sewry D.A.: A Theoretical Framework for Knowledge Management Implementation. ACM International Conference Proceeding Series. Vol. 30. Proceedings of the 2002 Annual Research Conference of the South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists on Enablement through Technology, Port Elizabeth, South Africa 2002.
 421. Sutherland J.: Agile Development: Lessons Learned from the First Scrum. http://www.scrumalliance.org/resources/35 [dostęp: 26.08.2008],
 422. Sutherland J.V., Schwaber K.: Business Object Design and Implementation: OOPSLA'95 Workshop Proceedings. The University of Michigan, 1995.
 423. Sveiby K.E.: Intellectual Capital and Knowledge Management, http:// www.sveiby.com.au [dostęp: 12.12.2012],
 424. Sveiby K.E.: The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge- based Assets. Barrett-Kohler Publishers, San Francisco 1997.
 425. Sztangret I.: Influence of Knowledge Sharing between Intermediaries and IT Leaders on Developing Offers for Customers - Polish Perspective. "International Journal of Management Cases" 2015, Special Issue, Vol. 15, Iss. 4.
 426. Sztangret I.: Koncepcje zarządzania wiedzą marketingową w przedsiębiorstwie sieciowym. "Handel Wewnętrzny" 2013, maj-czerwiec.
 427. Sztangret I.: Marketing Knowledge Management in Structural Approach. Community of Practice in Microsoft - International Comparison. La Société De L'information Perspective Européenne Et Globale, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE 2013.
 428. Sztangret I.: Strategie promocji produktów komputerowych na tle rozwoju strategii marketingowych producentów krajowych i zagranicznych. Wyd. AE, Katowice 2005.
 429. Szulanski G.: Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best Practice within the Firm. "Strategic Management J." 1996, 17 (Winter),
 430. Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. AE, Katowice 2005. Tannenbaum S.I., Alliger G.M.: Knowledge Management: Clarifying the Key Issues. IHRIM 2000.
 431. Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki. Red. C.M. Olszak, E. Ziemba. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012.
 432. Teece D.J., Pisano G., Shuen A.: Dynamie Capabilities and Strategie Management. "Strategie Management J." 1997, 18(7).
 433. Teece D.J.: Capturing Value from Knowledge Assets: The New Economy, Markets for Know-How, and Intangible Assets. "California Management Rev." 1998, 40(3).
 434. Teece D.J.: Managing Intellectual Capital - Organizational, Strategic, and Policy Dimensions. Oxford University Press, New York 2000.
 435. The 2012 EU Industrial R&D Scoreboard. European Commision 2013.
 436. The Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management. Eds. M. Easterby-Smith, M. Lyles. Blackwell, Oxford, UK 2003.
 437. The Handbook of Economic Sociology. Eds. N.J. Smelser, R. Swedberg. Princeton University Press, Princeton 1994.
 438. The Wiley Guide to Managing Projects. Eds. P.G. Morris & J.K. Pinto. John Wiley & Sons Inc, Hoboken, NJ 2004.
 439. Thierry D., Sauret Ch., Monod N.: Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesach zmian. Poltext, Warszawa 1994.
 440. Thorelli H.B.: Networks: Between Markets and Hierarchies. "Strategic Management Journal" 1986, January-March.
 441. Tiwana A.: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM. Placet, Warszawa 2003.
 442. Tiwana A.: The Essential Guide to Knowledge Management: E-Business and CRM Applications. Prentice Hall PTR, Englewood Cliffs, NJ 2001.
 443. Tiwana A.: The Knowledge Management Toolkit. Prentice Hall PTR, 2000.
 444. Toffler A.: Budowanie nowej cywilizacji: polityka trzeciej fali. Wyd, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 445. Toffler A.: The Third Wave. Bantam Books, New York 1980.
 446. Toffler A.: Trzecia fala. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 447. Tsoukas H.: Complex Knowledge: Studies in Organizational Epistemology. Oxford University Press, New York 2005.
 448. Tsoukas H.: The Firm as a Distributed Knowledge System: A Constructionist Approach. "Strategic Management J." 1996, 17 (Winter).
 449. Tung X.B.: Evaluating Negotiation Support System. A Conceptualization. Proceedings of the Twenty-seventh Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii 1994.
 450. Turner K.L., Makhija M.V.: The Role of Organizational Controls in Managing Knowledge. "Academy of Management Review" 2006, 31.
 451. Ulwick A.W.: Czego chcą klienci? Tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty. Wyd. Oficyna, Kraków 2009.
 452. Urbanek A.: Czas konwergencji. Computerworld, http://www.computerworld.pl/ artykuly/276815/Czas.konwergencji.I.html [dostęp: 28.01.2015],
 453. Usługi konwergentne w środowisku heterogenicznymi NGN/CSN. Praca badawcza na zlecenie Departamentu CBR TP, IT PW, 2008.
 454. Vorbeck J.: Knowledge Management: Best Practices in Europe. Springer, Heidelberg 2001.
 455. W jakie IT inwestuje marketing? IT Manager, 6.10.2014, http://it-manager.pl/w-jakie-it- inwestuje-marketing/ [dostęp: 6.10.2014],
 456. Wachowiak P.: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 457. Warschat J., Wagner K., Hauss I.: Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Engineering Sector. Raport on Workshop Intellectual Capital/Intangible Investments, European Commision, 22nd November 1999.
 458. Wenger E., McDermott R., Synder R.: Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge - Seven Principles for Cultivating Communities of Practice. Harvard Business School Press, Boston 2002.
 459. Wenger E., Snyder W.: Communities of Practice the Organizational Frontier. "Harvard Business Review" 2000, January-February.
 460. Wenger E.: Communities of Practice: A Brief Introduction. 2007, http://www.ewenger.com/theory/ [dostęp: 24.03.2013],
 461. Wenger E.: Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 462. Wenger E.: Supporting Communities of Practice: A Survey of Community-Oriented Technologies. 2001, http://www.ewenger.com/tec [dostęp: 23.03.2013],
 463. Werner W.: Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii. UAM, Poznań 2009.
 464. Whiddett S., Hollyforde S.: Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 465. Wiig K.: The Intelligent Enterprise and Knowledge Management. Article Prepared for UNESCO's Encyclopedia of Life Support Systems, Knowledge Research Institute, http://www.krii.com/articles.htm [dostęp: 1.12.1999],
 466. Wiig K.M.: Integrating Intellectual with Knowledge Management. "Long Range Planning" 1997, June.
 467. Wiktor J.: Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej. "Świat Marketingu" 2001, listopad.
 468. Willke H,: Systemisches Wissensmanagement. Lucius & Lucius, Stuttgart 1998.
 469. Witwicki W.: Platona Teajtet. PWN, Warszawa 1959.
 470. Wolfram C.: Communicating with Apps in Web 3.0. IT PRO [dostęp: 7.03.2010],
 471. Wong K.Y., Aspinwall E.: An Empirical Study of the Important Factors for Knowledge- management Adoption in the SME Sector. "Journal of Knowledge Management" 2005, 9(3).
 472. World Intellectual Property Report Brands - Reputation and Image in the Global Marketplace. WIPO Economics & Statistics Series 2013, www.wipo.int/econ_stat/ en/economics/wipr/ [dostęp: 15.11.2013].
 473. Wright K.: Personal Knowledge Management: Supporting Individual Knowledge Worker Performance. "Knowledge Management Research and Practice" 2005, 3.
 474. Wyrwicka M.K.: Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa. Rozprawy nr 374, Politechnika Poznańska, Poznań 2003.
 475. Wyzwania CMO 2014. Dokąd zmierza marketing? IT w rękach marketingu, Biznes, Polecane tematy, 24 kwietnia 2014, http://itwiz.pl/rekach-marketingu/ [dostęp: 6.10.2014],
 476. Xu M., Walton J.: Gaining Customer Knowledge through Analytical CRM. "Industrial Management & Data Systems" 2005, Vol. 105, No. 7.
 477. Yanqing Z.: Successful Strategies for Convergence. Win-Win, 2009, www.huawei.com/ en/static/hw-079514.pdf [dostęp: 28.01.2014],
 478. Yin R.K.: The Case Study Crisis: Some Answers. "Administrative Science Quarterly" 1981, Vol. 26.
 479. Zack M.H. : Developing a Knowledge Strateg, "California Management Review" 1999,41.
 480. Zahay D.: Successful B2B Customer Database Management. "Journal of Business & Industrial Marketing" 2008, 23(4).
 481. Zarządzanie i przedsiębiorczość. Studia polskich przypadków. Red. J. Altkorn. WN PWN, Warszawa-Kraków 1996.
 482. Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy. Red. J, Teczke, J. Czekaj. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2010.
 483. Zarządzanie kompetencjami organizacji. Red. E. Masłyk-Musiał. Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2005.
 484. Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badcnvcze. Red. T. Żabińska, L. Żabiński. AE, Katowice 2007.
 485. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005.
 486. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red. K, Perechuda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 487. Zha X., Du H.: Knowledge-Intensive Collaborative Design Modeling and Suport. Part II: System Implementation and Application. Computers in Industry 2006.
 488. Ziemba A.: Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 489. Żabiński L.: Marketing produktów systemowych. Nowa domena współczesnego marketingu? Współczesny marketing. Trendy, działania. Red. G. Sobczyk. PWE, Warszawa 2008,
 490. Żabiński L.: Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy podstawowe. W: Marketing produktów systemowych. Red. L. Żabiński. PWE, Warszawa 2012.
 491. Żabiński L.: The Strategie Business Environment of Systemie Product in Poland. Developmental Conditions against the Background of the Central/Eastern Countries. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 492. Żabiński L.: Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje i rozwój. Forum UE Katowice nr 33, październik 2011.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu