BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patora Roman (Społeczna Akademia Nauk), Wasielewski Mirosław (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
"Fizyczny Internet" jako nowatorskie podejście do zasad logistyki
"The Physical" Internet as a New Approach to the Ideas of Logistics
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 1, s. 201-216, rys., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - zarządzanie informacją i technologią w biznesie
Słowa kluczowe
Internet, System logistyczny, Logistyka w łańcuchu dostaw
Internet, Logistic system, Logistics in supply chain
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem podjęcia tego tematu w artykule jest odsłonięcie znaczenia pojęcia "Fizyczny Internet" poprzez zaprezentowanie zasadniczych pryncypiów charakteryzujących jego logistyczną koncepcję. Realizacji tak postawionego zadania posłuży opis funkcjonujących w oparciu o ideę "Fizycznego Internetu" projektów oraz aktualnego stanu praktycznego zastosowania opisywanej koncepcji. (fragment tekstu)

Main principles of the new global logistics concept of the "Physical Internet" have been described in this paper. The definition of the term the physical internet is determined. The article presents the expediency of the principles of this concept in functioning of global logistics systems, particularly into the activity on the level of logistics companies. The state of projects implementation developed on the basis of this concept in Europe, USA and Canada has been provided separately. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Montreuil B. (2012), The Physical Internet and Business Model Innovation, [online] [w:] The Technology Innovation Management Review., B. Montreuil, J.F. Rouges, Y. Cimon, D. Paulin, June (eds.) [dostęp: grudzień 2013], http://timreview.ca/article/566.
  2. Montreuil B., Meller R.D. & Ballot E. (2012), Physical Internet Foundations [w:] Service Orientation in Holonic and Multi Agent Manufacturing and Robotics, eds. T. Borangiu et al., Springer.
  3. Oficjalna strona projektu Modulushca, http://www.modulushca.eu. oraz http://www.ilim.poznan.pl/projekty/projekty-europejskie/37-projekty-europejskie/278-modulushca-7-programramowy.
  4. Oficjalna strona autorskiego projektu w obszarze logistyki Logistics-GR, http://www.logistics-gr.com.
  5. Oficjalna strona Centrum Doskonalenia Logistyki i Dystrybucji CELDI, http://www.celdi.ineg.uark.edu/.
  6. Materiały I Międzynarodowej konferencji na temat Fizycznego Internetu - Quebec, Canada, Maj 28-30, 2014, http://english.fsa.ulaval.ca/cms/site/fba/home/faculty/events/IPIC_Conference [dostęp: czerwiec 2014].
  7. Tretola G. A, Collaborative Approach for Managing Data and Prcesses in the Physical Internet Using Modular Logistics / G. Tretola, V. Verdino, Quebec, Kanada 28-30 Maj, 2014, [dostęp: czerwiec 2014], https://www.cirrelt.ca/IPIC2014/PDF/1026S.pdf.
  8. An Open Innovation Initiative of the Physical Internet. Active Project KAYPAL., http://www.physicalinternetinitiative.org/KayPal.htm.
  9. Meller R. D. , Establishing the Physical Internet Based Logistics System Gain Potential for the U.S./ R.D. Meller, K.P. Ellis, http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publicatiom/fr/accueil/evenements_speciaux/NASCO/15h30-CELDi PI Project for NASCO v2 - vSRpdf.pdf.
  10. Results and Findings of the 18th Annual Study: The State of Logistics Outsourcing (2014), http://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/3pl_study_report_web_version.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu