BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapa Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
International Agri-Food Trade and Sustainable Agriculture - The Reason for Protection?
Handel rolno-żywnościowy a rolnictwo zrównoważone - przesłanka dla protekcji?
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 5, s. 218-223, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Handel produktami rolnymi, Rolnictwo zrównoważone
Agricultural trade, Sustainable agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było zidentyfikowanie przyczyn stosowania w handlu rolno-żywnościowym środków pozataryfowych typu SPS i TBT, związanych z koncepcją rolnictwa zrównoważonego. Określono relacje handlu rolno-żywnościowego ze środowiskiem naturalnym oraz bezpieczną żywnością. W analizie ilościowej posłużono się danymi pochodzącymi z bazy WTO I-TIP Goods dla lat 1996, 2006 i 2016. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wprowadzanie środków SPS i TBT determinowane jest cechami rolnictwa zrównoważonego i stanowi przesłankę dla pozataryfowego protekcjonizmu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify goals of imposing non-tariff measures such as SPS and TBT in agrifood trade in association with the concept of sustainable agriculture. The relationships between agri-food trade and the environment and food safety were described. In quantitative analysis the data from the WTO-TIP Goods database for the years 1996, 2006 and 2016 were used. The study confirmed that the imposing SPS and TBT measures are determined by characteristics of sustainable agriculture and can be treated as premises for non-tariff protectionism.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budnikowski Adam. 2006. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 235-242.
 2. Cervantes-Godoy Dalila, Joe Dewbre. 2010. "Economic Importance of Agriculture for Poverty Reduction", OECD. Food, Agriculture and Fisheries Working Papers 23, OECD Publishing, doi: 10.1787/5kmmv9s20944- en.
 3. Cooper Joseph (ed.). 2005. Global Agricultural Policy Reform and Trade. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 4. Czaja Stanisław. 2004. Wpływ współczesnego neokolonializmu ekologicznego na globalizację problemów środowiskowych. [W] Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, (eds.) A. Budnikowski, M. Cygler, 11, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 5. Czyżewski Bazyli. 2013. Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 58-76,
 6. FAO 2002. The State of Food Insecurity in the World 2001. Rome: FAO.
 7. FAO. 2003. Trade Reforms and Food Security. Conceptualizing the linkages. Rome: FAO.
 8. Headey Derek, Fan Shenggen. 2008. "Anatomy of a Crisis: The Causes and Consequences of Surging Food Prices". Agricultural Economics 39: 375-91.
 9. Kaczyński Włodzimierz. 2004. Wpływ handlu międzynarodowego na trwałość zasobów morskich i przybrzeżnych w krajach rozwijających się. [W] Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, red. A. Budnikowski, M. Cygler, 88. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 10. Krasowicz Stanisław. 2016. "Badania rolnicze jako wsparcie rozwoju biogospodarki w regionach". Roczniki naukowe SERiA XVIII (1): 138-144.
 11. Kwasek Mariola, Konrad Prandecki, Józef St. Zegar. 2015. From the research on socially -sustainable agriculture (34). Multi-Annual Programme 2015-2019, 5. Warszawa: IERiGŻ.
 12. Martin Will, Kym Anderson. 2011. "Export Restrictions and Price Insulation during Commodity Price Booms." Policy Research Working Paper 5645. Washington: World Bank, Development Research Group, Agriculture and Rural Development Team, May.
 13. Matthews Alan. 2003. Regional integration and food security in developing countries. Training materials for agricultural planning. Rome: FAO, 45.
 14. Otsuki Tsunehiro, John S. Wilson, Mirvat Sewadeh. 2001. "A race to the top? A case study of food safety standards and African exports". Policy Research Working Paper Series 2563. Washington:World Bank.
 15. Pajewski Tomasz. 2014. "Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rolnictwa". Roczniki naukowe SERiA XVI (5): 179-184.
 16. UNCTAD. 2013. Classification of non-tariff measures, February 2012 version. New York, Geneva: UNCTAD.
 17. Van Dijk Michiel. 2011. African Regional Integration: Implications for Food Security. Paper prepared for EL&I. Final draft. dostęp listopad 2015. https://core.ac.uk/download/files/153/6550852.pdf
 18. WTO. 2016. I-TIP Goods: Integrated analysis and retrieval of notified non-tariff measures. http://i-tip.wto. org/goods/Default.aspx, accesed; July 2016.
 19. Wysokińska Zofia. 2001. "Związki między liberalizacją handlu a ochroną środowiska w procesie globalizacji gospodarki i integracji europejskiej". Studia Europejskie 3: 99-124.
 20. Zegar Józef St. (red.). 2005. Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Warszawa: IERiGŻ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu